Báo cáo về tính bền vững | các Tuyên bố & Chính sách của Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT TỪ NĂM TRƯỚC

2030 Cam kết Tích cực về Khí hậu

Giảm 97% cường độ carbon (Phạm vi 1 & 2) kể từ năm 2015

Carbon Neutral trên Phạm vi 1, 2 & 3

GIẢM 38% tác động carbon của A10 GEN 2 so với thế hệ trước

GIẢM 40% tác động carbon của G435 so với G533

GIẢM 40% tác động carbon MX MECHANICAL thông qua các quyết định thiết kế DfS

1 trong 3 sản phẩmbằng nhựa tái chế

51 Dòng sản phẩm chính 

> 9.764 tấn nhựa tái chế cho đến nay 

> Tiết kiệm được 22.835 tCO2e cho đến nay

100% các nhà cung cấp lớn và mới đã được kiểm toán

> 5.700 buổi đào tạo dành cho nhà cung cấp

100% nhà cung cấp tham gia vào chương trình Tìm nguồn cung ứng khoáng sản có trách nhiệm

Công ty thân thiện với phụ nữ xếp hạng thế giới

Công bằng giới được chứng nhận

Tăng 94% số lượng các nhà cung cấp đa dạng

94% điện tái tạo của Logitech

Câu lạc bộ người mua điện tái tạo dành cho các nhà cung cấp

Giảm 94.050 tCO2e từ chuỗi cung ứng điện tái tạo

GIẢI THƯỞNG VÀ LỜI CẢM ƠN

Logitech trong số liệu

Dấu ấn toàn cầu của chúng tôi mở rộng ra tất cả các châu lục và biên giới. Và phạm vi vươn xa đi kèm với trách nhiệm. Chúng tôi hành động trên các vấn đề thực sự quan trọng, tìm kiếm các cơ hội đổi mới để tạo ra sự thay đổi và đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu rộng lớn hơn.

Báo cáo và Tài nguyên

Các báo cáo và tài nguyên của Logitech chỉ có sẵn bằng tiếng Anh tại thời điểm này

BÁO CÁO

KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT

CÁC NGUỒN LỰC KHÁC

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các chương trình hoặc hiệu suất của chúng tôi, vui lòng liên hệ vớiBền vững@logitech.com.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111