Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımı | Logitech’in Sürdürülebilir Tasarımları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

UÇTAN UCA DÜŞÜNME

Ürün geliştirme sırasında malzeme ve tasarım seçeneklerinden üretime, müşteri memnuniyeti ve kullanım ömrü sonunda geri dönüşümüne kadar her aşamada potansiyel çevresel etkileri değerlendiriyoruz.

Çapraz bindirme ile gösterilen dağ

İKLİM POZİTİF

Bağımsız olarak onaylanmış karbon dengelemeleri ve karbon giderme yatırımları ile değer zincirimizdeki karbon etkimizi azaltıyoruz ve kalan sera gazı emisyonlarını yıldan yıla etkisiz hâle getiriyoruz. 2030’a kadar, yarattığımızdan daha fazla karbonu ortadan kaldırmak için karbon ayak izimizi yarıdan fazla azaltmayı ve kalan tüm emisyonları etkisiz hâle getirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik için Tasarım

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

Çevresel etkiyi azaltmaya yönelik en büyük fırsatların, tasarım aşamasının başlarında bir ürün hakkında önemli kararlar alınırken ortaya çıktığının farkındayız.

Amacımız, insanların hayatlarını iyileştiren mükemmel ürün deneyimleri oluşturmaktır. Bizim için bu, sürdürülebilirliği her tasarım kararının bir parçası olarak düşünmek anlamına gelir. Tamamen sürdürülebilir bir tasarım, ham maddelerin elde edildiği andan ürünün kullanım ömrü sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri dikkate alır.

Bir Logitech oyun ürünü kutusunun yan tarafındaki karbon etiketleme

KARBON ŞEFFAFLIĞI

İklim değişikliğini önlemenin acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Etkimiz hakkında açık ve şeffaf olarak kendi ekiplerimizde daha iyi tasarım kararları ve tüketicilerimiz arasında ise daha bilgili satın alma kararları verilmesini sağlayabiliriz.

2020 yılında, portföyümüzdeki ürün ambalajları üzerinde karbon etkisi etiketleri sağlamayı taahhüt eden ilk tüketici elektroniği şirketi olduk. Diğer şirketleri, ürünlerinin üzerinde karbon etkisi etiketleri sağlayarak pozitif değişime yön vermek üzere bize katılmaya davet ediyoruz. Gerçekten fark yaratmak, sektör genelinde gösterilecek çabalarla mümkün olacaktır.

Bir kısmı geri dönüştürülmüş plastik reçineden oluşan kablosuz mouse

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİKLER

Cihazlarımızda işlenmemiş plastiğe alternatif olarak tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastik kullanımını teşvik eden köklü bir programımız var. Kullanım ömrünü tamamlamış plastiklere ikinci bir şans vermek ve karbon ayak izimizi azaltmaya yardımcı olmak için PCR plastikler kullanıyoruz. En etkili karbon azaltma için en büyük ürün portföylerimizi hedefleyerek şirket kapsamında gereken ölçekte PCR uyguluyoruz.

Çevresel olarak sürdürülebilir malzemelerden ambalajlanmış ve yine de mükemmel korumaya sahip olan Logitech ürünü

SORUMLU AMBALAJ

Ambalaj, üretim alanımızdan evinize kadar yol boyunca ürünlerimizi güvende tuttuğu ve ürün deneyimine ilişkin ilk görünüş ve hissiyat izlenimini oluşturduğu için ürünlerimizde büyük bir rol oynar. Ağırlığı azaltarak, yenilenebilir kaynakların kullanımını en üst seviyeye çıkararak ve malzemelerimizin geri dönüştürülebilir olmasını sağlayarak tasarımlarımızın çevresel etkisini azaltmak için ambalajlarımızın tasarımını sürekli geliştiriyoruz. Sürekli düşük etkili ambalajlama sağlamak için uluslararası uygulamaları kullanıyoruz.

E-atıkları geri dönüştürme

DÖNGÜSEL

Amacımız; elektronik cihazlar, bileşenler ve malzemelerin kullanım ömrünü uzatmak için kullanıcıları teşvik etmek. Elektronik cihazlara yönelik artan tüketici talebini karşılarken aynı zamanda doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve karbon yutaklarını koruma ihtiyacını karşılamak için geri dönüşümü dünya çapında finanse ediyoruz ve daha döngüsel üretim ve tüketim sistemlerini yenilemek ve geliştirmek için çalışıyoruz.

Bir kişi ağaç dikiyor

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Sürekli insani gelişme için elzem olan kritik Dünya sistemi süreçlerinden biri olarak biyolojik çeşitliliği koruma ihtiyacının farkındayız.

Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunmasının iklim eyleminin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz ve ormansızlaşmayı durdurma, tersine çevirme ve biyolojik çeşitliliğin etkilerini anlama amaçlı küresel çabaları destekliyoruz.

Operasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin tüm yaşam döngüsü etkisini göz önünde bulunduruyor, biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri azaltıp, pozitif değişim yaratmaya yönelik programlar geliştiriyoruz. Böylece sektöre öncülük dünyamıza da yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.

Bilgisayar klavyesi tuşları

SORUMLU ÜRETİM

Çevreye duyarlı üretim ile ilgili yönetişim çerçevemiz; yasal uyumluluk taahhüdümüz, RBA Davranış Kuralları ve denetim uyumluluğu, ISO 14001 ve ISO 45001 uluslararası iyi uygulama üzerine kuruludur. Gelirimizin önemli bir kısmı tesisimizde ürettiğimiz ürünlerden geldiği için çevresel etkimizi en aza indirmek amacıyla üretim tesisimizde atıkla ilgili önemli adımlar atma konusunda sürekli kendimizi zorluyoruz.

Ürün parçalarını inceleyip test eden mühendisler

HEDEFLENEN MADDELER

Bilgisayar çevre birimleri ve elektronik cihaz üretimi için yüzlerce parça, materyal ve bileşenin farklı kombinasyonları gerekir. Ürünlerimizde kullandığımız materyaller, dünya genelini kapsayan bir tedarik zinciri tarafından üretilir.

Materyal özelliklerini, test ürünlerini ve bileşenleri incelemek ve ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca insan sağlığını veya çevreye zarar verebilecek potansiyel riskleri tanımlamak üzere tedarikçilerimiz ile çalışırız. Tipik kullanım ömrü sonu senaryolarını da hesaba katarak kaynak tedarik etme ve üretim operasyonlarının ötesindeki çevresel etkileri dikkate alırız.