Báo cáo Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Thân thuộc (BEIB)

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

TIÊU ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI

Cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng, công bằng và hòa nhập cho phép chúng tôi tập hợp những người có quan điểm, kỹ năng và ý tưởng khác nhau để thúc đẩy sự đổi mới. Chúng tôi đánh giá cao và tôn vinh vô số nền văn hóa và nền tảng của chúng tôi, đồng thời nhận ra rằng tất cả những ý tưởng tuyệt vời đều đến từ chúng tôi.

Tạo ra một nền văn hóa hòa nhập

Xây dựng một văn hóa công ty khuyến khích tinh thần lãnh đạo hòa đồng và đảm bảo hợp tác nhóm, đổi mới và thể hiện xuất sắc thông qua môi trường tại đó nhân viên cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau và được đánh giá cao bởi Logitech.

Khuyến khích & Hỗ trợ những người thuộc nhóm thiểu số

Tạo điều kiện cho sự minh bạch, năng lực, cộng đồng và quyền tiếp cận cho những người đến từ các nền tảng và cộng đồng thua thiệt hay thiểu số.

Thay đổi cách tiến hành kinh doanh

Liên tục cải tiến các quy trình và chương trình của Logitech để kết nối tốt hơn với khách hàng, nhân viên và đối tác bằng cách tăng tối đa sự hòa đồng và giảm thiểu thiên kiến.

Tìm hiểu nhanh về Logitech

Dấu ấn toàn cầu của chúng tôi mở rộng ra tất cả các châu lục và biên giới. Và phạm vi vươn xa đi kèm với trách nhiệm. Chúng tôi hành động về các vấn đề thực sự quan trọng, tìm kiếm các cơ hội đổi mới để tạo ra thay đổi, và nỗ lực trở thành một người chơi tích cực trên mặt trận toàn cầu để giúp giải quyết các thách thức rộng hơn.

Bản đồ thế giới màu xám
Bản đồ thế giới màu đen
map-desktop-text-v4