Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN

Bracken P. Darrell

BRACKEN P. DARRELL
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Logitech International S A.

Với vai trò là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Logitech, Bracken P. Darrell chịu trách nhiệm về chiến lược tăng trưởng và lợi nhuận của Logitech, về tầm nhìn cho thương hiệu cũng như cho hoạt động của công ty. Ông Darrell gia nhập Logitech với chức vụ chủ tịch vào tháng 4 năm 2012 và đảm nhận vai trò tổng giám đốc điều hành vào tháng 1 năm 2013. 

Nate Olmstead

NATE OLMSTEAD
Giám đốc tài chính

Là Giám đốc Tài chính của Logitech, Nate Olmstead chịu trách nhiệm về các chiến lược tài chính của công ty và tổ chức tài chính toàn cầu. Ông quản lý nguồn doanh thu hợp nhất có giá trị khoảng hơn 2 tỷ rưỡi đô la (Mỹ), thuế, ngân quỹ, kế toán, lập kế hoạch và phân tích tài chính và liên lạc với các cổ đông quốc tế giao dịch cổ phiếu Logitech trên Sàn Giao dịch Thụy Sĩ SIX và Thị trường Toàn cầu Nasdaq.

Prakash Arunkundrum

PRAKASH ARUNKUNDRUM
Trưởng nhóm Hoạt động Toàn cầu

Là Trưởng nhóm Hoạt động Toàn cầu của Logitech, Prakash Arunkundrum chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, tìm nguồn và chất lượng sản phẩm. Prakash cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy chiến lược và thực thi các sáng kiến bền vững của Logitech và thực hiện các cam kết bền vững của Logitech trong các sản phẩm và hoạt động toàn cầu.

Samantha Harnett

SAMANTHA HARNETT
Tổng Cố vấn

Samantha Harnett gia nhập Logitech vào tháng 6 năm 2020 với tư cách là Tổng cố vấn, chịu trách nhiệm về chức năng pháp lý chung của công ty, bao gồm quản trị doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, kiện tụng, tuân thủ chứng khoán và quyền riêng tư.

BAN GIÁM ĐỐC

WENDY BECKER
Chủ tịch Hội đồng quản trị
cựu Giám đốc điều hành, Jack Wills Limited

PATRICK AEBISCHER
Cựu Chủ tịch trường Đại học Bách khoa Liên Bang Lausanne (EPFL)

EDOUARD BUGNION
Giảng viên trường Đại học Bách khoa Liên Bang Lausanne (EPFL) kiêm Phó Chủ tịch, Hệ thống thông tin tại EPFL

BRACKEN P. DARRELL
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Logitech International S A

GUERRINO DE LUCA
Ủy viên trị sự
cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

GUY GECHT
cựu Giám đốc điều hành, Electronics for Imaging, Inc.

DIDIER HIRSCH
Cựu Phó Chủ tịch tài chính cấp cao kiêm Giám đốc tài chính, Agilent Technologies, Inc.

NEIL HUNT
Giám đốc chiến lược, Curai

MARJORIE LAO
Giám đốc tài chính, tập đoàn LEGO A/S/LEGO

NEELA MONTGOMERY    
Giám đốc điều hành, Crate & Barrel

MICHAEL POLK
Cựu chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Newell Brands Inc.

CHỦ TỊCH DANH DỰ

DANIEL BOREL
Chủ tịch Danh dự