LogiCares - Trách nhiệm với Xã hội & Văn hóa Doanh nghiệp

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Tiêu điểm của chúng tôi

Chúng tôi cống hiến bản thân cho cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc. Đền đáp và thúc đẩy sự thay đổi không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là khía cạnh quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. LogiCares tạo ra cơ hội để các nhân viên của chúng tôi đền đáp lại cộng đồng nơi mà chúng tôi hoạt động.

Trao quyền cho mọi người

Trao quyền cho nhân viên của chúng tôi để làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ với các cộng đồng địa phương của họ là nền tảng trong văn hóa cống hiến của chúng tôi. Cho dù đó là thời gian nghỉ tình nguyện có trả lương hay chương trình phù hợp với các khoản đóng góp, chúng tôi khuyến khích mọi người đóng góp cho cộng đồng mà chúng tôi đang sống và làm việc.

Cha mẹ và con cái thích đi bộ đường dài trong rừng

Ngày Trái đất

Là một phần của lễ kỷ niệm Ngày Trái đất năm 2021 của chúng tôi, Logitech đã hợp tác với ForestNation, một tổ chức giúp các công ty và cá nhân trồng rừng trên hành tinh của chúng ta. Chúng tôi khuyến khích nhân viên ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên để tôn vinh những nơi họ phát triển, sinh sống và vui chơi. Đối với mỗi nhân viên đi dạo, chúng tôi đã trồng cây trong Rừng Logitech ở Tanzania.

Các cộng đồng địa phương của chúng tôi

Tại Logitech, chúng tôi mong muốn tạo ra cơ hội để đến với nhau và đầu tư vào các cộng đồng mà chúng tôi đang sống và làm việc. Điều này được thực hiện với sự hợp tác của các nhân viên và các Nhóm Nguồn lực cho Nhân viên (ERG), những người giúp hình dung và thực hiện cách chúng tôi đóng góp cho cộng đồng mà họ đại diện.

Sử dụng Kỹ năng & Sản phẩm

Bình đẳng và môi trường là giá trị cốt lõi của Logitech và chúng tôi đã đạt được những bước tiến dài để đảm bảo chúng là trung tâm của mọi thứ chúng tôi làm. Bằng cách tưởng tượng lại cách chúng tôi kinh doanh, chúng tôi tận dụng các kỹ năng và sản phẩm mà nhân viên và công ty của chúng tôi có để cung cấp cho cuộc sống và tương lai của những người khác tốt hơn.

Logitech x Tides Foundation

logitech tides - lực lượng vì lợi ích xã hội

Trao đi tại Logitech

Tại Logitech, chúng tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể tạo ra thay đổi lớn. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Và chúng tôi cống hiến hết mình cho các cộng đồng mà chúng tôi sinh sống và làm việc để giúp xây dựng các cộng đồng phát triển, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường của chúng tôi. Bình đẳng và Môi trường là giá trị cốt lõi của Logitech và là trọng tâm trong chiến lược trao đi của Logitech. Logitech đầu tư vào cộng đồng thông qua hoạt động từ thiện, quyên góp sản phẩm và tài trợ.

Để thúc đẩy công việc tài trợ, Logitech đã thành lập Quỹ Tư vấn Tài trợ (DAF) tại Tides Foundation. Điều này có nghĩa là Logitech có đặc quyền tư vấn để đề xuất phân phối các khoản trợ cấp từ Quỹ Tư vấn Tài trợ nhằm hỗ trợ các dự án từ thiện phù hợp với sứ mệnh của Tides Foundation.

Nếu bạn có câu hỏi về hoạt động trao tặng tại Logitech, hãy liên hệ logitechcares@logitech.com