Podejście do cyklu życia produktu | Projekty Logitech w duchu zrównoważonego rozwoju

Pangea temporary hotfixes here

MYŚLENIE CAŁOŚCIOWE

Na każdym etapie tworzenia produktu oceniamy jego potencjalny wpływ na środowisko – od doboru materiałów i stylistyki, przez produkcję, do zadowolenia klienta i przetworzenia po zużyciu. W miarę rozszerzania naszego portfolio produktów identyfikujemy, które czynniki mają największy wpływ na środowisko i interakcje oraz rozpoznajemy zachowania konsumentów.

Pole wiatraków prądotwórczych

Działania w sprawach klimatycznych

Jednym z największych wyzwań dla naszego pokolenia są zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. Skala działań, jakie należy podjąć przekracza już możliwości pojedynczych osób. Zmiany musimy wprowadzać kolektywnie.

W tym roku po raz pierwszy osiągnęliśmy zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto, dzięki zakupowi energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz równoważeniu emisji dwutlenku węgla. Częścią naszego zobowiązania do działań w sprawach klimatycznych jest utrzymanie statusu CarbonNeutral® w każdym kolejnym roku oraz pozyskiwanie 100% energii elektrycznej na potrzeby produkcji ze źródeł odnawialnych.

Projekty w duchu zrównoważonego rozwoju

Projekty w duchu zrównoważonego rozwoju (DfS)

Projektujemy doświadczenia uwielbiane przez klientów. Nasz proces wdrażania innowacji łączy niezrównane wzornictwo, inżynierię i opinie użytkowników w celu zbudowania zróżnicowanego, wciąż rozszerzanego portfolio. Według nas prawdziwie ekologiczny projekt bierze pod uwagę wpływ na środowisko i społeczeństwo od momentu pozyskania surowców aż do końca cyklu życia produktu.

Rodzina produktów Logitech

Przetworzone tworzywa sztuczne

Pragniemy, aby produkty Logitech w większym stopniu wpisywały się w ideę cyklicznego zarządzania materiałami. Unikamy materiałów pierwotnych, zamiast tego stawiając na materiały przetworzone. Wykorzystujemy plastik postkonsumencki (PCR), aby dać drugie życie tworzywom zużytym i ograniczyć nasz ślad węglowy. Stosujemy PCR w skali całej firmy, ze szczególnym naciskiem na największe portfolio naszych produktów, aby jak najskuteczniej ograniczać emisje dwutlenku węgla.

Produkt Logitech zapakowany w materiały pozyskane w sposób przyjazny środowisku, a przy tym świetnie go chroniące

Opakowania przyjazne środowisku

Dobrze zaprojektowane opakowania są kluczowym elementem zadowolenia z produktu – gwarantują, że proces wyjmowania produktu z pudełka jest płynny, a będąc jeszcze w opakowaniu produkt jest dobrze chroniony. Dobre opakowania to opakowania przyjazne dla środowiska, wobec czego nieustannie opracowujemy nowatorskie rozwiązania mające na celu zmniejszenie wpływu naszych projektów na środowisko poprzez zmniejszenie ich masy, jak najszersze wykorzystanie surowców ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie, by nasze materiały nadawały się do przetworzenia. Nasze opakowania o mniejszym wpływie na środowisko są wynikiem doświadczeń na rynku międzynarodowym. Częścią naszej wizji długoterminowej jest też opatrzenie naszych opakowań etykietami przejrzystości emisyjnej.

Oznaczenie węglowe z boku pudełka na produkt do gier logitech

Jasność w sprawie emisji

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak pilnie należy podjąć działania w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi. Wierzymy w to, że zachowanie otwartości i przejrzystości pod względem własnego wpływu na klimat, pozwoli nam zainspirować nasze zespoły do podejmowania lepszych decyzji podczas projektowania, a konsumentom ułatwi podjęcie świadomych decyzji co do zakupów.

W roku 2020 zostaliśmy pierwszą firmą z branży elektroniki konsumenckiej, która zobowiązała się umieścić na opakowaniach wszystkich naszych produktów etykietę z informacjami na temat śladu węglowego. Zachęcamy inne firmy, aby dołączyły do naszych wysiłków wprowadzenia pozytywnych zmian poprzez podawanie w pełni przejrzystych informacji na temat produktów. Dokonanie prawdziwie znaczących zmian będzie wymagało wysiłku całego sektora.

Klawisze klawiatury komputerowej

Produkcja przyjazna środowisku

Około połowa naszego rocznego przychodu pochodzi ze sprzedaży produktów wyprodukowanych we własnym zakładzie. Posiadamy ponad 30 lat doświadczenia w produkcji za pomocą własnych zasobów oraz bezpośrednio zatrudniamy ponad 6300 osób. Nasze działania produkcyjne to przede wszystkim końcowy montaż i testowanie.  Strukturę zarządzania odpowiedzialną produkcją opieramy na naszym zobowiązaniu do przestrzegania przepisów prawa, zgodności z kodeksem postępowania sojuszu RBA, a także zgodności z kryteriami akredytacji oraz międzynarodowymi dobrymi praktykami według norm ISO 14001 i ISO 45001.  

Ukierunkowanie surowców

Ukierunkowanie surowców

Wytworzenie urządzeń peryferyjnych do komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych wymaga zastosowania mieszanki setek zróżnicowanych części, materiałów i podzespołów. Wykorzystywane w naszych produktach materiały wytwarzane są w łańcuchu dostaw obejmującym cały świat.

Jesteśmy odpowiedzialną firmą, więc bierzemy pod uwagę wpływ naszych produktów na środowisko i ludzi na przestrzeni całego cyklu życia. Współpracujemy z naszymi dostawcami w celu oceny specyfikacji materiałów, testowania produktów i podzespołów oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska w czasie trwania całego cyklu życia naszych produktów. Rozpatrujemy wpływ na środowisko w szerszym aspekcie, niż pozyskanie surowców i działania wytwórcze, uwzględniając też typowe scenariusze utylizacji produktu.

Recykling odpadów elektrycznych

Recykling produktów zużytych i cykliczność

Naszym celem jest wspieranie konsumentów w wydłużaniu życia urządzeń elektronicznych, komponentów i materiałów. Finansujemy recykling na całym świecie i pracujemy nad wprowadzaniem innowacji i utworzeniem bardziej cyklicznych systemów produkcji i konsumpcji, by sprostać rosnącemu popytowi na elektronikę, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę ochrony zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i rezerwuarów ditlenku węgla.

Zdjęcie portretowe Prakasha Arunkundruma
„Wszystko, co robimy w jakiś sposób wpływa na świat. Obiecujemy przyszłym pokoleniom, że wykorzystamy nasze zasoby i zdolności przywódcze do wprowadzania pozytywnych i zrównoważonych zmian”


Prakash Arunkundrum
Dyrektor ds. operacji globalnych i zrównoważonego rozwoju