Přístup k životnímu cyklu produktů | Udržitelný design Logitech

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

MYŠLENÍ, KTERÉ JDE DO DŮSLEDKU

Vyhodnocujeme potenciální dopady na životní prostředí ve všech fázích vývoje produktu – při volbě materiálů a koncepce až po výrobu, spokojenost zákazníků a recyklaci na konci životnosti. S růstem portfolia našich produktů identifikujeme příčiny dopadu na životní prostředí a interakce a identifikujeme chování spotřebitelů.

Sbírka kapradin zobrazená přes mřížkované překrytí

Opatření v oblasti klimatu

Změna klimatu způsobená lidskou činností je jednou z největších výzev naší generace. Rozsah potřebných kroků již není o jednotlivci, ale o tom, jak můžeme dosáhnout změn společně.

Společnost Logitech je uhlíkově neutrální v celém hodnotovém řetězci (emise kategorie 1, 2 a 3) a osvojila si klimaticky pozitivní přístup, a nejen to. Podnikáme kroky k odstranění většího množství uhlíku z atmosféry, než jako společnost vytváříme, přechodem na obnovitelné zdroje energie a podporou komunit ovlivněných klimatickými změnami.

Design pro udržitelnost

DESIGN PRO UDRŽITELNOST

Uvědomujeme si, že největší potenciál ke snížení dopadu na životní prostředí vzniká již v raném stádiu procesu navrhování, kdy jsou přijímána klíčová rozhodnutí o produktu.

Naším cílem je vytvářet skvělé produkty a služby, které zlepšují životy lidí. Pro nás to znamená zvažovat udržitelnost jako součást každého rozhodnutí o konceptu. Skutečně udržitelný design zohledňuje environmentální a sociální dopady od okamžiku, kdy jsou pořízeny základní materiály až po konec životnosti produktu.

Značení dopadu uhlíku na boku balení herního produktu Logitech

Uhlíková čistota

Jsme si vědomi naléhavé potřeby přijmout opatření v oblasti klimatu. Věříme, že díky naší otevřenosti a transparentnosti ohledně našeho dopadu můžeme v našich vlastních týmech přijímat lepší rozhodnutí o konceptech a že spotřebitelé budou mít více informací pro rozhodnutí o nákupu.

V roce 2020 jsme se stali první společností zabývající se spotřební elektronikou, která se zavázala přidávat štítky informující o uhlíkové stopě na balení produktů v celém našem portfoliu. Vyzýváme ostatní společnosti, aby se připojily k našemu úsilí v prosazování pozitivních změn tím, že poskytnou plnou transparentnost u svých produktů. Bude třeba vyvinout úsilí napříč celým odvětvím, aby došlo ke skutečným změnám.

Bezdrátová myš částečně vyrobená z recyklované umělé hmoty

Recyklované plasty

Zavedli jsme program recyklovaných plastů, který podporuje využívání recyklovaných plastů jako alternativy k původním plastům v našich zařízeních. Používáme recyklované plasty za účelem sekundárního využití plastů na konci životnosti a snížení naší uhlíkové stopy. V celé společnosti využíváme PCR v širokém měřítku, přičemž se zaměřujeme na naše největší skupiny produktů pro co nejvýraznější snížení dopadu uhlíku.

Recyklace elektronického odpadu

RECYKLACE A CIRKULARITA NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Naším cílem je poskytnout spotřebitelům možnost prodloužit životnost elektronických zařízení, součástí a materiálů. Financujeme recyklaci po celém světě a pracujeme na inovacích a vývoji systémů pro efektivnější recyklaci při výrobě a spotřebě, abychom uspokojili rostoucí poptávku spotřebitelů po elektronice a zároveň vyřešili potřebu šetřit přírodní zdroje, biologickou rozmanitost a úložiště uhlíku.

Klávesy na klávesnici počítače

ODPOVĚDNÁ VÝROBA

Náš rámec řízení odpovědné výroby je založen na našem závazku dodržovat právní předpisy, Kodex chování RBA, požadavky auditu a mezinárodní osvědčené postupy ISO 14001 a ISO 45001. Vzhledem k tomu, že značná část našich příjmů pochází z produktů, které vyrábíme v našem závodě, neustále v něm usilujeme o eliminaci procesů bez přidané hodnoty, které generují odpad, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí.

Produkt Logitech v obalu z ekologicky udržitelných materiálů a přitom stále dokonale chráněn

ODPOVĚDNÉ BALENÍ

Obaly hrají klíčovou roli u všech našich produktů, protože je udržují v bezpečí při jejich přesunu po celém světě z našeho výrobního závodu do vašich domovů, a také určují první dojem z produktu jako takového. Neustále inovujeme koncept našeho balení, abychom snížili dopad na životní prostředí snížením hmotnosti, maximalizací využívání obnovitelných zdrojů a zajištěním recyklovatelnosti našich materiálů. Využíváme mezinárodní osvědčené postupy, abychom dosáhli konzistentně nižšího dopadu našeho balení.

Technici kontrolují a testují součásti produktu

CÍLENÉ LÁTKY

Výroba počítačových periferií a elektronických zařízení vyžaduje různorodou kombinaci stovek dílů, materiálů a komponent. Materiály, které používáme v našich produktech, jsou vyráběny dodavatelským řetězcem, který se rozprostírá po celém světě.

Spolupracujeme s našimi dodavateli na kontrole specifikací materiálů, testovacích produktů a komponent a identifikujeme potenciální rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí v celém životním cyklu našich produktů. Zvažujeme dopady na životní prostředí nad rámec našich výrobních operací a zajišťování zdrojů s přihlédnutím k typickým scénářům konce životnosti.