Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju | Nagradzane projekty Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Nasze zaangażowanie w kształtowanie lepszego świata

Firma Logitech dołącza do globalnych wysiłków w celu wspólnego stworzenia rzeczywistości bardziej ekologicznej, zobowiązując się do działań w celu wyhamowania ocieplania klimatu do 1,5°C, przejścia w 100% na odnawialne źródła elektryczności i tworzenia produktów dla graczy z certyfikatem CarbonNeutral®. Jesteśmy również zdania, że konsumenci mają prawo podejmować świadome decyzje, dlatego nasze produkty zostaną opatrzone etykietą przejrzystości emisyjnej.
 

Ikona liścia

Wsparcie dla porozumienia paryskiego oraz ambitnego zobowiązania do wyhamowania ocieplania klimatu do 1,5°C

Ikona ładowania z odnawialnych źródeł energii

Zobowiązanie do korzystania w 100% z odnawialnych źródeł energii

Ikona zestawu słuchawkowego i kontrolera

Portfolio produktów dla graczy z certyfikatem CarbonNeutral

Ikona przejrzystości emisyjnej

Zaangażowanie w sprawę oznaczeń przejrzystości emisyjnej

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZESZŁEGO ROKU

Możemy być dumni z osiągnięcia wielu kluczowych celów, ale dopiero się rozkręcamy.

Ikona Ziemi i drzewa

Działania w sprawach klimatycznych

Pozyskanie 88% energii z odnawialnych źródeł na całym świecie

Produkty marki Logitech GASTRO Gaming uzyskały certyfikat CarbonNeutral®

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w zakładzie produkcyjnym i w zakresie podróży

Osiągnięcie zerowej emisji netto w 1 zakresie

Stworzenie kalkulatora emisji dwutlenku węgla w obrębie czynności dystrybucyjnych na całym świecie, który uzyskał certyfikat niezależnej organizacji

Ikona liścia wewnątrz żarówki

PROJEKTY W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Usprawnienie procesu projektowania, aby uwzględniał parametry dotyczące wpływu na środowisko jako podstawowy cel projektu

Opracowanie nowych kalkulatorów umożliwiających błyskawiczną ocenę wpływu na emisję dwutlenku węgla i możliwości cyklicznego wykorzystania materiałów już na etapie koncepcyjnym

Opracowanie planu działań w zakresie stosowania składników produktów o niewielkim wpływie na środowisko w przyszłości

Przejście na plastik postkonsumencki (PCR) na kolejnych trzech liniach produkcyjnych

Ikona pojemnika na odpady do recyklingu

RECYKLING NA CAŁYM ŚWIECIE

Od roku kalendarzowego 2010 sfinansowaliśmy przetworzenie:

30 992 ton urządzeń elektrycznych
2797 ton akumulatorów
16 993 ton opakowań

Ikona trofeum

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Notowanie w indeksie DJSI Europe

Nagroda World Finance dla zwycięzcy plebiscytu na najbardziej ekologiczną firmę na rynku technologii konsumenckich w 2019 i 2020 r.

Notowanie w indeksie FTSE4Good

Złota ocena Ecovadis

Lider 96. percentyla wg Sustainalytics

Ikona uścisku dłoni

ROZWÓJ DOSTAWCÓW

100% głównych dostawców, u których przeprowadzono audyt, przestrzega założeń kodeksu RBA

Ikona pierwiastków chemicznych

MINERAŁY KONFLIKTU

100% naszych bezpośrednich dostawców bierze udział w naszym programie zarządzania minerałami konfliktu

98% współpracujących z nami zakładów hutniczych przetwarza minerały pochodzące wyłącznie z terenów nieobjętych konfliktem, co potwierdzają certyfikaty

Zdjęcie portretowe Brackena Darrella
„Jako firma wierzymy w to, że konieczne są zmiany na lepsze. Zmiany w zakresie ochrony środowiska. Zmiany w zakresie włączenia społecznego. Oraz równe szanse dla wszystkich. Świat potrzebuje firm, którym zależy na ekorozwoju i różnorodności. Logitech jest taką firmą”.

 
Bracken P. Darrell
Prezes i dyrektor generalny

Nasze zaangażowanie w kodeks postępowania

Dołączyliśmy do Sojuszu na rzecz odpowiedzialnego biznesu (RBA – Responsible Business Alliance) w 2007 r., aby podjąć współpracę z firmami konkurencyjnymi oraz podobnymi nam w celu rozwiązania problemów związanych z naszą branżą, które dotykają ludzi i środowisko. Aby skutecznie wprowadzać zmiany na rzecz przechodzenia do bardziej zrównoważonego świata, potrzebna jest wspólna praca całego sektora. Zaangażowanie w przestrzeganie kodeksu postępowania RBA jest kluczowym elementem prowadzenia przez nas biznesu. To on kieruje naszą strategią biznesową i wpływa na podejmowanie decyzji. Znajduje on odzwierciedlenie w strukturze naszej polityki wewnętrznej, normach, procedurach audytorskich oraz kontaktach z dostawcami. Zapewnia nam fundament w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem i pomaga nam podjąć środki ostrożności, wybiegać poza zobowiązania prawne oraz stale poprawiać wyniki.
 

Logitech w liczbach

Nasz globalny zasięg rozciąga się ponad oceany i granice. Zasięg to odpowiedzialność. Podejmujemy działania w sprawach, które mają wielkie znaczenie, szukamy okazji wprowadzania zmian w nowatorski sposób, a także staramy się być aktywnym graczem na polu globalnym, aby nieść pomoc w pokonywaniu większych wyzwań.
 

Mapa świata – szara
Mapa świata – czarna
map-desktop-text-v4

5 KONTYNENTÓW

PONAD 6 600 PRACOWNIKÓW