İklim Eylemi

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

Gezegenimizin bizi bekleyecek vakti yok

Gelecek nesiller adına derhâl harekete geçmemiz gerekiyor.

2021 itibarıyla tüm ürünlerimiz karbon nötr oldu. Bu her ne kadar harika bir gelişme olsa da yeterli değil. Dünya, iklim değişikliğinden kaynaklanan benzersiz zorluklarla karşı karşıya ve negatif etkimizi daha da azaltmaya, iklimden etkilenen topluluklar ile doğayı desteklemeye acil olarak ihtiyacımız var. 

Son birkaç yıldır ürünlerimizde karbon azaltımına öncelik verirken aynı zamanda yenilenebilir enerjiye geçiş yapıyor, ormanları geri kazanıyor ve iklimden etkilenen toplulukları destekliyoruz. Ancak, bunun da ötesine geçerek değer zincirimizin tam etkisini ele almak ve nihayetinde atmosfere saldığımızdan daha fazla karbonu ortadan kaldırmak istiyoruz. Pozitif bir etki oluşturmaya odaklandık, böylece paylaştığımız dünyayı birlikte geri kazanabiliriz.

İklim pozitife giden yolculuğumuz

İklim pozitif seviyesine ulaşmak için hızlı bir şekilde büyük değişiklikler yapmamız gerekir. Şu ana kadar gerçekleştirdiklerimize ve geleceğe yönelik hedeflerimize bakın. Planlarımızı on yıllık olarak değil, yıllık olarak yapıyoruz çünkü gezegenimizin bizi bekleyecek vakti yok.

2019

1,5 °C’lik İklim Taahhüdü

Küresel ısınmayı 2050’ye kadar 1,5 °C ile sınırlamak için Paris Sözleşmesi’ni destekliyoruz.

2020

Karbon Etiketleme

Ürünlerinin üzerine ayrıntılı karbon etkisi etiketleri koyan ilk tüketici elektroniği şirketi olduk ve bunu portföyümüzün tamamında uyguladık.

2021

Karbon Nötrlüğü

Tasarımlarımızı sürdürülebilirliğe uygun hâle getiriyoruz ve karbon azaltımına öncelik vermek için yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Kalan emisyonu, yüksek kaliteli sertifikalı dengelemeler ve karbon giderme ile ortadan kaldırıyoruz.

2030

İklim Pozitif

2030’a kadar, oluşturduğumuzdan daha fazla karbonu ortadan kaldırmak için karbon ayak izimizi yarıdan fazla azaltmayı ve kalan tüm emisyonları etkisiz hâle getirmeyi taahhüt ediyoruz.

2030+

Net Sıfır

2030’un ötesinde, karbon emisyonlarımızı %90’dan fazla azaltmak için değer zinciri ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve karbon giderme yöntemleriyle kalan tüm karbon etkisini ortadan kaldıracağız.

Azaltma

Bu, stratejimizin temelini oluşturur. Her neslin ürün, deneyim ve hizmetinin daha az karbon etkisi ile bir öncekinden daha iyi olmasını sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik için tasarlıyoruz.

Stratejimiz

Mor ayak izi simgesi

AZALTMA

Ürünlerimizde, operasyonlarımızda ve tedarik zincirinde iddialı düzeyde karbon azaltma sağlamak adına sürdürülebilirlik için tasarım yapmak.

Yenilenebilir elektrik simgesi

YENİLEME

Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde yenilenebilir elektrik kullanımının benimsenmesini sağlamak.

Mor ağaç simgesi

GERİ KAZANMA

Düşük karbonlu projeleri desteklemek ve çevreye duyarlı çözümler geliştirerek ormanları ve iklimden etkilenen toplulukları geri kazanmak.

Mor bulut simgesi

YENİDEN DÜŞÜN

Değişimi savunmak için iş yapma şeklimizi yeniden düşünmek, malzemelerimizi yenilemek, tedarik zincirleri oluşturmak ve pazara açılma fırsatlarını yenilemek.

Azaltma

Yenileme

Fosil yakıtlardan uzaklaşıyoruz. Tüm değer zincirimizin enerji ayak izini belirleyip haritasını çıkarmak için tedarik zinciri zekasını kullanıyor ve yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak için ortaklarımız ve tedarikçilerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz.

%100

Yenilenebilir Elektrik - Üretim Tesisimiz

%94

Yenilenebilir Elektrik - Dünya Geneli

31 Aralık 2022 itibarıyla

Yenileme

Geri Kazanma

Kurumsal karbon ayak izimizin kalan tüm etkisini, sertifikalı, yüksek kaliteli karbon dengeleme ürünleri satın alarak ve karbon giderme yöntemlerini kullanarak ele alıyoruz. Ön saflarda yer alan ve iklimden etkilenen topluluklar ile ekosistemlere yardım eden insanları ve projeleri desteklemek için bu araçlara öncelik veriyoruz.

Geri Kazanma

Yeniden düşünün

Malzemelerimizi, tedarik zincirlerimizi ve pazara açılma fırsatlarımızı yenileyerek nasıl iş yaptığımızı düşünüyoruz. İş modelinin evrimini kolaylaştırıyoruz ve olmak istediğimiz değişimden kendimizi sorumlu tutmak için karbon netliğine odaklanıyoruz.

Ürün kutu görüntüsü - G502 Oyun Mouse’u

KARBON ŞEFFAFLIĞI

Ürünlerinin üzerine karbon etkisi etiketleri koyan ilk tüketici elektroniği şirketiyiz ve bunu 2025’e kadar portföyümüzün tamamında gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Amacımız, tüketicileri daha bilgili satın alma kararları vermeye teşvik etmek ve sektör genelinde karbon şeffaflığına geçişi teşvik etmek.

RAPORLAR VE SERTİFİKALAR

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111