Giải thưởng Thiết kế Logitech - Red Dot, Good Design, IDA, iF

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here
Logitech | Logitech G | ASTRO | Streamlabs | Màu xanh dương | JAYBIRD | ULTIMATEEARS

Kể từ năm 2015, Logitech và các dòng thương hiệu của mình đã được công nhận với hơn 250 giải thưởng thiết kế từ các tổ chức thiết kế và nhà xuất bản lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng đã đượcFast Companyhai lần công nhận là một trong “10 Công ty Sáng tạo nhất về Thiết kế”, một lần vào năm 2018 và một lần nữa vào năm 2020.

 

Duyệt theo Danh mục nổi bật

Năng suất

Chơi game

Sáng tạo Nội dung