Các giải pháp Tổ chức Hội nghị Video Cá nhân - Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN KINH DOANH

CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CHO DOANH NGHIỆP

Webcam doanh nghiệp của LogitechBao gồm Brio, C930e, C925e, C920e, C505e và tai nghe Zone hoạt động liền mạch với các ứng dụng video/gọi điện phổ biến trên hầu hết các nền tảng và hệ điều hành. Các chứng nhận doanh Ngoại trừ C505e bao gồm Teams và Skype for Business, được chứng nhận cho Google Meet và Google Voice™, được chứng nhận cho Zoom™, và hoạt động với các ứng dụng phổ biến khác như Blue Jeans, Cisco Webex® và GoToMeeting™.

Logo được chứng nhận cho Microsoft Teams
Logo được chứng nhận cho Zoom
Logo Google Voice
Logo Google Meet
Logo Được chứng nhận cho Skype for Business
Logo WebEx Teams
Logo BlueJeans
Logo GoTo