นโยบายการส่งข้อมูลที่ไม่ได้เรียกร้อง

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

นโยบายสำหรับการส่งข้อมูลที่มิได้มีการร้องขอ

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการส่งข้อมูลที่มิได้มีการร้องขอ

Logitech ยอมรับในการส่งข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับและไม่ได้มีการถือสิทธิ์ครอบครองเท่านั้น. โดยการส่งข้อมูลของคุณ, คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมาดที่ได้รับผ่านกระบวนการนี้นั้น จะถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่มีการถือครองสิทธิ์. คุณได้ยอมรับอีกว่าข้อมูลเหล่านี้จะตกเป็นทรัพย์สินของ Logitech, ที่ Logitech อาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการใดก็ได้, และทาง Logitech จะ ไม่ ลงนามในสัญญาปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเป็นความลับสำหรับข้อมูลเหล่านี้. จุดประสงค์เดียวของนโยบายนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเข้าใจผิดหรือการโต้เถียงในกรณีที่สินค้าหรือเทคโนโลยีของ Logitech ดูคล้ายกับความคิดที่ส่งมายัง Logitech.

หากคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และต้องการจะดำเนินการการส่งข้อมูลต่อ, ให้ทำเครื่องหมายที่กล่อง "ฉันยอมรับ" ที่ด้านล่าง:

ฉันยอมรับ