Bảo hành phần cứng có giới hạn

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Bảo hành phần cứng có giới hạn của Logitech

Logitech bảo đảm với người mua ban đầu là sản phẩm phần cứng Logitech của bạn sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và chất lượng tinh xảo trong khoảng thời gian được xác định trên bao bì sản phẩm và/hoặc tại www.logitech.com theo thông số kỹ thuật đối với sản phẩm, kể từ ngày mua (hoặc giao hàng theo yêu cầu tại một số khu vực tài phán nhất định).  Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này bằng cách chọn sản phẩm trong mục Hỗ trợ Trực tuyến trên trang web support.logi.com.  Ngoại trừ những điều mà pháp luật hiện hành cấm, bảo hành này không thể chuyển nhượng được và chỉ được áp dụng đối với người mua ban đầu và quốc gia nơi sản phẩm được mua.  Bảo hành này cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền khác, bao gồm thời hạn bảo hành lâu hơn mà có thể thay đổi theo pháp luật địa phương.

Cách Bắt Đầu

Điều đầu tiên cần làm nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có khiếu nại về bảo hành là truy cập trang support.logi.com, ở đây bạn sẽ tìm thấy một loạt các trang Hỗ trợ và Câu hỏi thường gặp cùng với hỗ trợ kỹ thuật quý báu.

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với người bán sản phẩm cho bạn.  Các khiếu nại về bảo hành hợp lệ thường được xử lý thông qua người bán tại điểm mua hàng trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi mua hàng.  Khoảng thời gian này có thể thay đổi tùy theo người bán.

Nếu khiếu nại về bảo hành của bạn không thể xử lý thông qua người bán tại điểm mua hàng, vui lòng truy cập mục Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Bảo hành để tìm hiểu cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi.

Biện pháp khắc phục

Toàn bộ trách nhiệm của Logitech và biện pháp khắc phục dành riêng cho bạn đối với bất kỳ vi phạm nào về bảo hành sẽ là, tùy theo lựa chọn của Logitech, (1) sửa chữa hoặc thay thế phần cứng, hoặc (2) hoàn tiền theo giá tiền đã thanh toán, với điều kiện là phần cứng được trả lại điểm mua hàng hoặc các địa điểm khác theo hướng dẫn của Logitech cùng với bản sao biên lai bán hàng hoặc biên lai chi tiết có đề ngày.  Phí vận chuyển và phí xử lý có thể được áp dụng ngoại trừ những nơi luật pháp hiện hành cấm.  Logitech có thể, tùy theo lựa chọn của mình, thay thế sản phẩm của bạn, đề nghị cung cấp sản phẩm có chức năng tương đương, hoặc sửa chữa bất kỳ sản phẩm nào với các phụ tùng mới, được tân trang hoặc đã sử dụng với điều kiện là các phụ tùng đó tuân thủ các thông số kỹ thuật của sản phẩm.  Bất kỳ sản phẩm phần cứng thay thế nào đều sẽ được bảo hành trong thời hạn bảo hành gốc còn lại hoặc ba mươi (30) ngày, tùy thuộc thời hạn nào lâu hơn, hoặc bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào có thể áp dụng tại khu vực nơi bạn cư trú.

Bảo hành này không bao gồm các vấn đề hoặc thiệt hại do (1) tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, hoặc bất kỳ sửa chữa, sửa đổi hoặc tháo dỡ trái phép; (2) vận hành hoặc bảo dưỡng không đúng cách, sử dụng không phù hợp với các hướng dẫn về sản phẩm hoặc đấu nối với nguồn điện không phù hợp; (3) sử dụng những thứ có thể tiêu dùng, chẳng hạn như pin thay thế, không được cung cấp bởi Logitech trừ trường hợp hạn chế như vậy bị cấm theo pháp luật hiện hành; (4) bị mất phụ tùng gốc được cung cấp với các sản phẩm phần cứng Logitech; (5) phụ tùng và phụ kiện không mang thương hiệu Logitech ngay cả khi được bán với sản phẩm phần cứng Logitech; (6) dịch vụ không phải của Logitech có thể được truy cập và kiểm soát với một sản phẩm phần cứng Logitech; hoặc (7) hao mòn và mài mòn thông thường. 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bảo hành hạn chế này không bao gồm việc thay thế hoặc bồi hoàn cho bất kỳ thiết bị điện tử hoặc tài sản cá nhân nào mà không phải là sản phẩm Logitech.  Bảo hành này cũng không áp dụng cho các sản phẩm Logitech được các doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích cung cấp cho người dùng cuối truy cập Internet có tính phí. 

Giới Hạn Trách Nhiệm

LOGITECH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY PHÁT SINH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, DOANH THU THUA LỖ HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU (CHO DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP) HOẶC TỔN THẤT THƯƠNG MẠI DO VI PHẠM BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGAY CẢ KHI LOGITECH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ NGUY CƠ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.  Một số khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hay phát sinh, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Thời Hạn Bảo Hành Ngụ Ý

NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CẤM, BẤT KỲ BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VỀ SẢN PHẨM PHẦN CỨNG NÀY GIỚI HẠN TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH RÕ RÀNG ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM CỦA BẠN.  Một số khu vực tài phán không cho phép giới hạn về thời hạn bảo hành ngụ ý, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Quyền Pháp Định Quốc Gia

Khách hàng có quyền pháp lý theo luật pháp quốc gia hiện hành áp dụng đối với việc bán hàng tiêu dùng. Quyền đó không bị ảnh hưởng bởi các nội dung bảo hành trong Bảo hành Hạn chế này.  Tại Brazil, biện pháp khắc phục bao gồm lựa chọn của người tiêu dùng là giữ sản phẩm bị lỗi và được giảm giá theo tỷ lệ.

Không Có Bảo Hành Khác

Không có đại lý, người đại diện hoặc nhân viên Logitech nào được ủy quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi, gia hạn hoặc bổ sung nào với bảo hành này.

Thời Hạn Bảo Hành

Xin lưu ý rằng, tại Liên minh Châu Âu, bất kỳ thời hạn bảo hành nào ít hơn hai năm đều sẽ được tăng lên hai năm.

 

Địa chỉ Logitech

Logitech, Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134