IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Báo chí

Tin tức gần đây

 
Logitech’s Growth Accelerates, Q1 Revenue Up 23%

Profits Increase 76% and Company Raises Annual Outlook
Đọc thêm

 
Logitech Exceeds Full-Year Sales and Profit Outlook

Company Confirms FY 2021 Guidance on Strength of Key Product Categories
Đọc thêm

 
Logitech G and McLaren Usher in A New Era of Racing

Industry Leaders Come Together to Blur the Lines Between eracing and Real-World Racing
Đọc thêm

 
Logitech Delivers Record Sales and Profitability in Holiday Quarter

Quarterly Sales Top $900M for the First Time Ever
Đọc thêm

 
Logitech Commits to Ambitious 1.5°C Climate Pledge and 100% Renewable Electricity Goal

Company’s Entire Gaming Portfolio Certified CarbonNeutral
Đọc thêm

 

Kho thông cáo báo chí

 

Dành cho báo chí

 
Yêu cầu thông tin

Cần thêm thông tin?
Tạo yêu cầu.

Media & Community Relations

General Press Inquiries
mediarelations@logitech.com

Corporate Communications

United States and International
Nicole Kenyon
510-988-8553 nkenyon@logitech.com
Europe, Middle East, Africa
Ben Starkie
+41 79 292 3499 bstarkie1@logitech.com
Asia Pacific
Ben Starkie
+41 79 292 3499 bstarkie1@logitech.com
Consumer Communications EMEA - Asia Pacific
Juliette Legrand
jlegrand@logitech.com
 

Xem tất cả Liên lạc Logitech

Tải về Tài liệu thông cáo báo chí

 

Logo & hình ảnh công ty Thông tin & hình ảnh sản phẩm

Thông tin thêm về Logitech

 

Giải thưởng ngành