Điều khoản Dịch vụ cho Logitech Jumpstart

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Điều khoản dịch vụ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SAU NẾU BẠN ĐÃ MUA JUMPSTART HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO KHÁC CỦA LOGITECH TỪ ĐẠI LÝ (“Đại lý”), DO LOGITECH PHÂN PHỐI.

KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU (“ĐIỀU KHOẢN”). CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ THỎA THUẬN GIỮA BẠN (“KHÁCH HÀNG”, “BẠN”) VÀ THỰC THỂ LOGITECH ĐƯỢC LIỆT KÊ BÊN DƯỚI TRONG PHẦN 6 (f) (“LOGITECH”, “CHÚNG TÔI”).

1.Sản phẩm được bảo hành.

Tham chiếu đến “Sản phẩm” trong các Điều khoản này có nghĩa là các phần cứng có thương hiệu Logitech, phần cứng của bên thứ ba được đóng gói kèm theo và phần mềm Microsoft liên quan, được bán dưới dạng sản phẩm mới, theo cấu hình tiêu chuẩn tại thời điểm mua, bao gồm các Sản phẩm được liệt kê trong Phụ lục A (Danh sách sản phẩm).

Phần mềm không phải của Microsoft hoặc phần mềm Microsoft tùy chỉnh và các món đồ khác không phải là một phần của gói Sản phẩm do Đại lý bán cho Khách hàng không thuộc phạm vi của các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho Sản phẩm mua tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Sản phẩm được bán tại địa phương thông qua các đối tác kênh của Logitech (Quốc gia được bao gồm). Xem phần Ngoại lệ dưới đây để biết thêm chi tiết.

2.Phạm vi Dịch vụ.

a) Sau khi Logitech chấp nhận yêu cầu hợp lệ để được hỗ trợ và xác nhận đủ điều kiện sử dụng dịch vụ JumpStart, Khách hàng sẽ có quyền nhận hỗ trợ bằng tiếng Anh trong 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày mua Sản phẩm theo các Điều khoản này. Logitech sẽ có nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để:

(i) tạo cho Khách hàng quyền truy cập vào hệ thống báo lỗi trực tuyến để bắt đầu trường hợp hỗ trợ với Logitech. Hiểu một cách rõ ràng hơn, Logitech sẽ không có dịch vụ/bộ phận hỗ trợ cho Khách hàng;

(ii) cho phép Khách hàng tiếp cận với nhân viên kỹ thuật từ xa, họ sẽ làm việc với Khách hàng để xác định mức độ thích hợp cho từng trường hợp, ứng phó cho mỗi trường hợp tương ứng và hỗ trợ giải quyết trường hợp và/hoặc lên kế hoạch hành động để đưa Sản phẩm trở về hoạt động bình thường;

(iii) chịu trách nhiệm với nhu cầu dịch vụ của Khách hàng từ 09:00 sáng đến 09:00 tối Thứ 2 đến Thứ 6 theo Giờ chuẩn Châu Âu cho khu vực Bắc Mỹ, từ 09:00 đến 19:00 theo Giờ Trung Âu cho khu vực Châu Âu Trung Đông và Châu Phi (EMEA), từ 3:00 sáng đến 07:00 tối theo Giờ chuẩn Ấn Độ cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngoại trừ các ngày nghỉ địa phương (“Thời gian Địa phương”). Mục đích của các Điều khoản này là Logitech sẽ phản hồi lại lần liên hệ đầu tiên trong vòng một (1) ngày làm việc. Logitech không cam kết về thời gian giải quyết như một phần của dịch vụ do tính phức tạp và nỗ lực phối hợp khi triển khai giải pháp hội nghị.

(iv) Khách hàng có thể chuyển các Điều khoản cho bất cứ ai mua Sản phẩm trong giai đoạn hỗ trợ áp dụng để hưởng dịch vụ liên quan miễn là bản thân Khách hàng là người mua đầu tiên và đã thông báo cho Logitech bằng văn bản về việc chuyển đổi đó với tất cả thông tin bắt buộc (tên và thông tin liên hệ của người mua, số xác nhận của Logitech và/hoặc số sê-ri của Sản phẩm) và giai đoạn hỗ trợ có thể không được kéo dài kể từ ngày bắt đầu.

Logitech có thể thêm các tính năng bổ sung, thực hiện thay đổi với dịch vụ có sẵn hoặc cung cấp loại dịch vụ mới, bằng cách thêm các chúng vào Phụ lục B nếu có (Danh sách Dịch vụ). Các Điều khoản này sẽ áp dụng với dịch vụ mới và bất kỳ thay đổi nào với dịch vụ hiện có. Loại dịch vụ áp dụng cho Khách hàng sẽ được ghi vào đơn đặt hàng và/hoặc email xác nhận.

b) Ngoại lệ. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỜI GIAN VÀ PHẠM VI GIỚI HẠN và chỉ áp dụng cho các Sản phẩm nằm trong Quốc gia được bao gồm do Logitech xác định. Tất cả hoạt động hỗ trợ sẽ được tiến hành từ xa. Logitech không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ cho:

(i) máy tính đi kèm trong gói (chẳng hạn như NUC hoặc Microsoft Surface Pro) hoặc cho các thiết bị phần cứng và/hoặc phần mềm ngay cả khi nó được gửi kèm với Sản phẩm hoặc do Đại lý bán kèm Sản phẩm, các thiết bị không mang nhãn hiệu Logitech (như Smart Dock, Tap, Camera hội nghị (Conference Cam), dây kéo dài, Flex). Tương tự như vậy, Logitech không hỗ trợ cho bất kỳ sự cố nào với Sản phẩm gây ra bởi thiết bị và phần mềm của bên thứ ba không được bao gồm trong dịch vụ. Logitech sẽ bao gồm trong phân tích sự cố các vấn đề gây ảnh hưởng tới thiết bị bên thứ ba được bán kèm với Sản phẩm (như NUC, Microsoft Surface Pro) và hướng Khách hàng tới giải pháp cuối cùng diễn ra trực tiếp với bên thứ ba (ví dụ: quy trình RMA của bên thứ ba);

(ii) mã không phải của Microsoft, hay mã đã được tùy chỉnh bởi Microsoft, không được bao gồm làm một phần của cấu trúc tham khảo chính (MRA); các sự cố với phần mềm không phải là phần mềm được hỗ trợ;

(iii) các sản phẩm Microsoft không có ở giai đoạn hỗ trợ chính trong khoảng thời gian áp dụng các Điều khoản này. Xem http://support.microsoft.com (hoặc trang web sau này của Microsoft);

(iv) sửa chữa hoặc bảo trì Sản phẩm tại chỗ. Nếu phân tích sự cố cho thấy có linh kiện bị hỏng cần thay thế, Logitech ít nhất sẽ đưa ra đường lối giải quyết như hướng dẫn Khách hàng đến quy trình RMA thích hợp;

(v) các sự cố với Sản phẩm đã được ai đó không phải Logitech sửa chữa;

(vi) Sản phẩm bị hư hỏng bởi hỏa hoạn, vi-rút, quá áp hoặc các sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Logitech, không phải do sơ suất hoặc tiến hành có chủ ý của Logitech, nhân viên hoặc đại lý của Logitech.

(vii) các sự cố gây ra bởi việc sử dụng Sản phẩm không theo thiết kế;

(viii) tai nạn, sử dụng sai hoặc lạm dụng Sản phẩm hoặc bất kỳ yếu tố nào khác (ví dụ như không giới hạn ở việc sử dụng nguồn điện không thích hợp, sử dụng sai cầu chì, sử dụng thiết bị, vật tư hoặc phụ kiện không tương thích, hư hỏng hoặc kèm chất lượng, không tuân theo các hướng dẫn vận hành);

(ix) cơ sở vật chất CNTT không đủ hoặc hỏng, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc thiếu băng thông Internet hoặc nguồn điện. Logitech sẽ bao gồm phân tích các vấn đề tiềm năng liên quan đến cơ sở vật chất CNTT và cung cấp cho Khách hàng hướng giải pháp cuối cùng sẽ diễn ra với bên thứ ba;

(x) sự kiện bất khả kháng ví dụ nhưng không giới hạn như sấm chớp, lũ lụt, lốc xoáy, bão và động đất;

(xi) ngoài Giờ địa phương.

c) Giới hạn trách nhiệm. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA LOGITECH PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN LÀ SỐ TIỀN THANH TOÁN CHO KHÁCH HÀNG ĐỂ HỖ TRỢ SAU ĐÓ HOẶC, NẾU KHÔNG THANH TOÁN, THÌ ĐỀ XUẤT GIÁ BÁN LẺ HIỆN TẠI CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHO DỊCH VỤ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, LOGITECH KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO CHO KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ AI KHÁC VỀ MỌI THIỆT HẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT HOẶC HỎNG DỮ LIỆU HOẶC CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC CHO MỌI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, THEO MỌI ĐỊNH NGHĨA VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, HOẶC SẢN PHẨM KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC, VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY VÌ MỌI LÝ DO KHÁC.

3.Trách nhiệm của Khách hàng.

a) Người Hỗ trợ. Khách hàng phải chỉ định một người đại diện làm Điểm liên hệ duy nhất (SPOC) của mình đóng vai trò là điểm liên hệ đầu tiên và chủ yếu cho mọi liên hệ với Logitech trong quy trình quản lý sự cố. SPOC phải có quyền hành động thay mặt cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ. Khách hàng phải đảm bảo người này có tất cả quyền ký cần thiết để phê duyệt các giai đoạn và kết quả bàn giao. Khách hàng phải thông báo cho Logitech về mọi thay đổi với sự chỉ định này. SPOC phải thu thập tất cả thông tin và chi tiết cần thiết để làm rõ vấn đề. SPOC sẽ mở một trường hợp hỗ trợ qua các phương thức có sẵn (web) đến chuyên gia tại khu vực hỗ trợ của Logitech. Khách hàng hoặc bên thứ ba do Khách hàng ủy thác chịu trách nhiệm về SPOC. Ngoài ra, Khách hàng phải chỉ định người có kiến thức phù hợp về kinh doanh và kỹ thuật về Sản phẩm, môi trường hoặc công cụ hiện tại và kỹ năng giao tiếp cần thiết để tham gia vào việc bắt đầu dịch vụ.

b) Thông tin; Hợp tác. Khách hàng phải cung cấp thông tin do Logitech yêu cầu để hoàn thành dịch vụ này. Các thông tin đó phải bao gồm tối thiểu: (i) Thông tin liên hệ của Khách hàng bao gồm tên, email, số điện thoại, (ii) Thông tin Sản phẩm bao gồm số xác nhận của Logitech và/hoặc số sê-ri của Sản phẩm (thiết bị hoặc hộp), (iii) mô tả về sự cố. Các thông tin này phải được cung cấp theo tiến trình dự án do cả hai bên thỏa thuận. Khách hàng phải hợp tác đúng thời điểm với Logitech và có thể được yêu cầu tiến hành xác định sự cố và các hành động giải quyết theo yêu cầu của Logitech. Ngoài ra và không giới hạn, việc hợp tác đó cũng bao gồm (iv) lên lịch và xác nhận cam kết về tài nguyên của Khách hàng; (v) với các phương thức phù hợp, truy cập vào hệ thống thông tin, dữ liệu, mạng, quyết định theo kế hoạch; (vi) tuân thủ tất cả yêu cầu của phần cứng, mạng và phần mềm được chỉ định nếu cần; (vii) duy trì quyền quản trị đầy đủ cho mọi môi trường nội bộ thích hợp; (viii) liên hệ, đào tạo và hỗ trợ cho người dùng cuối. VIỆC KHÔNG HOÀN THÀNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC BẮT BUỘC ĐỂ GIAO DỊCH VỤ JUMPSTART THEO LỊCH TRÌNH ĐÃ THỎA THUẬN CÓ THỂ DẪN ĐẾN CHẬM TRỄ KHÔNG THUỘC LỖI CỦA LOGITECH.

c) Giấy phép Phần mềm. Tất cả phần mềm, dịch vụ phần mềm và các bản phát hành về sau được cung cấp cho Khách hàng hoặc là bắt buộc để sử dụng Sản phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép áp dụng cho phần mềm sử dụng hoặc tuân theo các điều khoản cấp phép sửa đổi đi kèm với các phiên bản phần mềm. Khách hàng chịu trách nhiệm duy trì giấy phép trong tình trạng tốt. Khách hàng có trách nhiệm quyết định xem có nên cài đặt mọi phiên bản phần mềm khi chúng được nâng cấp hay không. Tuy nhiên, Khách hàng hiểu rằng Logitech có thể yêu cầu Khách hàng nâng cấp phần mềm để giải quyết một số sự cố nhất định.

d) Sao lưu Dữ liệu. Khách hàng có trách nhiệm với phần mềm và dữ liệu của mình. Khách hàng đồng ý tiến hành các quy trình cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật của phần mềm cũng như dữ liệu của mình khỏi bị truy cập trái phép và khôi phục các tập tin bị mất hoặc bị sửa đổi.

e) Tuân thủ pháp luật; Các yêu cầu về xuất khẩu. Khách hàng phải tuân thủ với tất cả luật lệ và quy định hiện hành. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng mình và Logitech tuân thủ các quy định của cơ quan Hoa Kỳ và các chính phủ khác, những quy định như cấm xuất khẩu Sản phẩm và thông tin kỹ thuật sang một số nước nhất định. Khách hàng bảo đảm rằng mình sẽ không xuất khẩu bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, mọi thông tin Sản phẩm và/hoặc kỹ thuật mà chưa có sự phê duyệt trước của chính phủ. Việc không tuân thủ các quy định trên có thể dẫn tới sự chậm trễ của dịch vụ hoặc chấm dứt các Điều khoản này.

4.Thay thế Phần cứng / RMA.

Trong trường hợp Logitech xác định lỗi phần cứng ảnh hưởng tới thiết bị Logitech, như một phần của quy trình giải quyết sự cố, Logitech sẽ hướng dẫn khách hàng gửi yêu cầu Bảo hành đổi trả (RMA) tới đại lý hoặc nếu có thể, gửi yêu cầu RMA trong hệ thống tạo trường hợp RMA của Logitech để xác minh thêm. Nếu lỗi ảnh hưởng tới bên thứ ba, thiết bị không có nhãn hiệu Logitech (ví dụ Microsoft Surface Pro), như một phần của kế hoạch giải quyết đã đề xuất, Logitech sẽ hướng dẫn Khách hàng gửi yêu cầu RMA trực tiếp với bên thứ ba. Tính hợp lệ của RMA hoặc bất kỳ yêu cầu bảo hành nào sẽ được xác minh bởi bộ phận có thẩm quyền và xử lý riêng theo quy trình RMA hoặc bảo hành thích hợp. Để tránh hiểu lầm, dịch vụ theo các Điều khoản này không bao gồm sửa chữa hoặc thay thế phần cứng và không thay thế hoặc bổ sung hoặc sửa chữa quyền thay thế mà Khách hàng có thể có theo chính sách bảo hành giới hạn tiêu chuẩn phù hợp của Logitech hoặc bên thứ ba.

5.Quyền bảo mật Dữ liệu.

Các thực hành về quyền riêng tư của Logitech được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư. Khi sử dụng Sản phẩm, dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Logitech, Khách hàng chấp nhận và đồng ý với các thực hành, điều khoản và điều kiện được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư và trong mọi tuyên bố riêng về quyền riêng tư. Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi được cung cấp dưới dạng tham chiếu cho các Điều khoản này.

6.Các điều khoản chung.

a) Điều khoản. Các điều khoản này và hoạt động hỗ trợ sẽ bắt đầu vào ngày mua Sản phẩm, tiếp tục kéo dài và tự động hết hạn sau 90 ngày.

b) Khiếu nại về Tính bảo mật và Quyền sở hữu. Khách hàng đồng ý rằng mọi thông tin hoặc dữ liệu được tiết lộ hoặc gửi cho Logitech, theo đường điện tử, qua điện thoại hoặc cách khác, không phải là thông tin mật hoặc thuộc sở hữu của Khách hàng.

c) Hợp đồng phụ với Bên thứ ba. Logitech có quyền phân công hoặc ký hợp đồng phụ một phần hoặc toàn bộ các Điều khoản này và dịch vụ cho bên thứ ba do Logitech chỉ định mà không cần thông báo cho Khách hàng.

d) Sửa đổi Điều khoản. Logitech có thể thay đổi, sửa đổi, cập nhật, thêm, hoặc xóa bỏ một phần của các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra các Điều khoản này để biết các thay đổi. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ này, sau khi đăng bất kỳ thay đổi, sẽ thể hiện sự chấp thuận về những thay đổi đó.

e) Ngoại lệ Bảo hành. Logitech không bảo đảm, theo cách rõ ràng hay ngụ ý, nhưng không giới hạn đến mọi bảo hành ngầm định về khả năng thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể. Logitech không bảo đảm rõ ràng cho mọi bảo hành.

f) Thực thể Ký kết của Logitech. Các Điều khoản dịch vụ này được ký kết bởi: (i) Logitech Inc. Nếu Khách hàng mua Sản phẩm ở Bắc Mỹ và/hoặc từ đại lý đặt ở Bắc Mỹ; (ii) bởi Logitech Europe SA nếu Khách hàng mua Sản phẩm ở EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) và/hoặc từ đại lý đặt ở EMEA, (iii) bởi Logitech Asia Pacific Ltd nếu Khách hàng mua Sản phẩm ở Châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản và Trung Quốc), (iv) bởi Logicool Co. Ltd nếu Khách hàng mua Sản phẩm ở Nhật Bản, (v) bởi thực thể Logitech khu vực thích hợp nếu Khách hàng mua Sản phẩm ở bất kỳ khu vực nào khác.

g) Luật chi phối; Thẩm quyền xét xử. Nếu Khách hàng ở Hoa Kỳ, các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu riêng theo luật Hoa Kỳ và Tiểu bang California, không phân biệt hoặc áp dụng lựa chọn nguyên tắc hay điều luật. Nếu Khách hàng cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh riêng theo luật Thụy Sĩ.

h) Bất hợp lệ. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không hợp lệ, các bên đồng ý rằng việc bất hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần còn lại và các bên sẽ dùng thiện chí thỏa thuận điều khoản thay thế cho các điều không hợp lệ bằng điều khoản hợp lệ có hiệu lực gần nhất về kinh tế và mục đích so với các điều khoản không hợp lệ.

i) Liên hệ.
Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lausanne, Switzerland

Logitech đã sửa đổi các Điều khoản vào ngày 10 tháng 5 năm 2019.
PHỤ LỤC A
DANH SÁCH SẢN PHẨM

●Logitech SmartDock
●Logitech Tap

PHỤ LỤC B
DANH SÁCH DỊCH VỤ

●Quản lý giải quyết sự cố dựa trên trường hợp cho Logitech JumpStart