Giải pháp hợp tác video từ các đối tác của Logitech

Hợp tác tốt hơn, hội họp tốt hơn

Đối tác hợp tác video

CÁC QUAN HỆ ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG

Hợp tác video là một cách hiệu quả để kết nối với mọi người ở nhiều địa điểm nhằm nâng cao khả năng làm việc nhóm, đổi mới và chia sẻ thông tin. Logitech hợp tác chặt chẽ với các đối tác phần cứng và phần mềm để tạo ra các giải pháp hội nghị video tương thích. Mục tiêu trong quan hệ đối tác của chúng tôi là mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Chúng tôi tập trung cung cấp các giải pháp tương tác dễ sử dụng và dễ triển khai.

Chương trình Hợp tác của Logitech

Đối với khách hàng, Chương trình Hợp tác của Logitech đảm bảo bạn nhận được giải pháp video tích hợp dễ thiết lập cùng trải nghiệm video tuyệt vời. Đối với đối tác, Chương trình Hợp tác của Logitech cung cấp quyền truy cập đến Logitech Software Reference Kit (Bộ Công cụ Tham chiếu Phần mềm của Logitech) cùng các nguồn lực marketing và đổi mới sản phẩm để giúp bạn phát triển doanh nghiệp.

Đối tác Liên minh Chiến lược

Đối tác Liên minh Chiến lược đem lại các giải pháp hội nghị video hoàn chỉnh được thiết kế để dễ sử dụng và khả năng kết nối đơn giản chỉ cần cắm vào là phát. Các giải pháp này tích hợp với công cụ quy trình công việc hiện có để đảm bảo thu hồi vốn đầu tư nhanh và đem lại cho người dùng trải nghiệm hội nghị video không hề phức tạp.

NHÀ BÁN LẺ

Bạn đã sẵn sàng để mua? Mua các sản phẩm hợp tác video của Logitech - bao gồm camera hội nghị, webcam và tai nghe - từ một trong các nhà bán lẻ toàn cầu của chúng tôi. Tìm nhà bán lẻ ở gần bạn.

BỘ CÔNG CỤ THAM CHIẾU PHẦN MỀM CỦA LOGITECH (SRK)

Bộ Công cụ Tham chiếu Phần mềm của Logitech cung cấp cho đối tác công cụ để tích hợp các thiết bị tổ chức hội nghị video của Logitech với hệ thống riêng, ứng dụng phần mềm và phần cứng của họ. SRK cung cấp hướng dẫn về vận hành và kỹ thuật về khả năng tương thích với hệ thống cũng như các thực tiễn tốt nhất cho việc tích hợp thiết kế.