B2B Uzatılmış Garantisi

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

B2B Uzatılmış Garantisi

LOGITECH
Uzatılmış Garanti B2B – Hüküm ve Koşullar
9 Kasım 2020 tarihinden sonra satın alınan Ürünler için geçerlidir

1. Logitech, kendisi tarafından üretilen belirli donanım ürünleri (“Ürünler”) için geçerli olan standart garanti süresini uzatacaktır (“Uzatılmış Garanti”). İşbu Uzatılmış Garanti, üçüncü taraf ürünler veya bileşenler için geçerli değildir. Bir Ürün ile birlikte verilen ve Logitech tarafından üretilen bu bileşenler, ayrı olarak satılan bileşenler ve sarf malzemeleri hariç olmak üzere ilgili Ürün için geçerli olan Uzatılmış Garanti kapsamındadır.

2. Uzatılmış Garanti’nin satın alınması, kendi kullanımı için bir Ürün satın alan kurumsal müşteriye (diğer bir deyişle ticari olarak yeniden satış amacı taşımayan) ( “Son Müşteri”), geçerli satın alma siparişinde belirtilen şekilde belirli sürenin uzatılmasına karşılık gelen, geçerli standart garanti süresinin ötesinde bir garanti süresi hakkı verecektir. Tüketiciler, Uzatılmış Garanti’yi satın almaya uygun değildir.

3. Uzatılmış Garanti, yalnızca Ürün’ün satın alındığı tarihte veya ilgili Ürün’ün satın alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde satın alınabilir. Söz konusu süreden sonra Uzatılmış Garanti için bir satın alma siparişi alınırsa Logitech, kendi takdirine bağlı olarak satın alma siparişini kabul etmeyi reddedebilir.

4. İşbu Uzatılmış Garanti B2B Hüküm ve Koşulları (“Uzatılmış Garanti Koşulları”), burada açıkça referans olarak dâhil edilen ve tam olarak yürürlükte kalan standart Logitech Sınırlı Donanım Garantisi’ne ektir. (i) Uzatılmış Garanti Koşulları ile Logitech Sınırlı Donanım Garantisi arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Uzatılmış Garanti Koşulları öncelikli olacaktır; (ii) Uzatılmış Garanti Koşulları ve dijital veya basılı materyaller arasında bir çelişki olması durumunda Uzatılmış Garanti Koşulları öncelikli olacaktır.

5. Standart garanti süresi sona erdikten sonra işbu Uzatılmış Garanti, satın alınan süre uzatımına eşit olarak garanti koşulları altındaki kapsamın devam ettirilmesiyle sonuçlanacaktır. Logitech’in bir garanti talebini kabul etmesi, Logitech Sınırlı Donanım Garantisi’nde belirtilen şartlara tabidir. Logitech Uzatılmış Garanti talebini onayladıktan sonra, kendi tercihine bağlı olarak: (i) Ürün’ü onarabilir veya aynı Ürün ile veya eşit değerde bir Ürün ile değiştirebilir. Aynı modeli onarmak veya değiştirmek için gereken bileşenlerin artık mevcut olmadığı belirli durumlarda Logitech, Ürün’ü eşit değerdeki en yeni modelle değiştirebilir veya (ii) para iadesi yapabilir. Kusurlu bir Ürün için para iadesi, (a) satın alma tarihi ile para iadesi tarihi arasındaki süre boyunca kusurlu Ürün’ün kullanım değerinin makul bir şekilde dikkate alınması ve (b) para iadesi tutarının asla Ürün’ün adil piyasa değerini aşmaması şartıyla, KDV hariç Son Müşteri tarafından Ürün için ödenen fiyat olarak hesaplanacaktır. Logitech tarafından hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir. Değiştirilen herhangi bir donanım ürünü, hangisi daha uzunsa garanti süresinin geri kalanı veya otuz (30) gün boyunca garanti kapsamında olacaktır.

6. Son Müşteri, Logitech’e bir garanti talebi göndermek yerine kusurlu olmayan bir birimi iade etmeyi tercih ederse veya kusurlu bir birimi kapsayan bir alacak dekontunu seçerse Uzatılmış Garanti kapsamındaki tüm haklar feshedilecek veya kaybedilecek ve satın alma fiyatı veya ücretler iade edilmeyecektir.

7. Son Müşteri, bu bölümde belirtilen eylemleri gerçekleştirecek ve prosedürlere uyacaktır:

  1. Garanti Uzatması onay belgesindeki bilgilerin doğru olduğundan ve her Seri Numarası’nın, ilgili kapsama alınan Ürün’deki Seri Numarası ile uyumlu olduğundan emin olacaktır. Herhangi bir tutarsızlık otuz (30) gün içinde Logitech destek birimine bildirilecektir.
  2. Ürün’de bir kusur olması durumunda Logitech tarafından belirtilen şekilde telefon, e-posta veya diğer yöntemlerle yalnızca Logitech destek birimi ile iletişime geçecektir
  3. Logitech’e Ürün modeli ve Seri Numarası, satın alma tarihi, sorunun ayrıntılı açıklaması ve Logitech tarafından makul olarak istenen diğer bilgiler hakkında bilgi verecektir.
  4. Talep üzerine, Logitech’e satın alma tarihini ve Seri Numarası’nı gösteren, Ürün’ün satın alma belgesinin bir kopyasını sağlayacaktır
  5. Talep üzerine, Logitech’e Uzatılmış Garanti’nin satın alma belgesinin bir kopyasını sağlayacaktır.

Bu gereksinimlere ve prosedürlere uyulmaması, Uzatılmış Garanti’nin geçersiz kılınmasına neden olacaktır.

 

8. Uzatılmış Garanti, ilgili Ürün’ün orijinal satın alma tarihinden itibaren standart Logitech Sınırlı Donanım Garantisi’nde süre uzatılması ile sınırlıdır. İŞBU UZATILMIŞ GARANTİ, STANDART GARANTİ SÜRESİNİ UZATAN, SİGORTASIZ BİR TAMAMLAYICI GARANTİDİR. Standart Logitech Sınırlı Donanım Garantisi kapsamındaki malzeme ve işçilik kusurları dışında açık veya zımni hiçbir ek veya farklı durumu kapsamaz. Logitech Sınırlı Donanım Garantisi’nde sağlanan tüm garanti istisnaları, işbu Uzatılmış Garanti için geçerlidir. Dolayısıyla, tesadüfi veya arızi hasar, dolaylı hasar, kayıp, hırsızlık, hatalı idare veya kullanım gibi ek durumlar teminat kapsamı dışındadır.

9. İşbu Hüküm ve Koşullar şu taraflarca kabul edilir: (i) Son Müşteri, Ürün’ü Kuzey Amerika bölgesinde ve/veya Kuzey Amerika bölgesindeki bir satıcıdan satın aldıysa Logitech Inc.; (ii) Son Müşteri, Ürün’ü EMEA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve/veya EMEA bölgesindeki bir satıcıdan satın aldıysa Logitech Europe SA; (iii) Son Müşteri, Ürün’ü Asya Pasifik bölgesinde ve/veya Asya Pasifik bölgesindeki bir satıcıdan satın aldıysa Logitech Asia Pacific Limited (tümü “Logitech” olarak anılacaktır).

10. Logitech, işbu Hüküm ve Koşullar’ı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.