Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet (DEIB) Raporu

Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

“Alçak gönüllü ve ‘her zaman öğrenmeye devam eden’ bir şirket olarak yalnızca mali performansımız açısından değil, herkes için adil bir dünya oluşturmaya yardımcı olma çabalarımız açısından da sorumlu tutulmayı bekliyoruz. Değişim bizimle başlayabilir. Şirketimiz bünyesinde sistemik ayrımcılığı ele alıp eşitliği sağlamaya yardımcı olabilir ve doğru eylemler açısından sektörümüze ve başkalarına örnek olabiliriz.”

— Bracken Darrell, CEO

İLGİ ODAĞIMIZ

Çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyete olan bağlılığımız, inovasyonu sağlamak için farklı bakış açılarına, becerilere ve fikirlere sahip insanları bir araya getirmemizi sağlıyor. Çok çeşitli kültürlere, geçmişlere ve elbette hepimizden ortaya çıkan büyük fikirlere değer veriyoruz.

Kapsayıcı Bir Kültürün Oluşturulması ve Güçlendirilmesi

Çalışanların Logitech ve birbirleri tarafından saygı duyulduğunu, desteklendiğini, değer verildiğini hissettiği bir ortamda kapsayıcı liderliği teşvik eden ve ekip iş birliği, yenilik ve mükemmellik sağlayan bir şirket kültürü oluşturuyoruz.

Yetersiz Temsil Edilen Kişilere Olanaklar Sağlama ve Onları Destekleme

Yetersiz hizmet almış veya ötekileştirilmiş çevrelerden ve topluluklardan gelen kişiler için görünürlüğü, kapasiteyi, topluluk bilincini ve erişim olanağını teşvik ediyoruz.

İş Yapma Şeklimizi Değiştirme

Müşteriler, çalışanlar ve iş ortakları ile daha iyi bağlantı kurmak için kapsayıcılığı en üst düzeye çıkararak ve ön yargıyı en aza indirerek Logitech süreçlerini ve programlarını sürekli olarak geliştiriyoruz.

Bir Bakışta Logitech

Global ayak izimiz, okyanusları ve sınırları aşar. Büyük etki alanı, büyük sorumluluk gerektirir. Gerçekten önemli olan konularda harekete geçeriz, değişim yaratmak için yenilikçi fırsatlar ararız ve geniş çaplı zorlukları çözmeye yardımcı olmak için global arenada etkin bir aktör olmaya çalışırız.

Gri dünya haritası
Siyah dünya haritası
map-desktop-text-v4