Kreativní, vynalézaví a inovativní lidé společnosti Logitech

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

PROSAZUJEME POZITIVNÍ ZMĚNU

Společnost Logitech podporuje kulturu učení, v rámci které se zaměstnanci cítí být vedeni k tomu, aby rozvíjeli své myšlenky, diskutovali o nápadech a zlepšovali stav věcí Cítit se inspirovaný záměry naší společnosti a být důležitou součástí soukolí jsou klíčové principy našich cílů v oblasti angažovanosti zaměstnanců. 

Různorodá skupina kolegů různých věkových skupin a etnik uprostřed diskuze

DIVERZITA, ROVNOST A ZAČLEŇOVÁNÍ

Posláním společnosti Logitech je pokračovat v rozvoji a péči o různorodou a inkluzivní firemní kulturu, která usiluje o spravedlivé zastoupení, přístup a příležitost ke kariérnímu postupu na všech úrovních společnosti. Věříme, že podporou a posilováním našich nedostatečně zastoupených zaměstnanců a komunit a přetvářením našich obchodní praktik můžeme učinit naše odvětví spravedlivější a uspokojit stále rozmanitější potřeby zákazníků.

Různorodá skupina kolegů různých věkových skupin a různých etnik pořádá obchodní jednání okolo stolu.

DIVERZITA DODAVATELŮ A ZAKÁZKY PŘI BAREVNÉM PROVOZU

Jakožto pro organizaci založenou na hodnotách je spolupráce se správnými dodavateli, kteří vyznávají správné hodnoty, nezbytná pro náš trvalý úspěch. Naše programy zadávání zakázek Diverzita dodavatelů a Genderově spravedlivé jsou podpořeny novými interními zásadami a externími smluvními závazky pro naše dodavatele, které nám pomohou přejít od silných slov k pádným činům.

Smějící se mladé dívky s myší M325 v růžovém provedení a webovou kamerou C270

DOBROČINNOST

Prostřednictvím aktivit Logicares se věnujeme komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme. Připojujeme se k ostatním s cílem vybudovat prosperující komunity a snížit naši ekologickou stopu. Abychom dále posílili náš dopad a vytříbili rozsah naší budoucí podpůrné činnosti, založili jsme ve spolupráci s nadací Tides Foundation poradenský charitativní fond LogiCares.

Komunitní umělecký projekt s lidmi malujícími na zeď

ODEZVA KOMUNITY

Jsme tu, abychom podpořili naše komunity. Od darování peněz a produktů pro společnou věc, spolupráci s ostatními za účelem prosazování větších iniciativ, po projevy kreativity a laskavosti jednotlivců – společně jsme hrdí na náš dopad a i nadále budeme reagovat podobným způsobem na budoucí výzvy.

Dva vědci ve strojírenské laboratoři

ROZVOJ DODAVATELŮ

Naše továrna získává součástky od několika dodavatelů komponent, výrobců společných návrhů a smluvních výrobců. Náš trvalý úspěch je úzce spojen s trvalým úspěchem našich dodavatelů. Naším cílem je navázat dlouhodobé vztahy s klíčovou skupinou dodavatelů na základě společných hodnot etiky, osvědčených postupů a dodržování zásad aliance RBA. Spolupracujeme s dodavateli, abychom zajistili, že všechny produkty Logitech budou vyráběny v souladu s mezinárodními standardy osvědčených postupů kvality a udržitelnosti. Máme zavedený proces předběžné kvalifikace pro nové dodavatele: 100 % potenciálních nových dodavatelů je auditováno, abychom ověřili, že splňují naše požadavky na udržitelnost.

Spolupráce v konferenční místnosti

ROZVOJ TALENTŮ

Náš program rozvoje pomáhá zaměstnancům rozvíjet dovednosti a získávat poznatky relevantní pro jejich život. Naše zdroje zahrnují semináře, přednášky a koučink a jsou nabízeny na místě nebo online. Naši vedoucí pracovníci hledají příležitosti k rozvoji a udržení talentů. Specializované školicí středisko v našem výrobním závodě nabízí prostory pro semináře a prezentace a modelové výrobní linky, kde si mohou pracovníci otestovat nové dovednosti. Noví zaměstnanci obdrží komplexní školení zaměřené na orientaci a dovednosti, které jim umožní rozvíjet specifické kompetence, jako je ruční svařování, montáž, testování, balení a kontroly kvality. Následuje online školení a školení na pracovišti a na osvěžení znalostí.

Skupina různých podnikatelů hovořících a usmívajících se na schůzce.

ETIKA

Obchodujeme poctivě, čestně a transparentně. Využíváme výjimečné etické normy a postupy, přičemž tento přístup nám pomáhá zajistit, abychom plnili dlouhodobé zájmy našich zainteresovaných subjektů. Náš závazek k transparentnosti a eticky správným postupům nás vede k tomu, abychom identifikovali, zmírňovali a zvládali provozní rizika a dlouhodobé i krátkodobé příležitosti.

Kvalitativní testování elektronických produktů

LIDSKÁ PRÁVA A PRÁCE

Zavázali jsme se dělat správné věci a angažujeme se v upřímném a zdvořilém dialogu o tom, co funguje a co ne. Aktivně spolupracujeme s koaličními partnery aliance RBA v rámci odvětví, abychom sdíleli osvědčené postupy, rozvíjeli Etický kodex a sdíleli nástroje a školení. Požadujeme, aby všichni dodavatelé využívali program pro správu a ověřování věku zaměstnanců, přičemž tuto skutečnost kontrolujeme pomocí auditů na místě, a stejně tak kontrolujeme i přítomnost nucené práce.

Dva pracovníci v oblasti průmyslu kontrolují minerální rudu pomocí digitálního tabletu

ODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ MINERÁLŮ

100 % produktů společnosti Logitech splňuje normy pro bezkonfliktnost. Jako angažovaný člen aliance RBA (Responsible Business Alliance) a iniciativy RMI (Responsible Minerals Initiative) využíváme špičkové nástroje a procesy osvědčených postupů v oboru, abychom podpořili odpovědné zajišťování zdrojů a zamezili využívání konfliktních surovin v celém našem globálním dodavatelském řetězci.

Montážní linka pro počítačové myši

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Motorem našeho trvalého úspěchu jsou kreativní, vynalézaví a inovativní lidé v rámci společnosti Logitech a v našem dodavatelském řetězci. Snažíme se chránit bezpečnost, zdraví a pohodu každého člena našeho týmu. Naším cílem je zajistit, aby každý cítil, že na něm záleží, a zaměstnanci mohli bezpečně a kreativně reagovat na rychle se měnící výzvy konkurenčního trhu.

Pracujeme v souladu s Etickým kodexem RBA a mezinárodními osvědčenými postupy ISO 45001, abychom vytvořili bezpečné pracovní prostředí pro všechny. Spolupracujeme s naším dodavatelským řetězcem, abychom pomohli našim dodavatelům přijmout stejné nebo podobné normy po celém světě.

Notebook překrytý schématem připojení bezpečnostního zámku

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ

Zachování důvěry zúčastněných stran má zásadní význam. Respektujeme soukromí a osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků a dalších zúčastněných stran. Udržujeme systémy a kapacity ochrany soukromí a zabezpečení, abychom zajistili důvěru zúčastněných stran při jejich interakci se systémy, produkty a službami společnosti Logitech

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní