Tài nguyên Làm việc Từ xa

TÀI NGUYÊN LÀM VIỆC TỪ XA

TRAO QUYỀN CHO NHÂN VIÊN CỦA BẠN LÀM VIỆC Ở NHÀ

Logitech nỗ lực để trao quyền cho mọi người làm việc tốt nhất, từ bất kỳ nơi nào họ có mặt. Chúng tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp đang lần đầu tiên triển khai công việc từ xa trên quy mô lớn, và chúng tôi có mặt ở đây để giúp cả các công ty lẫn người lao động. Chúng tôi đã phát triển trang web tài nguyên này để cung cấp cho bạn các mẹo và tài nguyên làm việc từ xa, giúp bạn nhanh chóng sắp xếp chuyển sang làm việc tại nhà.

TÀI NGUYÊN LÀM VIỆC TỪ XA của Logitech

Hội thảo trên web: Sự lưu tâm giúp thúc đẩy cuộc họp hiệu quả hơn như thế nào

Hội thảo trên web: Sự lưu tâm giúp thúc đẩy cuộc họp hiệu quả hơn như thế nào

Mẹo lôi cuốn người tham gia và cách điều hành cuộc họp qua video hiệu quả.