Logitech Select Hizmeti Hüküm ve Koşulları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Logitech Hizmetleri Hüküm ve Koşulları

(Profesyonel Müşteriler)

Bu Hüküm ve Koşullar (“Sözleşme”), Hizmet Açıklamasında daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere Logitech Hizmetleri (“Hizmet”) için geçerli olacaktır. Müşteri işbu Sözleşmeye ve geçerli Hizmet Açıklamasına bağlı kalmayı kabul ve taahhüt eder. Logitech, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmeyi ve Hizmet Açıklamasını değiştirme hakkını saklı tutar. HİZMET, YALNIZCA TİCARİ VEYA PROFESYONEL KULLANIM İÇİN HİZMET ALAN PROFESYONEL MÜŞTERİLER İÇİN GEÇERLİDİR. TÜKETİCİLER, HİZMETİ SATIN ALMAYA UYGUN DEĞİLDİR.

1. Tanımlar

Müşteri”, Hizmeti ticari veya profesyonel kullanım için satın alan bir kullanıcı anlamına gelir. Terim, son kullanıcılar adına Hizmete erişim sağlayan nitelikli kanal iş ortaklarını da ifade eder.

Kusur” veya “Kusurlu”, geçerli Logitech Sınırlı Donanım Garantisinde tanımlandığı gibidir.

Oda”, Logitech Destekli Ürün içeren bir Logitech hizmeti tarafından desteklenen bir oda anlamına gelir.

Logitech Destekli Ürün”, Hizmet Açıklamasında listelenen bir Logitech ürünü anlamına gelir.

Bayi”, Hizmeti Müşteriye satan perakendeci/perakendeciler veya satıcı/satıcılar anlamına gelir.

Hizmet Açıklaması”, Logitech Select için Hizmet Açıklaması (https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455) gibi Logitech tarafından web sitesinde sunulan belgelerde tanımlanan Logitech hizmeti teklifleri anlamına gelir.

Paket Ürünü”, Logitech tarafından onaylanan ve bir Logitech Destekli Ürün ile birlikte sunulan üçüncü taraf tedarikçi donanım ve yazılım ürünü anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Ürün”, Paket Ürünü olmayan ancak bir Odada Logitech Destekli Ürün ile birlikte kullanılan üçüncü taraf tedarikçi donanım veya yazılım ürünü anlamına gelir.

2. Logitech Hizmetleri

Logitech, aşağıdaki hüküm ve koşullar uyarınca geçerli Hizmet Açıklamasına uygun şekilde Hizmeti sağlayacaktır:

2.1. Kapsam. Logitech, Hizmetleri Müşteri satın aldığında sunacaktır. Geçerli Hizmet Açıklaması işbu belgeye referans olarak eklenmiştir. Hizmetler, yalnızca Hizmetlerin satın alındığı tarihte kullanım ömrü sona ermemiş olan, Hizmet Açıklamasında belirtilen ülkelerde (“Hizmet Kapsamındaki Ülkeler”) satın alınmış olan ve bir Odada kurulmuş olan Logitech Destekli Ürünler için geçerlidir. Logitech ile sözleşmeli çalışan bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı, Hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlayabilir.

2.2. Hizmet Portalı. Hizmet Açıklamasında gerekli görülmesi hâlinde Müşterinin, Hizmeti etkinleştirmek ve yönetmek için Logitech dijital portalına (“Logitech Hizmet Portalı”) kayıt olması gerekir. Logitech Hizmet Portalı kullanımı ile ilişkili risklerden her zaman müşteri sorumludur ve riskleri açık bir şekilde müşteri üstlenir.

2.3. Konum. Hizmetler, Hizmet Kapsamındaki Ülkelerde sağlanacaktır. Hizmetlere dâhil olan bazı özellikler tüm ülkelerde mevcut değildir. Logitech Destekli Ürünler, Hizmet Kapsamındaki Ülkeler dışına taşınırsa Logitech, Hizmetleri yalnızca mevcut olduğunda sağlayacaktır ve ek ücretler veya farklı hizmet seviyeleri geçerli olabilir.

2.4. Üçüncü Taraf Ürünler.

 1. Paket Ürünleri: Logitech, Microsoft Teams Rooms, Zoom ve CollabOS’ta bulunan diğer video konferans uygulamaları için standart, önceden yüklenmiş SRS/OS görüntülerini etkileyen sorunları destekleyecektir. Logitech ayrıca, Müşterinin bu diğer tedarikçilerden herhangi bir garanti kapsamında almaya hak kazanabileceği desteği elde etmesi için Müşteri ile üçüncü taraf tedarikçi arasında bir kolaylaştırıcı olarak hareket edebilir.
 2. Logitech, bir Odada bulunan Üçüncü Taraf Ürünleri, Logitech Destekli Ürün ile bağlantı kurduğu ölçüde desteklemek için (örneğin bağlantı sorunlarına veya ağ bağlantılarına yardımcı olmak için) ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Hizmet, hiçbir durumda Üçüncü Taraf Ürünler için garanti veya değişim hizmetlerini içermeyecektir.
 3. Hizmetler, Üçüncü Taraf Ürünler için garanti kapsamında değişim veya onarım hizmetlerini içermez. Üçüncü Taraf Ürünler için uygun garanti kapsamına sahip olduğundan emin olmak Müşterinin sorumluluğundadır ve Logitech, Üçüncü Taraf Ürünler ile ilgili yazılım ve hizmetlerin performansından sorumlu değildir.

2.5. Desteklenen Sürümler. Hizmet, Müşterinin yazılım ve Logitech Destekli Ürünü Logitech tarafından belirtilen minimum sürüm seviyelerinde veya yapılandırmalarında kullanmasını gerektirir. Müşteri, Logitech Destekli Ürünleri Hizmete uygun durumda tutmak amacıyla Logitech’in yönlendirdiği şekilde yamaları, yazılım güncellemelerini veya sonraki sürümleri de yüklemelidir.

2.6. İstisnalar. Geçerli Hizmet Açıklamasında aksi açıkça belirtilmediği sürece Hizmetler aşağıdakileri kapsamaz:

 • piller veya diğer sarf malzemeleri;
 • yanlış kullanım, kaza, modifikasyon, uygun olmayan fiziksel ortam veya çalışma ortamı, Müşteri tarafından gerçekleştirilen hatalı bakım, ekipman veya parça tanımlama etiketlerinin çıkarılması veya değiştirilmesi nedeniyle hasar gören Logitech Destekli Ürünler;
 • Logitech’in sorumlu olmadığı ürün veya aksesuarların sebep olduğu arıza;
 • normal aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan kusurlar;
 • Logitech Destekli Ürünlerin işlevselliğini farklı şekilde etkilemeyen dış görünüş hasarı;
 • Logitech Destekli Ürünlerde dışarıdan gerçekleştirilen elektrikle ilgili çalışmalar, yetersiz veya kusurlu BT yapısı.

 

2.7. Ürün Değişimi. Hizmet Süresi sırasında Müşteri, değiştirilecek birimi etkileyen bir Kusur için geçerli bir garanti talebi gönderirse Logitech, ilgili Hizmet Açıklamasında belirtildiği gibi Logitech Destekli Ürünleri değiştirecektir.

Hizmet Açıklamasına göre Müşteriye sağlanan değişim ürünleri (veya ürün parçaları), yeni bir ürün veya yeni bir ürüne eş değer performansta bir ürün olacaktır. Değişim ürünleri, orijinal veya uzatılmış ürün garantisine tabidir ve garanti süresinin geri kalanı veya otuz (30) gün (hangisi daha uzunsa) boyunca garanti edilir. Logitech tarafından talep edildiği gibi Müşteri, kusurlu birimi Logitech’in talimatlarına göre derhâl Logitech’e iade etmeyi (peşin ödenmiş navlun) kabul eder. Logitech; kendi takdirine bağlı olarak, iade edilen Ürünü donanım arızaları açısından test edebilir ve Müşteri kusurlu ürünü iade etmezse veya test, kusurun geçerli donanım garantisi kapsamında olduğunu teyit etmezse Müşteriye toplam maliyeti fatura etme hakkını saklı tutar.

Değişim süreleri hava koşulları, ulaştırma ağında kesinti (kargo şirketleri tarafından işletildiğinden), ihracat kontrollerine ve gümrük süreçlerine uygunluk, gümrük gecikmeleri veya Logitech’in kontrolü dışındaki herhangi bir başka değişken veya etmen gibi Logitech kontrolü dışında gerçekleşen olaylara tabiyse Logitech, “ertesi iş gününde” teslimatı veya diğer teslimat süreleri konusunda herhangi bir garanti vermez. Logitech, özellikle kargo şirketlerinin neden olduğu gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

2.8. Yerinde Yedek Ürünler. Hizmet Açıklamasına göre uygun görülmesi hâlinde Müşteriye sağlanan yerinde yedek ürünler (veya ürün parçaları) Müşterinin sahasında tutulacaktır. Yerinde yedek ürünler, Paket Ürünleri veya Üçüncü Taraf Ürünler için geçerli değildir. Müşteri; yerinde yedek ürünlere sahip olacak, onları düzgün şekilde saklayacak ve Kusurlar haricinde ilgili ürünleri etkileyebilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumluluk tutulacaktır.

2.9. Değişiklik Yapma; Hizmeti Sonlandırma. Logitech, (i) revize edilmiş hüküm ve koşulların web sitesinde yayınlanmasından itibaren geçerli olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmede değişiklik yapma, (ii) Logitech Destekli Ürünleri kaldırma ve buna bağlı olarak söz konusu Ürünleri veya herhangi bir sürümünü desteklemeyi durdurma ya da (iii) dilediği zaman Hizmette değişiklik yapma veya Hizmeti sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmetin sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir karara yönelik Müşterinin başvurabileceği yegane çözüm Bölüm 8.3 (fesih) kısmında açıklanmıştır. Müşterinin herhangi bir değişiklikten sonra Hizmeti kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.

2.10. Kanal Ortakları. Belirli kanal ortakları, son kullanıcıları adına Hizmete erişme ve Hizmeti yönetme niteliğine sahip olabilir ve/veya Logitech hizmet planıyla birlikte veya hizmet planına ek olarak kendi teknik desteklerini ya da hizmet planlarını sağlayabilirler. Son kullanıcıların, kanal ortaklarından bu tip bir teknik destek veya diğer hizmet planları sipariş etmeleri halinde destek için yalnızca söz konusu kanal ortaklarına başvurmaları gerekir. Logitech, kanal ortakları herhangi bir nedenle Hizmeti sağlamayı kestiklerinde Hizmeti desteklemekte yükümlü değildir. Her durumda, Logitech, geçerli Logitech Hizmet Tanımı kapsamı dışında herhangi bir Hizmet sağlamakla sorumlu değildir.

3. Süre

3.1. Hizmetler, geçerli Hizmet Açıklamasında belirtilen ilk etkinleştirme tarihinde veya Hizmetlerin sipariş tarihinden (“Başlangıç ​​Tarihi”) itibaren en geç 60 gün içinde başlayacak ve geçerli Hizmetler planının belirtilen süresi (“Hizmet Süresi”) boyunca devam edecektir. Hizmet Süresinin sona ermesi üzerine otomatik olarak sonlandırılacaktır. Logitech, Hizmet Süresinin dışında hizmet sağlamayacaktır.

3.2. Logitech bir Logitech Destekli Ürünün (“Ömrünü Tamamlamış Ürün”) üretimini durdurursa veya bir üçüncü taraf üretici bir Paket Ürününün üretimini durdurursa Logitech, ilgili tarihteki geçerli kalan Hizmet Süresi boyunca işbu Sözleşmenin koşullarına uygun şekilde Hizmet sağlayacaktır ve ilgili tarihteki geçerli Hizmet Süresinin sona ermesiyle Hizmet otomatik olarak sona erecektir. Logitech kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşmeyi Bölüm 8.3’e göre feshedebilir. Kullanım ömrü sonuna ulaşmış bir Logitech Destekli Ürün için hiçbir Hizmet yenilenmeyecek veya uzatılmayacaktır.

4. Yazılım Desteği

4.1. Kapsanan Yazılım. Logitech, Logitech tescilli yazılım ve geçerli Hizmet Açıklamasında listelenen üçüncü taraf yazılımlar (“Kapsanan Yazılımlar”) için eğitimli uzmanlar tarafından yazılımla ilgili sorun giderme ve çözüm yardımı sağlayacaktır.

4.2. Hizmet Kapsamı. Logitech, elektronik yollardan veya telefon üzerinden yardım sağlayarak Müşterilerinin Kapsanan Yazılımla ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Üçüncü taraf yazılımı olan Kapsanan Yazılımlar için, Logitech sorun çözümüne yardımcı olamayacağını belirlerse Müşterinin ilgili diğer satıcılarla yaptığı sözleşmeler kapsamında almaya hak kazanabileceği üçüncü taraf hizmeti veya desteği almasına yardımcı olmak için Müşteri ve üçüncü taraf tedarikçi arasında kolaylaştırıcı olarak hareket edebilir. Logitech, Müşterilere aşağıdaki yazılım destek hizmetlerini sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir:

 • Düzeltme önerileri
 • Bilgi toplama, analiz, ek bilgi arama gibi yöntemlerle sorunu belirleme
 • Bir çözüm veya çözüme yönelik adımları sunma, geçici çözüm, yapılandırma değişiklikleri, hata raporu oluşturma gibi yöntemlerle sorunu çözme
 • Güncellemelerin yüklenmesiyle ilgili yardım gibi yönetime ilişkin ek hizmetler.

 

4.3. Yazılım Destek Hizmetinin Sınırları. Yazılım Desteği, yalnızca Kapsanan Yazılımlar için destek içerir ve aşağıdaki destek türlerini içermez:

 • Belirli “Kapsanan Yazılımlar” dışındaki Logitech olmayan uygulama yazılımları
 • Yerinde hizmetler
 • Uzaktan veya yerinde eğitim desteği
 • Virüs veya kötü amaçlı yazılım temizliği
 • Komut dosyası oluşturma, programlama, web sitesi geliştirme

 

Logitech’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, geçerli kişilerin Kapsanan Yazılımlar ve ilişkili Desteklenen Sistemler hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve Müşterinin sorularına yanıt olarak Logitech’in makul çabalarının sonuçlarını sunmak ile sınırlıdır. LOGITECH, HERHANGİ BELİRLİ BİR SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNİ YA DA KAPSANAN YAZILIM VEYA HERHANGİ BİR SORUN ÇÖZÜMÜNÜN HERHANGİ BELİRLİ BİR SONUÇ DOĞURACAĞINI GARANTİ ETMEZ. Logitech, bir sorunun yeterince karmaşık olduğu veya Müşterinin sisteminin, sorunun e-posta veya telefon görüşmeleri yoluyla etkili bir şekilde analizini engelleyen bir yapıya sahip olduğu sonucuna varabilir. Müşteri, Logitech’in bu tür soruları çözemeyebileceğini anlar ve Müşteri, söz konusu soruların çözümü için bağımsız düzenlemeler yapması gerektiğini anlar ve kabul eder.

5. Müşterinin Sorumlulukları.

Müşteri aşağıdakileri kabul eder:

 • Logitech tarafından sağlanan yönergelere ve Hizmet talebi prosedürlerine uymak,
 • Hizmet tamamlanana kadar Logitech ile tamamen iş birliği hâlinde olmak;
 • verilerini yedekleyip eksiksiz bir felaket kurtarma planı sürdürmek. Müşteri, Logitech’in ihmalinin bir sonucu da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kaybın nedeni ne olursa olsun, kaybolan veya bozulan herhangi bir yazılım veya veriden Logitech’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bu sınırlama; sözleşmeye, haksız fiile veya başka herhangi bir teoriye dayalı olsun, herhangi bir dava nedeni için geçerlidir;
 • Logitech Destekli Ürünleri teknik özelliklere uygun olarak kullanmak için gerekli yardımcı hizmetleri masrafları kendisine ait olmak üzere sağlamak ve sürdürmek;
 • Logitech Destekli Ürünler ile bağlantılı olarak kullanılan tüm sarf malzemelerini masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirmek;
 • Hizmeti sağlamak amacıyla Logitech’in Logitech Destekli Ürünlere, bu ürünlerdeki verilere ve Logitech Destekli Ürünlerin içerdiği tüm donanım ve yazılım bileşenlerine erişmesine ve bunları kullanmasına izin vermek ve bu izni sürdürmek;
 • Logitech Destekli Ürünler ile bağlantılı olarak güncel ve tanınmış bir virüsten koruma programı yüklemek, kullanmak ve bu programı düzenli olarak güncellemek. Virüs bulaşmış veya virüsten zarar görmüş Logitech Destekli Ürünlerin onarımı veya restorasyonu Hizmet kapsamına dâhil değildir;
 • işbu Sözleşmede ve geçerli Hizmet Açıklamasında belirtilen diğer Müşteri sorumluluklarını yerine getirmek. Müşteri tüm yükümlülüklerini yerine getirmezse Logitech, Logitech Hizmetini sunmakla yükümlü olmayacaktır ya da ek ücretler veya gecikmeler söz konusu olabilir.
 • Müşteriye sağlanan veya Logitech Destekli Ürünleri kullanmak için gereken tüm yazılım lisanslarını iyi durumda tutmak. Her yazılım sürümünün kullanıma sunulurken yüklenip yüklenmeyeceğine karar vermek Müşterinin sorumluluğundadır. Ancak Müşteri, Logitech’in Hizmeti sağlamak için Müşterinin yazılımı yükseltmesini gerektirebileceğini kabul eder.

 

6. TÜM GARANTİLERİN REDDİ.

LOGITECH; HİZMETİ YÜRÜTMEK İÇİN KULLANILAN HERHANGİ BİR DONANIM VEYA YAZILIMIN PERFORMANSIYLA İLGİLİ GARANTİ VEYA KOŞULLAR YA DA LOGITECH’İN SAĞLAYABİLECEĞİ HERHANGİ BİR ÖNERİNİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR ÇIKTININ PERFORMANSI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ, DAYANIKLILIĞI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU VEYA İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMETTEN VEYA LOGITECH’İN VEREBİLECEĞİ HERHANGİ BİR ÖNERİNİN SONUCUNDAN KAYNAKLANAN SONUÇLARLA İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HİZMET HAKKINDA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL VERMEMEKTEDİR. İŞBU SÖZLEŞMEDE VEYA BAŞKA BİR YAZILI BELGEDE YA DA SON MÜŞTERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR SÖZLÜ İLETİŞİMDEKİ HİÇBİR ŞEY İŞBU BÖLÜMÜN HÜKÜM VE KOŞULLARINI DEĞİŞTİREMEZ.

LOGITECH, HİZMETİN BU GARANTİLER VE KOŞULLAR ÜZERİNDE NEDEN OLABİLECEĞİ HERHANGİ BİR ETKİ SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ TARAF GARANTİLER VEYA KOŞULLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

LOGITECH (LOGITECH’İN BAĞLI KURULUŞLARI, MÜDÜRLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ DÂHİL); İŞBU BELGEDE BELİRTİLEN ÇARELER DIŞINDA, LOGITECH DESTEKLİ ÜRÜNLERİN KULLANILABİLİR OLMAMASI, KAYIP VEYA BOZUK VERİLER VE YAZILIMLAR YA DA HİZMET VEYA DESTEK SAĞLANMASIYLA İLGİLİ SORUMLULUKLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. LOGITECH; NÜKLEER TESİSLERİN, HAVA ARACI NAVİGASYON VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİĞİ KONTROLÜ, MEDİKAL SİSTEMLER, YAŞAM DESTEĞİ YA DA SİLAH SİSTEMLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETTE LOGITECH DESTEKLİ ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. LOGITECH; ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ KÂR KAYBI, İŞ KAYBI VEYA DİĞER ARIZİ, DOLAYLI, RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HAK TALEPLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

MÜŞTERİ; HİZMETLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK İÇİN, LOGITECH’İN TÜM SORUMLULUĞUNUN VE MÜŞTERİNİN YEGANE ÇÖZÜMÜNÜN LOGITECH’İN MÜŞTERİ TARAFINDAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK TALEBİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ ON İKİ AY İÇİNDE, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA HİZMETİN SATIN ALINMASI KARŞILIĞINDA MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN TOPLAM TUTARI AŞMAYACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA GEÇEN SINIRLAMALAR; BU TÜR KAYIP, ZARAR VEYA YÜKÜMLÜLÜKLER İHMAL VEYA BAŞKA HAKSIZ FİİLLER YA DA SÖZLEŞMENİN İHLALİNE (SÖZLEŞMENİN TEMEL İHLALİ VEYA TEMEL BİR MADDENİN İHLALİ DÂHİLDİR) DAYALI OLSA BİLE SÖZ KONUSU KAYIP, ZARAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN NEDENİ VEYA KOŞULLARINA BAKILMAKSIZIN GEÇERLİDİR.

LOGITECH VEYA SON MÜŞTERİ, GEREKÇENİN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON SEKİZ (18) AY GEÇTİKTEN SONRA İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN BİR KONUYLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR BİÇİMDE EYLEME GEÇEMEZ.

8. Fesih

8.1. Logitech, Başlangıç ​​Tarihinden itibaren en fazla otuz (30) gün içinde Müşterinin Hizmetleri satın aldığı kanal ortağından bir iptal talebi alırsa Müşteri, işbu Sözleşmeyi iptal edebilir. Hâlihazırda sağlanan hizmetlerin değeri kadar kesinti yapılabilir. İade tutarı, hiçbir durumda Hizmet için ödenen ücretlerden daha fazla olmaz. Hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir. Müşteri, sözleşmeyle değiştirilemeyecek geçerli herhangi bir yasa tarafından aksi belirtilmedikçe Başlangıç Tarihinden itibaren otuz (30) gün geçtikten sonra işbu Sözleşmeyi feshedemez.

8.2. Müşteri (i) Logitech veya temsilcilerine yanlış beyanda bulunursa, (ii) ödeme aczine düşerse, iflasına karar verilirse, (iii) herhangi bir iflas yeniden düzenleme tüzüğü kapsamında herhangi bir çözüm için talepte bulunursa veya herhangi bir çözüme rıza gösterirse ya da normal iş akışında mali yükümlülüklerini yerine getiremez hâle gelirse ya da (iv) Hizmetleri kötüye kullanırsa, işbu Sözleşmenin şartlarını başka bir şekilde ihlal ederse veya işbu Sözleşme veya Hizmet Açıklaması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederse Logitech, ilgili Hizmet Süresi boyunca dilediği zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu Sözleşmenin feshedilmesi durumunda Logitech, Müşterinin kayıtlarda belirtilen adresine yazılı bir fesih bildirimi gönderecektir.

8.3. Logitech, kendi takdirine bağlı olarak, Müşteriye otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda Müşteri, orijinal satın alma fiyatının orantılı bir iadesini alma hakkına sahip olacaktır. Orantılı para iadesi, Hizmet Açıklaması kapsamında Müşteriye sağlanan herhangi bir hizmetin değeri düşülerek, bitmemiş Hizmet Süresinin yüzdesine dayanır. İade tutarı, hiçbir durumda Hizmet Açıklaması kapsamında ödenen ücretlerden daha fazla olmaz. Logitech tarafından hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir.

8.4. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi veya sona ermesi durumunda işbu Sözleşme kapsamındaki tarafların hak ve yükümlülükleri sona erecektir ancak sorumluluk sınırlaması devam edecektir.

9. Genel Şartlar.

9.1. Gizlilik. Müşteri, Logitech’e telefon yoluyla, elektronik olarak veya başka bir şekilde bildirilen veya gönderilen hiçbir bilginin veya verinin Müşterinin gizli veya tescilli bilgileri olmadığını kabul eder.

9.2. Sözleşmenin Bütünlüğü. Geçerli Hizmet Açıklaması ile birlikte işbu Sözleşme, Müşteri ile Logitech arasındaki Hizmetlere ilişkin tek Sözleşmedir ve söz konusu hizmetlerle ilgili olarak taraflar arasında önceden gerçekleştirilmiş tüm sözlü veya yazılı iletişimlerin yerine geçer. Hiçbir Bayi ve Logitech’in hiçbir çalışanı veya temsilcisi, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını sözlü olarak değiştiremez.

9.3. Ek Çareler. Hizmet Açıklamasında aksi belirtilmediği sürece işbu Sözleşme bir garanti içermez. Logitech Destekli Ürün/Ürünler, Logitech veya geçerli olduğu durumlarda üçüncü taraf üreticiler tarafından sunulan ayrı bir sınırlı garanti ile birlikte gelebilir. Logitech Sınırlı Donanım Garantisi, ilgili koşullara bağlı olmaya devam eder.

9.4. Formlar. Müşterinin bir Bayi veya Logitech’e göndermiş olabileceği veya gelecekte gönderebileceği formlarda (satın alma formu gibi) belirtilen tüm önceden basılı hüküm ve koşullar Hizmet için geçerli olmayacak ve işbu Sözleşmeyi değiştirmeyecek veya tamamlayıcı nitelikte olmayacaktır.

9.5. Logitech Sözleşme Şirketi. İşbu Sözleşme şu taraflarca kabul edilir: (i) Müşterinin kayıtlı iş yeri Kuzey Amerika bölgesindeyse Logitech Inc.; (ii) Müşterinin kayıtlı iş yeri EMEA bölgesindeyse (Avrupa, Orta Doğu veya Afrika) Logitech Europe SA; (iii) Müşterinin kayıtlı iş yeri Asya Pasifik bölgesindeyse (Japonya hariç) Logitech Asia Pacific Ltd; (iv) Müşterinin kayıtlı iş yeri Japonya’daysa Logicool Co. Ltd veya (v) Hizmet Açıklamasında belirtilen diğer Logitech kuruluşları.

9.6. Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi. (A) Kayıtlı iş yeri veya ikametgâhı ABD’de olan Müşteriler için işbu Sözleşme, kendi seçtikleri kanun usulü veya ilkelerine veya Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ya da bunların uygulanabilirliğine bakılmaksızın, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Taraflar, Santa Clara County’de bulunan Kaliforniya Eyaleti’ndeki eyalet mahkemelerinin veya Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul eder; (B) Kayıtlı iş yeri veya ikametgâhı ABD dışında olan Müşteriler için işbu Sözleşme, kendi seçtikleri kanun usulü veya ilkelerine ya da bunların uygulanabilirliğine bakılmaksızın, bilhassa İsviçre kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi geçerli değildir. Taraflar, Logitech Europe SA’nın kayıtlı merkezinde bulunan Canton Vaud, İsviçre Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul eder.

9.7. Öncelik Sırası. İşbu Sözleşmenin hükümleri, herhangi bir Hizmet Açıklaması, herhangi bir fatura veya diğer geçerli Müşteri hüküm ve koşulları arasında herhangi bir tutarsızlık veya anlaşmazlık doğarsa önem sırasına göre aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:

 • İşbu Sözleşme
 • Hizmet Açıklaması
 • Fatura
 • Geçerli tüm Müşteri hüküm ve koşulları.

 

9.8. Bildirimler. Tüm bildirimler yazılı şekilde aşağıdaki adreslere gönderilmelidir: (A) Müşterinin kayıtlı iş yeri Kuzey Amerika bölgesindeyse: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, ABD; (B) Müşterinin kayıtlı iş yeri EMEA bölgesindeyse: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lozan, İsviçre.

9.9. Mücbir Sebepler. Logitech veya Müşteri, kontrolleri dışındaki nedenlerden dolayı herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden sorumlu değildir. Logitech’in Hizmetleri sunma olanağı, Logitech’in kontrolü dışındaki bir nedenle zarar görürse Logitech işbu Sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda, Logitech’in söz konusu hizmetleri sunmasına neden olan koşulların Müşterinin bir eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklanmaması koşuluyla Müşteri, Hizmetlerin orijinal satın alma fiyatının orantılı bir iadesini alacaktır. Orantılı para iadesi, Müşteriye sağlanan Hizmetlerin değeri düşülerek, bitmemiş Süre’nin yüzdesine dayanır. İade tutarı, hiçbir durumda Hizmetler için ödenen ücretlerden daha fazla olmaz. Logitech tarafından hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir.

9.10. Devir Yasağı; Konum Değiştirilmesi. Atama veya devir işlemleri, Müşterinin esasen tüm varlıklarının satın alınması, bir birleşme veya benzeri bir kanuni işlem ile eş zamanlı olarak gerçekleşmediği sürece Müşteri, işbu Sözleşmeyi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa atayamaz veya devredemez. Logitech, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden yazılı izin olmaksızın veya bildirim yapmaksızın atayabilir.

Müşteri, Logitech Destekli Ürünü satın alınan Hizmetin kullanılabilir olmadığı veya aynı fiyatta olmadığı bir coğrafi konuma taşırsa Müşteri, herhangi bir Hizmet performansından mahrum bırakılabilir, yeni konumda ücrete tabi tutulabilir veya Hizmet kapsamı değiştirilebilir. Desteklenen Sistemin fiziki konum değişimi nedeniyle Hizmet mahrumiyeti gerçekleşecekse veya Müşteri herhangi bir ek masraf ödememeyi tercih ederse Hizmet, para iadesi olmadan otomatik olarak iptal edilebilir.

9.11. Feragat Yasağı. Bir feragat ihlali veya işbu belgedeki herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, hiçbir şekilde işbu belgedeki diğer veya takip eden ihlal veya yükümlülüklerden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

9.12. Bölünürlük. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hâle gelmesi, her zaman tam olarak yürürlükte ve geçerli kalan işbu Sözleşmenin bir bütün olarak geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.13. Bağımsız Yükleniciler; Bağlı Kuruluşlar; Logitech Alt Yüklenicileri. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında bağımsız yüklenicilerdir. Logitech ya da çalışanları veya temsilcileri, Müşterinin temsilcileri veya çalışanları olarak kabul edilmeyecektir. Logitech’in bağlı kuruluşları işbu Sözleşme kapsamında performansa katılabilir ve Logitech ayrıca işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini taşerona verebilir.

9.14. Üçüncü Taraf Yasağı. Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu Sözleşmenin veya Hizmet Açıklamasının hiçbir şartı veya hükmü Müşteri veya Logitech ve izin verilen halefleri ve vekilleri dışındaki herhangi bir kişi tarafından uygulanamaz.

9.15. Kişisel Veriler. Hizmetlerin ifası sırasında Logitech tarafından elde edilen, Müşteri ile ilgili Kişi Tanımlayabilir Bilgiler (PII), Logitech’in o tarihte geçerli olan gizlilik politikasına (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html adresinden erişilebilir) uygun olarak işlenecektir. Müşteri; Logitech’in Hizmetleri sağlaması için gerekli olan Müşteri ile ilgili Kişi Tanımlayabilir Bilgilerini ve verilerini kullanması ve Hizmet sağlamak amacıyla söz konusu bilgileri Logitech’in adına çalışan üçüncü taraf tedarikçiler veya temsilciler ile paylaşması için Logitech’e yetki verir. Müşteri, Logitech’in işbu Sözleşmenin izin verdiği şekilde kullanımı için gerekli veya uygun olabilecek tüm yetkilere sahip olduğunu taahhüt, beyan ve garanti eder. Geçerli yasalara tabi olarak Logitech, Logitech hizmetlerini sunma, geliştirme ve iyileştirme amaçları dâhil olmak üzere Logitech gizlilik politikasına tabi Müşteri ile ilgili Kişi Tanımlayabilir Bilgilerini ve verilerini kullanır. Logitech gizlilik politikası, işbu Sözleşmeye açıkça dâhil edilmiştir.

9.16. Kanunlara Uygunluk; İhracat Gereklilikleri. Müşteri, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymalıdır. Müşteri; Logitech’in belirli ürünlerin ve teknik bilgilerin belirli ülkelere ihracatını yasaklayan ABD ajansları ve diğer hükümetler tarafından düzenlemeye tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri; Logitech ürünlerini, hizmetlerini ve/veya teknik bilgileri herhangi bir geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmeyeceğini ve yeniden ihraç etmeyeceğini garanti eder. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymamak, hizmette gecikmeye veya işbu Sözleşmenin feshedilmesine neden olabilir.

Müşteri; işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, ithalat, ihracat, çevre yasalarıyla ilgili yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler, 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu dâhil geçerli tüm rüşvet ve yolsuzluk yasaları ve zorla çalıştırma, hapishanede çalıştırma ve çocuk işçi kullanımı ile ilgili yasalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme ile bağlantılı faaliyetler üzerinde yargı yetkisi bulunan resmi mercilerin geçerli tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelerine uyacağını beyan ve tekeffül eder. Müşteri, Logitech’in işbu Sözleşme ve Hizmetler ile ilgili geçerli yasalara, emirlere ve düzenlemelere uymasını sağlamak için gerekli tüm bilgileri Logitech’e sağlayacaktır.

9.17. Dil. İngilizce, işbu Sözleşmenin denetim dilidir. İşbu Sözleşmenin İngilizce versiyonu ile başka bir dile çevrilmiş versiyonu arasında bir çelişki olması durumunda, işbu Sözleşmenin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.