Logitech’in Tedarikçi Çeşitliliğine Yönelik Uygulamaları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

TEDARİKÇİ ÇEŞİTLİLİĞİMİZ

Siyahi, Kadın ve Azınlık Mensubu Tedarikçileri ve İş Ortaklarını Destekleyeceğiz

Dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen gruplara mensup tedarikçilerin sayısını artırmakta kararlıyız ve beş kilit eyleme bağlılık sözü veriyoruz.

 

  1. Gelecekteki ABD bazlı satın alma işlemlerinizin, aday havuzunun (varsa) bir parçası olması için en az iki kalifiye Siyahi, kadın veya yeterince temsil edilmeyen diğer tedarikçileri içermesini gerekli kılacağız.

  2. Sistemik eşitsizlik nedeniyle kalifiye Siyahi, kadın ve yeterince temsil edilmeyen diğer tedarikçilerin bulunamaması hâlinde, belirli tedarikçilerimizden bizimle iş yapma fırsatı elde edebilmeleri için yeterlik kriteri olarak şeffaf çeşitlilik aksiyon planı göndermelerini isteyeceğiz. Diğer bir deyişle, yeterince temsil edilmeyen tedarikçiler bulamazsak mevcut tedarikçilerimizden daha kapsayıcı olmalarını talep edeceğiz. Bu, mevcut tedarikçilerimizin çeşitliliği teşvik etmek için işe alım, satın alma ve kültür gibi iş uygulamalarında somut eylemler gerçekleştirmeye başlamasını gerektirerek etkimizi artıracaktır.  

  3. Siyahi, kadın ve yeterince temsil edilmeyen diğer tedarikçilerin ödeme sürelerini kısaltarak ve sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini azaltarak Logitech ile çalışmasını kolaylaştıracağız. Yeterince temsil edilmeyen tedarikçiler, işi kazanmalarına ve hatta iş için rekabet etmelerine bile engel olabilen kuruluşlarla çalışırken engellerle karşılaşabilecek küçük çaplı tedarikçilerdir. Yeterince temsil edilmeyen tedarikçilere, bizimle iş yapabilmeleri için eşit fırsat sunarak bu engelleri ortadan kaldırmakta kararlıyız. 

  4. Ancak bu 3 maddeyle sınırlı kalmayacağız. Siyahi, kadın ve yeterince temsil edilmeyen tedarikçileri kendi ağımızda ve diğer ağlarda kredi programları ve yatırımlar ile daha fazla desteklemek için bizimle hemfikir olan kuruluşlar, çeşitlilik aksiyon grupları (Ulusal Azınlık Tedarikçi Gelişimi Konseyi gibi) ve uluslararası savunma grupları (WeConnect gibi) ile iş birliği yapacağız.

  5. Bugünden itibaren siyahi, kadın ve yeterince temsil edilmeyen diğer gruplara yönelik tedarikçi gelişim programı oluşturma sözü veriyoruz. Başlangıç olarak bu program aracılığıyla her yıl danışmanlık hizmetleri, pilot projeler, ağ erişimi ve sermaye sunacağımız 5–10 tedarikçi seçeceğiz. Buradaki vizyon, bu desteğin bazı unsurlarının Gönüllü Mesai Dışı programı aracılığıyla gelmesidir; ayrıntıları kısa süre içinde sizinle paylaşacağız.  

Başlangıç olarak, savunucu grupların en köklü geçmişe sahip olduğu, etkimizi en kolay şekilde takip edebileceğimiz ve en hızlı şekilde olumlu etki yaratabileceğimiz ABD’de bu beş kilit eyleme odaklanacağız. Bunları gerçekleştirirken öğrenmeye devam edeceğiz ve faaliyete geçtiğinde modelimizi tüm dünyada uygulayacağız.


Tedarikçi tabanımızda çeşitliliği destekleme ve teşvik etme konusunda daha adil olacağımızdan eminiz; aynı zamanda, tedarikçi tabanımız daha kapsayıcı olursa daha rekabetçi olacağımızdan da eminiz.