ข้อกำหนดการให้บริการของ Logitech JumpStart

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

ข้อกำหนดการให้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการและเงื่อนไขเหล่านี้หากคุณได้ซื้อ JUMPSTART หรือบริการ Logitech อื่นใดจากตัวแทนจำหน่าย ("ตัวแทนจำหน่าย") ที่จะได้รับการจัดส่งโดย Logitech

โดยการซื้อหรือใช้งานบริการ คุณตกลงที่จะมีข้อผูกพันและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ (“ข้อกำหนด”) ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณ (“ลูกค้า”, “ คุณ”) และบริษัท Logitech ที่แสดงรายการด้านล่างในส่วนที่ 6 (ง) (“ Logitech”,“ เรา”)

1.ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม.

การอ้างอิงถึง “ผลิตภัณฑ์” ในข้อกำหนดเหล่านี้หมายถึงสินค้าฮาร์ดแวร์ที่มียี่ห้อ Logitech สินค้าฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ขายรวมกับผลิตภัณฑ์นั้น ซอฟต์แวร์ Microsoft ที่เกี่ยวข้องซึ่งขายใหม่ ในการกำหนดค่ามาตรฐาน ณ เวลาที่ซื้อ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แสดงรายการไว้ใน ตาราง ก (รายการผลิตภัณฑ์)

ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ปรับแต่งเอง และสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ขายรวมซึ่งตัวแทนจำหน่ายขายให้กับลูกค้าจะไม่รวมอยู่ในข้อกำหนด ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดที่มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายในพื้นที่ผ่านทางพันธมิตรจัดจำหน่ายของ Logitech (ประเทศที่ครอบคลุม) ดูส่วนการยกเว้นด้านล่างสำหรับรายละเอียเพิ่มเติม

2.ขอบเขตการให้บริการ

ก) เมื่อ Logitech ยอมรับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการสนับสนุนและการยืนยันสิทธิ์ในการให้บริการ JumpStart ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษในช่วง 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ Logitech จะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อ:

(i) มอบการเข้าถึงระบบการออกตั๋วออนไลน์ให้กับลูกค้าเพื่อเริ่มกรณีการให้การสนับสนุนกับ Logitech เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น Logitech จะไม่มอบงานให้ความช่วยเหลือ/งานบริการให้กับลูกค้า

(ii) มอบการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจากระยะไกลผู้ซึ่งจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อพิจารณาระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกรณี ตอบสนองต่อแต่ละกรณีตามที่พิจารณา และให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและ/หรือแผนปฏิบัติการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติให้กับลูกค้า

(iii) ตอบสนองต่อความต้องการในการขอรับบริการของลูกค้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 21:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกสำหรับภูมิภาคอเมริกาเหนือ 09:00 ถึง 19:00 น. ตามเวลายุโรปกลางสำหรับภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) และตั้งแต่ 3.30 น. ถึง 19.00 น. ตามเวลามาตรฐานฃอินเดียสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยไม่รวมวันหยุดประจำท้องถิ่น (“เวลาท้องถิ่น”) ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้ Logitech ตอบกลับการติดต่อครั้งแรกภายในหนึ่ง (1) วันทำการ Logitech ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งในการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนและความพยายามในการประสานงานภายในการปรับใช้โซลูชันการประชุม

(iv) ลูกค้าสามารถโอนข้อกำหนดให้กับผู้ใดก็ตามที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนซึ่งมีผลกับบริการที่เกี่ยวข้องโดยที่ตัวลูกค้าเองเป็นผู้ซื้อเดิม และได้แจ้งให้ Logitech รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการโอนดังกล่าวพร้อมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว (ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของผู้รับโอน หมายเลขยืนยันของ Logitech และ/หรือหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์) และระยะเวลาการสนับสนุนจะไม่ถูกขยายออกไปจากวันเริ่มต้นเดิม

Logitech อาจเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม ทำการเปลี่ยนแปลงบริการที่มีอยู่ หรือนำเสนอบริการชนิดใหม่ๆ ให้กับสินค้าที่นำเสนอ โดยเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงในไปตาราง ข แล้วแต่กรณี (รายการบริการ) ข้อกำหนดเหล่านี้จะนำไปใช้กับบริการใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับบริการที่มีอยู่ บริการชนิดใหม่ที่ใช้กับลูกค้าจะถูกบันทึกไว้ในไว้ในคำสั่งซื้อและ/หรือการยืนยันทางอีเมล

ข) การยกเว้น ข้อกำหนดเหล่านี้มีระยะเวลาและความคุ้มครองจำกัด และขยายระยะเวลาเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งอยู่ในประเทศที่ครอบคลุมตามที่ Logitech กำหนด การสนับสนุนทั้งหมดจะดำเนินการจากระยะไกล Logitech ไม่มีข้อผูกพันในการให้การสนับสนุนสำหรับ:

(i) คอมพิวเตอร์ที่ขายรวม (เช่น NUC หรือ Microsoft Surface Pro) หรือสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์แม้ว่าจะถูกจัดส่งไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ที่ขายรวม นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ที่มียี่ห้อ Logitech (เช่น Smart Dock, Tap, Conference Cam, สายเคเบิลต่อพ่วง, Flex) ในทำนองเดียวกัน Logitech จะไม่ให้การสนับสนุนสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ของบุคคลที่สามและซอฟต์แวร์ที่ไม่ครอบคลุมในการให้บริการ Logitech จะรวมถึงปัญหาการวิเคราะห์กรณีที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สามซึ่งขายรวมพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (เช่น NUC, Microsoft Surface Pro) และมอบช่องทางในการแก้ไขปัญหาที่ในท้ายที่สุดจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง (เช่น กระบวนการ RMA ของบุคคลที่สาม)

(ii) รหัสที่ไม่ใช่ของ Microsoft หรือรหัสที่กำหนดเองโดย Microsoft ซึ่งไม่รวมเป็นในส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมอ้างอิงหลัก (MRA) กรณีที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่รองรับ

(iii) ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงการสนับสนุนหลักตามปกติในช่วงระยะเวลาทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้ ดู http://support.microsoft.com (หรือไซต์ที่ตามมาซึ่ง Microsoft ระบุไว้)

(iv) การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในสถานที่ หากการวิเคราะห์กรณีแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่มีข้อบกพร่องต้องมีการเปลี่ยนใหม่ อย่างน้อยที่สุด Logitech จะจัดหาช่องทางการแก้ไข เช่น การแนะนำลูกค้าให้ใช้กระบวนการ RMA ที่เกี่ยวข้อง

(v) กรณีที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ Logitech ทำการแก้ไข

(vi) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ไวรัส ไฟกระชาก หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Logitech ที่ไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำผิดโดยเจตนาตัวแทนหรือพนักงานของ Logitech

(vii) กรณีที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้มีเจตนา

(viii) อุบัติเหตุ การใช้ผิด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ในทางที่ผิด (เช่น ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง การใช้ฟิวส์ที่ไม่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ ชำรุด ด้อยคุณภาพ อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรืออุปกรณ์เสริม ไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติงานได้)

(ix) โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไม่เพียงพอหรือชำรุด เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขาดแบนด์วิดธ์อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งจ่ายไฟ Logitech จะรวมถึงในการวิเคราะห์กรณีที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และให้เส้นทางแก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาซึ่งท้ายที่สุดจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม

(x) เหตุสุดวิสัยเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฟ้าร้องฟ้าผ่า อุทกภัย พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน และแผ่นดินไหว

(xi) นอกเวลาท้องถิ่น

ค) การจำกัดจำนวนความรับผิด ความรับผิดของ LOGITECH ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและการให้บริการเหล่านี้จะจำกัดเฉพาะจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการสนับสนุนที่มีให้ในที่นี้ หรือหากหากไม่มีการจ่ายเงิน ให้ผู้ผลิตรายปัจจุบันเสนอราคาขายปลีกสำหรับการให้บริการบริการ Logotech จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้าหรือต่อบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หรือการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการทดแทน ความเสียหายพิเศษ โดยอ้อม หรือที่ตามมาซึ่งเกิดขึ้นจากข้อกำหนดเหล่านี้ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งเหล่านี้ที่เป็นผลมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือความล้มเหลวในการทำงานของผลิตภัณฑ์ การใช้งานบริการที่ให้ไว้ในที่นี้หรือเพื่อเหตุผลอื่นใด

3.ข้อผูกพันของลูกค้า

ก) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ลูกค้าจะมอบหมายตัวแทนให้ศูนย์กลางในการติดต่อ (SPOC) ของลูกค้าซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดแรกและเป็นจุดศูนย์รวมสำหรับการสื่อสารทั้งหมดกับ Logitech ในระหว่างกระบวนการจัดการกรณี SPOC มีอำนาจดำเนินการในนามของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการ ลูกค้าต้องมั่นใจว่าบุคคลนี้มีอำนาจการลงนามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่ออนุมัติการดำเนินงานและการส่งมอบ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Logitech รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการมอบหมายนี้ SPOC จะรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อจำแนกปัญหา SPOC จะเปิดตั๋วการสนับสนุนผ่านทางวิธีการที่มี (เว็บ) แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ฝ่ายสนับสนุนของ Logitech SPOC อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า หรืออยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องมอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ทางธุรกิจและทางเทคนิคที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมหรือเครื่องมือในปัจจุบัน และทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมการเริ่มต้นการให้บริการ

ข) ข้อมูล การประสานความร่วมมือ ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ Logitech ต้องการเพื่อดำเนินการให้บริการจนเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย: (i) ข้อมูลติดต่อลูกค้าของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (ii) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หมายเลขยืนยัน Logitech และ/หรือหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์หรือกล่อง) (iii) คำอธิบายกรณี จะต้องมีการให้ข้อมูลตามระยะเส้นเวลาของโครงการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ลูกค้าจะต้องร่วมมือกับ Logitech ในเวลาที่กำหนด และอาจจำเป็นต้องดำเนินการกำหนดกรณีและการแก้ไขปัญหาตามที่ Logitech ร้องขอ นอกเหนือไปจากนี้และไม่จำกัดเพียง การประสานความร่วมมือดังกล่าวยังได้แก่ (iv) การกำหนดเวลาและยืนยันการมอบทรัพยากรของลูกค้า (v) การให้การเข้าถึงข้อมูล ระบบข้อมูล เครือข่าย การตัดสินใจตามแผนที่วางไว้ด้วยวิธีการตามสมควร (vi) การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่ได้ระบุไว้ตามที่จำเป็น (vii) การรักษาสิทธิ์บริกการจัดการสภาพแวดล้อมภายในใดๆ และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเต็มที่ (viii) การให้การสื่อสาร การฝึกอบรม และการสนับสนุนแก่ผู้ใช้ปลายทาง ความล้มเหลวในการกรอกข้อมูลลูกค้าหรือ กิจกรรมการประสานความร่วมมือที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งบริการ Jumpstart ตามตารางเวลาที่ตกลงกันไว้อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าที่ไม่ได้มีส่วนมาจาก Logitech

ค) ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ บริการซอฟต์แวร์ และการวางจำหน่ายที่ตามมาทั้งหมดที่ให้กับลูกค้าหรือที่จำเป็นในการใช้งานผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่บังคับใช้กับซอฟต์แวร์พื้นฐานหรือข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มาพร้อมกับการวางจำหน่ายซอฟต์แวร์ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเก็บรักษาใบอนุญาตดังกล่าวไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะในการตัดสินใจว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกรายการที่วางจำหน่ายหรือไม่เมื่อพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบว่า Logitech อาจต้องการให้ลูกค้าอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ

ง) การสำรองข้อมูล ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์และข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะใช้กระบวนการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความถูกต้องและความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และข้อมูลของลูกค้าจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อสร้างไฟล์ที่สูญหายหรือถูกดัดแปลงขึ้นใหม่อีกครั้ง

จ.) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดในการส่งออก ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า Logitech นั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่นซึ่งห้ามไม่ให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางเทคนิคไปยังบางประเทศ ลูกค้ารับประกันว่าจะไม่ส่งออกผลิตภัณฑ์และ/หรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลทั้งก่อนและหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันก่อนหน้านี้อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการหรือการยุติข้อกำหนดเหล่านี้

4.การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ / RMA

ในกรณีที่ Logitech พบความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ที่ส่งผลต่อส่วนประกอบของ Logitech Logitech ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจะให้ผู้บริโภคส่งคำขอการอนุมัติคืนสินค้า (RMA) กับตัวแทนจำหน่ายหรือส่งคำขอ RMA ในระบบการออกตั๋วของ Logitech เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม หากความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สาม ส่วนประกอบที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Logitech (เช่น Microsoft Surface Pro) Logitech ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้ไขปัญหาที่นำเสนอจะให้ผู้บริโภคส่งคำขอ RMA กับบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง สิทธิ์สำหรับ RMA หรือการขอรับการรับประกันจะได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรณี และจัดการแยกต่างหากภายใต้ RMA ที่หรือขั้นตอนการรับประกันที่บังคับใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ และไม่เปลี่ยนหรือเสริมสิทธิ์ในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใดๆ ที่ลูกค้าอาจมีภายใต้การรับประกันแบบจำกัดตามมาตรฐานของ Logitech หรือบุคคลที่สาม

5.ข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Logitech อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็ฯส่วนตัว ของเรา โดยการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ Logitech จะถือว่าลูกค้ายอมรับและยินยอมต่อแนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้นรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อเป็นการอ้างอิง

6.ข้อกำหนดทั่วไป

ก) ข้อกำหนด ข้อกำหนดและการสนับสนุนเหล่านี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ดำเนินต่อไปและหมดอายุโดยอัตโนมัติใน 90 (เก้าสิบ) วันหลังจากนั้น

ข) การอ้างสิทธิ์ในการรักษาความลับหรือกรรมสิทธิ์ ลูกค้าตกลงว่าสารสนทนาหรือข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยหรือส่งไปยัง Logitech ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์หรืออื่นๆ จะไม่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า

ค) การรับเหมาช่วงไปยังบุคคลที่สาม Logitech ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือทำสัญญารับเหมาช่วงข้อกำหนดและบริการเหล่านี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลที่สามที่ Logitech กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ง) การแก้ไขข้อกำหนด Logitech อาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือยกเลิกบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ลูกค้าควรข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การใช้งานบริการนี้อย่างต่อเนื่อง การติดตามการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของลูกค้าจะแสดงว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

จ) การยกเว้นการรับประกัน Logitech ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่บอกเป็นนัยใดๆ Logitech ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้ง

ฉ) บริษัทที่มีสัญญากับ Logitech ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ได้รับการเข้าทำสัญญาโดย: (i) Logitech Inc. หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในอเมริกาเหนือและ/หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่จัดตั้งขึ้นในอเมริกาเหนือ (ii) Logitech Europe SA หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใน EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา) และ/หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่จัดตั้งขึ้นใน EMEA (iii) โดย Logitech Asia Pacific Ltd หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่นและจีน) (iv) Logicool Co. Ltd หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในญี่ปุ่น (v) บริษัทระดับภูมิภาคของ Logitech ที่ใช้บังคับหากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคอื่นใด

ซ) กฎหมายที่บังคับใช้ อำนาจศาล หากลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นการเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือหลักกฎหมายหรือวิธีการเลือกใช้กฎหรือหลักกฎหมาย หากลูกค้าอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นการเฉพาะ

ฌ) การไม่มีผลบังคับใช้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงว่าการไม่มีบังคับใช้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลบังคับใช้ของส่วนที่เหลือ และคู่สัญญาจะแสดงเจตนาด้วยความสุจริตใจที่จะยอมรับการแทนที่บทบัญญัติที่ไม่มีผลบังคับใช้ด้วยบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีเจตนารมณ์ใกล้เคียงที่สุดกับบทบัญญัติที่ไม่มีผลบังคับใช้

i) ติดต่อ
Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lausanne, Switzerland

Logitech แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2019ตาราง ก
รายการผลิตภัณฑ์

●Logitech SmartDock
●Logitech Tap

ตาราง ข
รายการบริการ

●Logitech JumpStart จัดการวิธีการแก้ไขกรณีตามตั๋ว