Hướng dẫn về nhãn hiệu Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Hướng dẫn về thương hiệu Logitech

Các hướng dẫn này dành cho bất kỳ ai, bao gồm nhưng không giới hạn người được Logitech cấp phép, đại lý ủy quyền, nhà phân phối, người bán, nhà phát triển, và khách hàng, những người muốn sử dụng thương hiệu Logitech trên các tài liệu quảng bá, quảng cáo, hướng dẫn hoặc tham khảo, trên trang web, sản phẩm hoặc bao bì, hay theo bất cứ cách nào khác hoặc hình thức khác không được nêu cụ thể trong hướng dẫn này.

Việc thực hiện theo những hướng dẫn này sẽ bảo vệ quyền thương hiệu của Logitech và củng cố việc nhận diện thương hiệu và công ty Logitech. Bằng cách sử dụng thương hiệu Logitech, bạn thừa nhận rằng Logitech là chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu, rằng bạn sẽ không can thiệp vào quyền của Logitech về thương hiệu, bao gồm thách thức quyền sử dụng, đăng ký của Logitech, hoặc ứng dụng cần đăng ký thương hiệu đó tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, và bạn sẽ không gây hại, sử dụng sai hoặc gây tai tiếng cho bất kỳ thương hiệu hay từ ngữ hoặc dấu hiệu nào của Logitech gần tương tự như thương hiệu của Logitech. Nếu trong quá trình sử dụng thương hiệu Logitech, bạn nhận được bất kỳ lợi thế thương mại nào từ bất kỳ nhãn hiệu nào, tất cả những lợi thế thương mại đó sẽ tự động chuyển sang Logitech và bạn cần phải thực hiện tất cả những hành động hoặc ký kết giấy tờ cần thiết để chuyển nhượng.

Bạn có thể sử dụng thương hiệu Logitech hoặc tên sản phẩm để ám chỉ cụ thể đến sản phẩm của Logitech. Logitech không phản đối bạn sử dụng thương hiệu hoặc tên sản phẩm của Logitech để tham khảo (nhưng không phải là logo và dấu hiệu thiết kế), miễn là bạn tuân theo hướng dẫn thương hiệu của chúng tôi dưới đây và miễn là việc sử dụng tham khảo của bạn không gây hiểu lầm về Logitech. Hơn nữa, việc sử dụng của bạn không được lừa dối công chúng về chương trình tài trợ, hoạt động sát nhập của Logitech hoặc xác nhận công ty, sản phẩm hay dịch vụ của bạn.

1. Định danh đúng thương hiệu của Logitech

Việc định danh đúng các thương hiệu của Logitech bao gồm đánh dấu chúng bằng biểu tượng thương hiệu thích hợp (® hoặc TM), như được minh họa trong danh sách sản phẩm trên trang web của chúng tôi, và sử dụng đúng danh từ chung/mô tả sản phẩm. Không được thay đổi cách viết chính tả, sử dụng dạng sở hữu hoặc số nhiều, hay sử dụng thương hiệu làm danh từ hay động từ. Bạn có thể gạch chân, viết in nghiêng hoặc viết hoa tên.

Không được sử dụng biểu tượng đăng ký ® khi đề cập đến Logitech như một công ty; chỉ sử dụng biểu tượng này khi đề cập cụ thể đến sản phẩm và dịch vụ của Logitech. Cả hai biểu tượng thương hiệu (® và TM) đều phải được viết lên trên và ít nổi bật hơn so với tên sản phẩm/dịch vụ của Logitech.

2. Lưu ý khi sử dụng thương hiệu

Bạn nên nhắc đến tên sản phẩm đầy đủ và sử dụng biểu tượng thương hiệu phù hợp với (các) nhãn hiệu của chúng tôi hoàn toàn tại vị trí tham chiếu đầu tiên và dễ thấy nhất, hoặc ngay khi có thể thực hiện được sau đó. Đưa vào đặc điểm Logitech sở hữu thương hiệu trong phần ghi chú nguồn trong tài liệu, bao bì đóng gói hoặc quảng cáo của bạn. Định dạng đúng như sau:

 

“Logitech, Logi và các logo tương ứng là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Logitech Europe S.A. và các chi nhánh tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.”

 

3. Tuân thủ

Bạn phải nêu, nếu đúng, rằng sản phẩm của Logitech phù hợp với sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng cụm từ thích hợp, chẳng hạn như “để sử dụng với”, “dành cho” hoặc “hoạt động với”, miễn là cách sử dụng từ ngữ của bạn không gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc hay nhà sản xuất. Thương hiệu Logitech không được là một phần trong tên sản phẩm của bạn, và phải xuất hiện ít nổi bật hơn so với tên sản phẩm của bạn. Bạn không được chủ tâm đưa ra các phát biểu về Logitech hay sản phẩm và dịch vụ của Logitech sai sự thật, gây nhầm lẫn, không chính xác, không trung thực hoặc có thể gây hại tới Logitech và đối tác liên kết.

4. Ấn phẩm, hội thảo chuyên đề và hội nghị

Bạn có thể tham chiếu đến Logitech và sản phẩm của Logitech nếu (a) ấn phẩm, hội thảo chuyên đề hoặc hội nghị có liên quan đến Logitech hoặc sản phẩm của Logitech; (b) tên và logo của bạn xuất hiện nổi bật hơn tên và logo Logitech trên tất cả các tài liệu được in có liên quan; (c) bạn đưa vào tuyên bố miễn trừ tài trợ, liên kết hoặc ký kết bởi Logitech; và (d) bạn đưa vào đặc điểm thương hiệu phù hợp với định dạng thông báo đã nêu trên.

5. Quà tặng quảng cáo

Không được sản xuất, bán hay tặng các quà tặng quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn: cốc chén, áo phông v.v... có nhãn hiệu Logitech, bao gồm logo, trừ khi theo giấy phép chuyển giao thương hiệu rõ ràng từ Logitech.

6. Mẫu mã thương mại

Không được bắt chước logo, mẫu mã thương mại của Logitech, hay các yếu tố khác của sản phẩm Logitech, bao bì sản phẩm hay trang web trong bất kỳ tài liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn: quảng cáo, bao bì sản phẩm, trang web và tài liệu quảng bá.

7. Slogan và khẩu hiệu

Không được bắt chước bất kỳ câu slogan hay khẩu hiệu nào của Logitech.

8. Tên miền

Bạn không được sử dụng thương hiệu giống hệt hoặc gần như giống hệt thương hiệu Logitech làm tên miền hoặc tên miền thứ cấp.

9. Nhà phát triển bên thứ ba

Việc bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu Logitech nào cũng đều phải nhất quán với phần còn lại của hướng dẫn thương hiệu Logitech. Đặc biệt, bạn phải sử dụng thương hiệu đầy đủ và đúng của Logitech. Không được viết tắt theo bất cứ cách nào, sử dụng biến thể của từ hay thay đổi thương hiệu:

Ngoài ra, không được sử dụng thương hiệu Logitech để chỉ đến một danh mục sản phẩm khác. Tương tự, không được sử dụng hình ảnh sản phẩm Logitech trừ khi việc sử dụng của bạn chỉ cụ thể tới sản phẩm đó.

Hướng dẫn sử dụng logo và dấu hiệu thiết kế công ty Logitech

Không được sử dụng logo công ty Logitech và các dấu hiệu thiết kế khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có giấy phép chuyển giao thương hiệu bằng văn bản rõ ràng từ Logitech. Chúng là các hình dạng được thiết kế cụ thể, và không thể sắp xếp lại chữ hay sửa đổi theo bất kỳ cách nào khác. Hướng dẫn chi tiết về logo và dấu hiệu thiết kế có ở bên dưới.

1. Kết hợp logo và dấu hiệu thiết kế với các đồ họa khác

Logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech không bao giờ được xuất hiện với bất kỳ biểu tượng khác, hoặc nằm trong hộp, vòng tròn hoặc hình dạng khác.

2. Sử dụng

Chỉ được sử dụng logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech khi nhắc đến Logitech hoặc sản phẩm và dịch vụ của Logitech. Ngoài màu sắc, kích cỡ và quy tắc sắp đặt được chỉ ra bên dưới, bên thứ ba phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau khi sử dụng logo công ty và dấu hiệu thiết kế. Bất kỳ việc sử dụng logo hoặc dấu hiệu thiết kế nào nằm ngoài các điều khoản và điều kiện này đều bị nghiêm cấm:

  1. Logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech chỉ có thể được sử dụng để định danh Logitech hoặc sản phẩm hay dịch vụ của Logitech.
  2. Không được sử dụng logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech theo cách sẽ ám chỉ rằng công ty bạn được tài trợ bởi, ký kết bởi hoặc liên kết với Logitech.
  3. Không được sử dụng logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech theo cách sẽ ám chỉ hàng hóa, dịch vụ hay trang web do công ty bạn cung cấp được tài trợ bởi, ký kết bởi hoặc liên kết với Logitech.
  4. Không được sử dụng logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech theo cách sẽ làm cho Logitech, đối tác liên kết, hay sản phẩm và dịch vụ của Logitech bị mất uy tín.
  5. Logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech không bao giờ được xuất hiện lớn hơn và/hoặc nổi bật hơn tên thương hiệu, tên dịch vụ hoặc thương hiệu trong bất kỳ tài liệu nào do công ty bạn sản xuất hoặc phân phối.
  6. Logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech phải được đi kèm với lưu ý chân trang như sau: “(Nhãn hiệu) là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Logitech tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.”
  7. Bạn phải sử dụng logo và dấu hiệu thiết kế của Logitech như được Logitech cung cấp mà không có thay đổi về màu sắc hoặc thiết kế. Nghệ thuật số hoặc camera chỉ dành cho mục đích sao chép lại.
  8. Logitech có quyền từ chối việc sử dụng không công bằng hoặc sử dụng sai thương hiệu hay các vi phạm khác theo luật hiện hành.