บุคลากร Logitech ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เราหล่อเลี้ยงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

Logitech หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ซึ่งพนักงานรู้สึกมีพลังที่จะฟูมฟักจิตใจ ท้าทายความคิด และสร้างสิ่งที่ดีขึ้น รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุประสงค์ของบริษัท และการให้ความร่วมมือที่สำคัญ คือหลักการสำคัญของเป้าหมายความร่วมมือของพนักงานของเรา 

เพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายด้านอายุและเชื้อชาติกำลังหารือกัน

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

ที่ Logitech เรากำลังทำภารกิจเพื่อเติบโตและหล่อเลี้ยนวัฒนธรรมบริษัทที่สนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะให้โอกาส การเข้าถึง และการนำเสนอเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นธรรมในทุกระดับของบริษัท เราเชื่อว่า การสนับสนุนและมอบพลังให้พนักงานและชุมชนที่ถูกมองข้าม และปรับเปลี่ยนหลักการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะสร้างอุตสาหกรรมที่เสมอภาคมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้

เพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายด้านอายุและเชื้อชาติจะประชุมทางธุรกิจรอบโต๊ะ

ความหลากหลายของผู้จัดจำหน่ายและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับทุกเพศ

ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับค่านิยม การทำงานกับผู้จัดหาที่เหมาะสม ซึ่งมีค่านิยมที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรา โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมด้านความหลากหลายของผู้จัดหาและเพศได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภายในและข้อผูกพันทางสัญญาภายนอกฉบับใหม่สำหรับผู้จัดหาของเรา ซึ่งช่วยให้เราเปลี่ยนคำพูดที่ทรงพลังให้กลายเป็นการกระทำที่ทรงพลัง

เด็กหญิงกำลังหัวเราะกับเมาส์ M325 สีชมพูและเว็บแคม C270

คืนกำไรสู่สังคม

ผ่าน LogiCares เราอุทิศตนเพื่อชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน เราร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อช่วยสร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเรา เพื่อผลักดันผลลัพธ์และกำหนดขอบเขตของการบริจาคในอนาคตของเราให้ละเอียดยิ่งขึ้น เราจึงจัดตั้งกองทุน Logicares ซึ่งเป็นกองทุนประเภทที่ได้รับคำปรึกษาจากผู้บริจาค (DAF) ร่วมกับ Tides Foundation

โครงการศิลปะในชุมชนโดยมีคนกำลังทาสีบนกำแพง

การตอบสนองของชุมชน

เราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนชุมชนของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์เพื่อการกุศล การร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้อื่นเพื่อผลักดันโครงการขนาดใหญ่ จนถึงการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์และน้ำใจของแต่ละคน ร่วมมือกัน เราภูมิใจในผลลัพธ์ที่เราสร้าง และจะยังคงตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตเหมือนเดิม

นักวิทยาศาสตร์สองคนในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

การพัฒนาผู้จัดหา

โรงงานของเราเสาะหาส่วนประกอบจากผู้จัดหาส่วนประกอบ ผู้ผลิตร่วมออกแบบ และผู้ผลิตตามสัญญาหลายราย ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราสอดคล้องกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผู้จัดหา เรามีเป้าหมายในการสานความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหากลุ่มสำคัญ โดยอิงจากค่านิยมทางจริยธรรม หลักปฏิบัติที่ดี และการปฏิบัติตามหลักการของ RBA ที่มีร่วมกับเรา เราทำงานเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหา เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ Logitech ทั้งหมดจะได้รับการผลิตสอดคล้องกับมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีสากลแห่งคุณภาพและความยั่งยืน เรากำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการว่าจ้างสำหรับผู้จัดหารายใหม่: ผู้ที่อาจเป็นผู้จัดหาของเรา 100% ของเราจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของเรา

การประสานงานในห้องประชุม

การพัฒนาผู้มีความสามารถ

โปรแกรมการพัฒนาของเราช่วยพนักงานเพิ่มพูนทักษะและทราบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง แหล่งข้อมูล ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร และการสอนงาน ทั้งหมดนี้จัดขึ้นทั้งในสถานที่หรือทางออนไลน์ หัวหน้างานของเรามองหาโอกาสเพื่อดูแลและรักษาผู้มีความสามารถให้เติบโต ศูนย์การฝึกอบรมเฉพาะทางของเราที่สถานที่ผลิตมีพื้นที่สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม และสายการผลิตจำลอง เพื่อให้พนักงานได้ทดลองทักษะใหม่ ๆ พนักงานใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมและการฝึกอบรมทักษะ เพื่อสร้างความสามารถเฉพาะทาง เช่น การเชื่อมโลหะด้วยมือ การประกอบ การทดสอบ การบรรจุหีบห่อ และการตรวจสอบคุณภาพ เราติดตามด้วยการฝึกฝนทางออนไลน์ รวมถึงการฝึกอบรมพร้อมการทำงาน และการฝึกอบรมทบทวน

กลุ่มคนทำงานที่หลากหลายกำลังพูดคุยแล้วยิ้มในการประชุม

จริยธรรม

เราดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม จริงใจ และโปร่งใส เราใช้มาตรฐานและหลักปฏิบัติทางจริยธรรมที่ดีเลิศ และแนวทางนี้ช่วยรับรองว่า เราตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อหลักปฏิบัติที่ดีที่โปร่งใสและมีจริยธรรมผลักดันให้เราระบุ ลด และจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และโอกาสทั้งระยะยาวและระยะสั้น

การทดสอบประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เรามุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และเราพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลอย่างตรงไปตรงมาและให้เกียรติ เราร่วมมือกับพันธมิตรแนวร่วมปฏิบัติในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอใน RBA เพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดี พัฒนาจรรยาบรรณ และแบ่งปันเครื่องมือและการฝึกอบรม เรากำหนดให้ผู้จัดหาทุกคนมีโครงการตรวจสอบอายุพนักงานและการจัดการ และเราตรวจสอบเรื่องนี้ในสถานที่ เพื่อไม่ให้มีแรงงานบังคับ

พนักงานอุตสาหกรรมสองคนกำลังตรวจสอบหินแร่โดยใช้แท็บเล็ตดิจิทัล

การจัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ของ Logitech 100% ปฏิบัติตามมาตรฐานปราศจากข้อขัดแย้ง ในฐานะสมาชิกผู้ทุ่มเทในพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) และโครงการแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ (RMI) เราใช้เครื่องมือและกระบวนการด้านหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา

สายการประกอบสำหรับเมาส์คอมพิวเตอร์

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ความสำเร็จต่อเนื่องของเราขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญา และคิดค้นนวัตกรรมภายใน Logitech และในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามองหาวิธีปกป้องความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพของสมาชิกทุกคนในทีมของเรา เราต้องการมั่นใจว่าทุกคนรู้สึกว่าได้รับความเอาใจใส่ และพนักงานสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดที่มีการแข็งขันสูงได้อย่างปลอดภัยและมีความคิดสร้างสรรค์

เราทำงานสอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบและหลักปฏิบัติที่ดีสากล ISO 45001 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เราทำงานร่วมกับห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อช่วยให้ผู้จัดหาปรับใช้มาตรฐานเดียวกันหรือคล้ายกันนี้ทั่วโลก

แล็ปท็อปมีโอเวอร์เลย์แผนผังการเชื่อมต่อแม่กุญแจรักษาความปลอดภัย

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราเคารพความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เรารักษาความเป็นส่วนตัว และมีระบบรักษาความปลอดภัยและความสามารถที่จะรับรองความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Logitech

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111