Nhãn carbon và Đo lường Tác động Carbon của Sản phẩm

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Nhãn carbon cho một Tương lai thông minh về Khí hậu

Những con số đó nói lên điều gì? Khi nói đến carbon, các con số cho biết thông tin quan trọng. Chúng tôi thẳng thắn và minh bạch về lượng carbon ảnh hưởng đến khí hậu được tạo ra khi chúng tôi sản xuất, phân phối, sử dụng và cuối cùng công nhận sản phẩm đã hết hạn.

Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng nghỉ để giảm dấu ấn carbon cho các sản phẩm của mình và có trách nhiệm bằng cách đặt một nhãn dấu ấn carbon trực tiếp lên hộp.

Con số nói lên điều gì

Rất nhiều! Số lượng trên nhãn carbon của chúng tôi là con số ước tính về tổng dấu ấn carbon ở sản phẩm và bao bì trong toàn bộ vòng đời. Nó cho thấy trọng lượng của khí CO2e được thải ra trong thời gian sử dụng khoảng 2 năm. Chúng tôi đã phát triển phương pháp Phân tích Vòng đời (LCA), cho phép chúng tôi ước tính tác động carbon của sản phẩm từ khâu tìm nguồn nguyên vật liệu cho tới sản xuất, phân phối, tiêu thụ và cuối cùng là thải bỏ hay tái chế vào cuối vòng đời.

Xem xét một con Chuột chơi game của Logitech

Chúng ta hãy khám phá dấu ấn carbon của Chuột Chơi game Không dây Logitech Pro, bằng cách xem điều gì xảy ra vào cuối vòng đời.

Tổng quan

Sản xuất

Vận chuyển

Cách sản phẩm được sử dụng như thế nào

Kết thúc vòng đời

Điểm khởi đầu của những điều lớn lao

Vào tháng Sáu năm 2020, Logitech là công ty điện tử tiêu dùng đầu tiên cam kết cung cấp nhãn tác động carbon chi tiết cho TẤT CẢ các sản phẩm trên bao bì và tài liệu tiếp thị trực tuyến. Với hàng trăm sản phẩm, điều này tốn thời gian và chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia bên ngoài để xác thực hơn nữa dữ liệu của mình. Duyệt bộ sưu tập chuột và bàn phím được dán nhãn carbon của chúng tôi bên dưới và chọn sản phẩm phù hợp với bạn.