การรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

การจำกัด การรับประกันฮาร์ดแวร์Logitech

Logitech รับประกันต่อผู้ซื้อแรกเริ่มว่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Logitech จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและแรงงานฝีมือตามระยะเวลาที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์และ/หรือที่ www.logitech.com ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ นับจากวันที่ซื้อ (หรือส่งมอบ ตามข้อกำหนดในเขตอำนาจศาลบางแห่ง)  นอกจากนี้คุณอาจค้นหาข้อมูลนี้ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณในส่วนบริการสนับสนุน (Online Support) บนเว็บไซต์ของเราที่ support.logi.com  ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้และจำกัดไว้เฉพาะผู้ซื้อแรกเริ่มและประเทศที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้  การรับประกันนี้มอบสิทธิ์ตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ เช่น ระยะเวลารับประกันที่ยาวนานกว่า ซึ่งอาจแตกต่างหลากหลายภายใต้กฎหมายท้องถิ่น  

 

วิธีการเริ่มต้น

สิ่งแรกที่จะต้องทำหากคุณคิดว่าคุณอาจต้องการเคลมประกันก็คือ ไปที่ support.logi.com ซึ่งคุณจะพบกับหน้าบริการสนับสนุน (Support) และคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) มากมาย พร้อมความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่มีประโยชน์

หากคุณไม่พบคำตอบบนเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์  โดยทั่วไปแล้ว การเคลมประกันที่ถูกต้องจะได้รับการดำเนินการผ่านทางผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าให้แก่คุณภายในช่วงระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ  ระยะเวลาที่ว่านี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ค้าปลีก

หากการเคลมประกันของคุณไม่ได้สามารถดำเนินการผ่านทางผู้ค้าปลีกได้ โปรดเยี่ยมชมส่วน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการสนับสนุนการรับประกัน (Support Warranty FAQ) เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเรา

วิธีการเยียวยา

การรับผิดทั้งหมดของ Logitech และการเยียวยาของคุณสำหรับการละเมิดการรับประกันใดๆ จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Logitech ในการเลือกที่จะ (1) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือ (2) คืนเงินตามราคาสินค้า โดยจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่จุดขายหรือสถานที่อื่นใดตามที่ Logitech แนะนำ พร้อมแนบใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันการรับมอบสินค้า  อาจมีค่าจัดส่งและค่าดำเนินการ ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  Logitech อาจเลือกที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ หรือเสนอสินค้าที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเทียบเท่า หรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่ ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน หรือชิ้นส่วนใช้แล้ว ตราบใดที่ชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้น  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนทดแทนจะได้รับการรับประกันตามช่วงระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่หรือสามสิบ (30) วัน แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า หรือตามระยะเวลาเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

การรับประกันนี้ไม่ได้ครอบคลุมปัญหาหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจาก (1) อุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิด การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการซ่อมแซม ดัดแปลง หรือถอดแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม (3) การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนทดแทน ซึ่งไม่ได้รับการจัดหาโดย Logitech ยกเว้นในกรณีที่การจำกัดดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) การสูญหายของชิ้นส่วนที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Logitech (5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Logitech แม้กระทั่งในกรณีที่จำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Logitech (6) บริการที่ไม่ใช่ของ Logitech ซึ่งอาจเข้าถึงหรือควบคุมด้วยผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Logitech หรือ (7) การสึกหรอตามปกติ 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การรับประกันแบบจำกัดไม่ได้ครอบคลุมการเปลี่ยนทดแทนหรือการคืนเงินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Logitech  นอกจากนี้ การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ Logitech ที่ใช้งานโดยองค์กรธุรกิจ เพื่อจุดประสงค์ในการจัดหาบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ใช้โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม

การจำกัดการรับผิด

LOGITECH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูล (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือความสูญเสียเชิงพาณิชย์สำหรับการละเมิดการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ แม้กระทั่งในกรณีที่ LOGITECH ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าว  บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้แยกหรือจำกัดเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการแยกดังกล่าวอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ระยะเวลาการรับประกันโดยนัย

ยกเว้นตามขอบเขตที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับประกันโดยนัยสำหรับความสามารถในการจัดจำหน่ายหรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงต่อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์นี้จำกัดไว้ที่ระยะเวลาการรับประกันโดยชัดแจ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ  บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้จำกัดระยะเวลารับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิทธิ์ตามกฎหมายระดับประเทศ

ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมการจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้บริโภค สิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันในการรับประกันแบบจำกัดนี้  ในบราซิล วิธีการเยียวยาครอบคลุมถึงทางเลือกของผู้บริโภคในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องและรับส่วนลดตามสัดส่วน

ไม่มีการรับประกันอื่น

ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Logitech ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยน ขยาย หรือเพิ่มเติมใดๆ ต่อการรับประกันนี้

ระยะเวลารับประกัน

โปรดทราบว่าในสหภาพยุโรป ระยะเวลารับประกันที่น้อยกว่าสองปีจะถูกเพิ่มเป็นสองปี

ที่อยู่ของ Logitech

สำนักงานใหญ่ในเอเชีย-แปซิฟิก

LOGITECH ASIA PACIFIC LTD.

Hong Kong - Sales & Marketing Office,

18/F, Cambridge House, Taikoo Place,

979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong