GIải pháp tổ chức hội nghị video cho Google Meet

Pangea temporary hotfixes here

TUYỆT VỜI HƠN KHI SỬ DỤNG CÙNG NHAU
CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC KẾT HỢP

Tưởng tượng lại công việc với các giải pháp cho một thế giới kết hợp. Logitech và Google Meet giúp các cuộc họp trở nên hợp tác hơn, hiệu quả hơn và thậm chí thú vị hơn. Vì vậy, bạn có thể đem đến cho mọi nhân viên khả năng làm việc từ mọi nơi, tối đa hóa tác động của họ, chia sẻ kiến thức và tham gia đầy đủ bất kể vị trí, thiết bị, ngôn ngữ hay trình độ kinh nghiệm. Thu hẹp khoảng cách giữa cá nhân và bất kỳ đâu với Google Meet - giải pháp video được cấp phép của Logitech.

Google meet với logo chromebook

GIẢI PHÁP CHO MỌI KÍCH THƯỚC PHÒNG

Làm cho cuộc họp trở nên chân thực với phần cứng Logitech và Google Meet. Chọn từ các giải pháp định cấu hình trước cho những phòng nhỏ, trung bình hoặc lớn, bao gồm camera hội nghị Logitech, máy tính Google Meet và Logitech Tap. Điều khiển phòng rảnh tay bằng cách nói “Hey Google”. Với Logitech và Google Meet, bạn có thể thúc đẩy việc kết nối, giao tiếp và sáng tạo, ở bất cứ đâu mà mọi người hoàn thành công việc. Đó chính là Logic mới cho Công việc.

Văn phòng tại nhà

Phòng nhỏ

Giải pháp Google Meet cho phòng tập trung

Bao gồm Logitech Rally Bar Huddle, Google Meet Compute và Tap.

Không gian làm việc

Giải pháp Google Meet cho không gian làm việc

Bao gồm Logitech Rally Bar Mini và màn hình tương tác, Máy tính Google Meet, Tap.

Không gian linh hoạt

Giải pháp Google Meet cho không gian linh hoạt

Bao gồm Logitech Rally Bar, Google Meet Compute và Tap IP

Phòng họp

Giải pháp Google Meet cho không gian phòng họp

Bao gồm Logitech Rally Bar, Tap, Google Meet Compute, Rally Mic PodsSight và Scribe (không có trong hình).

Không gian đào tạo

Giải pháp Google Meet cho không gian phòng đào tạo

Bao gồm Logitech Rally Plus, Google Meet Compute, TapRally Mic Pod và Scribe (không có trong hình).

Ảnh nhỏ không gian làm việc cá nhân được nâng cấp

ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP HÒA NHẬP HƠN

Giúp cho việc hợp tác trực tuyến trở nên hòa nhập hơn. Logitech Sight thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm kết hợp bằng cách giúp những người tham gia từ xa nhìn và nghe những người khác ở trong phòng rõ ràng hơn. Sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI), Sight cung cấp cho họ một chỗ ngồi ảo trên bàn.

Hình nhỏ các cuộc hội thoại trong cuộc họp video

TRANG BỊ CHO NHÂN VIÊN ĐỂ ĐẠT THÀNH CÔNG

Các công cụ hợp tác từ Logitech được chế tạo cho đội ngũ lao động tri thức ngày nay. Cho dù đang làm việc từ nhà hay tại văn phòng, nhân viên có thể giao tiếp và hợp tác rõ ràng hơn trong các cuộc gọi video khi họ sử dụng tai nghe, webcam cấp độ doanh nghiệp và các dock hợp tác được chứng nhận cho Google Meet.

Các giải pháp hội nghị video cho nhiều loại không gian

NHẬN BIẾT KHUNG CẢNH RÕ RÀNG TỪ XA

RightSight 2 hoạt động liền mạch với Google Meet để đem đến bối cảnh căn phòng và hình ảnh của từng người tham dự. Được tích hợp vào Rally Bar, Rally Bar Mini và Rally Bar Huddle trong khi vẫn dễ dàng quản lý với Logitech Tap IP, RightSight 2 giúp cho những người tham gia từ xa biết rõ ai đang nói và ai đang ở trong phòng.

Giải pháp dựa vào PC

Giải pháp cho phòng
Phòng họp nhóm với Rally Bar Huddle
Rally Bar Huddle
Phòng nhỏ với Rally Bar Mini
Rally Bar Mini
Phòng trung bình với Rally Bar
Rally Bar
Phòng lớn với Rally Plus
Rally Plus
Phòng trung bình với Rally
Rally
Phòng nhỏ với MeetUp
MeetUp
Kích thước phòng
Vừa tới Nhỏ Nhỏ tới Trung bình Trung bình tới Lớn Lớn tới Rất lớn Trung bình tới Lớn Vừa tới Nhỏ
Camera hội nghị
Logitech Rally Bar Huddle Rally Bar Mini của Logitech Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus Hệ thống Rally của Logitech Logitech MeetUp
Máy tính Google Meet
Bao gồm Giá gắn
Có; Nhiều tài khoản Không Không
Hub Rally Mic Pod
Không Tùy chọn, không đi kèm Tùy chọn, không đi kèm Không
Phụ kiện tùy chọn
Vỏ bọc dễ vệ sinh
Vải bọc màu trắng nhạt
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Giá gắn TV cho Video Bar
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 3)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn treo Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 4)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn treo Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn tường cho Tap Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 7)
Giá gắn treo Rally Mic Pod
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 7)
Giá gắn treo Rally Mic Pod
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho MeetUp
Giá gắn TV cỡ XL cho MeetUp
Dây kéo dài Mic cho MeetUp
Mic kéo dài cho MeetUp
Tài nguyên hỗ trợ
Hướng dẫn cài đặt kỹ thuật số
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bảo hành
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.

Giải pháp dựa vào Thiết bị

Phòng nhỏ với Rally Bar Mini
Rally Bar Mini
Phòng trung bình với Rally Bar
Rally Bar
Kích cỡ phòng
Nhỏ tới Trung bình Trung bình tới Lớn
Camera hội nghị
Rally Bar Mini của Logitech Logitech Rally Bar
Giải pháp dựa vào Android
Bao gồm Giá gắn
Không Không
Hub Rally Mic Pod
Tùy chọn, không đi kèm Tùy chọn, không đi kèm
Màn hình cảm ứng được hỗ trợ
Tap IP Tap IP
Phụ kiện tùy chọn
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 3)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn Rally Mic Pod
Giá gắn trên bàn cho Tap
Giá gắn nâng cao cho Tap
Giá gắn lên tường cho Tap
Mic Pod Rally (tổng cộng lên tới 4)
Hub Rally Mic Pod
Giá gắn TV cho Video Bar
Wall Mount cho Video Bar
Giá gắn Rally Mic Pod
Tài nguyên hỗ trợ
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bản in Hướng dẫn Thiết lập
Cổng thông tin Thiết lập trực tuyến
Dịch vụ Hỗ trợ Logitech
Bảo hành
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.
Bảo hành phần cứng trong 2 năm.
Có thể mua bảo hành kéo dài một năm bổ sung tại thời điểm mua phần cứng.
Liên hệ với đại lý của bạn để biết khả năng sẵn có.

Các giải pháp phòng của Logitech cho Google Meet

Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)

HỖ TRỢ

Bắt đầu

Tìm tất cả tài liệu chúng tôi có để thiết lập và sử dụng sản phẩm này nhanh chóng. 

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Đăng ký sản phẩm của bạn để tiếp cận nhanh hơn với dịch vụ hỗ trợ và kích hoạt bảo hành. 

Những câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể chúng tôi có câu trả lời bạn đang tìm kiếm.

Tài liệu tải về

Tìm các tài liệu tải về có sẵn giúp mở rộng tính năng của sản phẩm này. 

Bảo hành

Nếu bạn chưa hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm mua hàng của mình, chúng tôi muốn nỗ lực khắc phục việc này.

Liên hệ với chúng tôi

Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Hãy để lại phản hồi và một nhân viên sẽ phụ trách việc này.  

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP PHÒNG GOOGLE MEET

Hướng dẫn thiết lập và định cấu hình hữu ích cho giải pháp phòng mới từ Logitech của bạn, được chứng nhận cho Google Meet.

CONTACT SALES

Our team of product experts can help you find the best solution for your company.
Fill out the form and a Logitech representative will call you.

THANK YOU FOR CONTACTING US

KẾT NỐI