IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

BỘ SƯU TẬP
Nền tảng
 
R500 Laser Presentation Remote Với khả năng tương thích rộng
 
Spotlight Presentation Remote Với con trỏ kỹ thuật số tiên tiến và bộ đếm giờ có cảnh báo rung
 
R400 Laser Presentation Remote Để điều hướng slide cơ bản
 
R800 Laser Presentation Remote Có màn hình LCD để theo dõi thời gian

Không tìm thấy kết quả

So sánh