Các giải pháp tổ chức hội nghị video cá nhân & Bộ công cụ hợp tác của Logitech

Tai nghe Logitech với webcam

BỘ CÔNG CỤ HỢP TÁC VIDEO CÁ NHÂN

Khi bước vào cuộc gọi video từ không gian làm việc cá nhân, thiết bị phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Bộ công cụ của chúng tôi đem lại các giải pháp video và âm thanh đáng tin cậy, dễ thiết lập và dễ sử dụng.

Ứng dụng Logi Tune trên thiết bị di động và máy tính bàn

KIỂM SOÁT NÂNG CAO VỚI ỨNG DỤNG LOGI TUNE

Kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm âm thanh của bạn với Logi Tune, ứng dụng trên thiết bị di động và máy tính bàn của chúng tôi, giúp đơn giản hóa việc thiết lập, điều khiển và tùy chỉnh mọi tai nghe Zone.

MỞ RỘNG CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC GIẢI PHÁP CHO PHÒNG

Các giải pháp cho phòng của Logitech giúp cán bộ CNTT dễ dàng trang bị video cho toàn bộ nơi làm việc. Các bộ phận được cấu hình trước và phần mềm được tối ưu hóa cho không gian hội họp nhỏ, trung bình và lớn.