แนวทางวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ | การออกแบบเพื่อความยั่งยืนของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

คิดตั้งแต่ต้นจนจบ

เราประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การเลือกวัสดุและการออกแบบ การผลิต ความพึงพอใจของลูกค้า จนถึงการรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

ภูเขาที่แสดงผ่านภาพซ้อนทับ

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

เราลดผลกระทบทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และปรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคงเหลือให้เป็นกลางทุกปี ด้วยการลงทุนในการรับรองการชดเชยคาร์บอนและการกำจัดคาร์บอนที่ผ่านการรับรองอย่างอิสระ ภายในปี 2030 เราให้คำมั่นว่าจะลดรอยเท้าคาร์บอนลงมากกว่าครึ่งหนึ่งและชดเชยการปล่อยคาร์บอนคงเหลือทั้งหมดให้เป็นกลาง เพื่อขจัดคาร์บอนให้มากกว่าที่เราสร้าง

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

เราตระหนักว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มในกระบวนการออกแบบ ซึ่งมีการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เป้าหมายของเราคือการสร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ยกระดับชีวิตของผู้คน สำหรับเรา นั่นหมายถึงการพิจารณาถึงความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจออกแบบทุกครั้ง การออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงจะคำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตั้งแต่การเสาะหาวัตถุดิบจนกระทั่งเมื่อผลิตภัณฑ์สิ้นอายุการใช้งาน

การติดฉลากคาร์บอนข้างกล่องผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง logitech

ความชัดเจนทางคาร์บอน

เราตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ฟื้นฟูสภาพอากาศ เราเชื่อว่าเราสามารถผลักดันการตัดสินการออกแบบที่ดีขึ้นได้ในทีมของเราและให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อแก่ลูกค้า โดยการเปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบของเรา

ในปี 2020 เราเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายแรกที่มุ่งมั่นแสดงฉลากผลกระทบทางคาร์บอนบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เราเชิญบริษัทอื่น ๆ มาร่วมกับเราในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยการติดฉลากผลกระทบทางคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ของตน การสร้างความแตกต่างที่แท้จริงต้องอาศัยความพยายามทั่วอุตสาหกรรม

เมาส์ไร้สายบางส่วนผลิตจากเรซินพลาสติกรีไซเคิล

NEXT LIFE PLASTICS

เรามีโปรแกรมพลาสติกรีไซเคิลที่มั่นคง ซึ่งส่งเสริมพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค (PCR) เป็นทางเลือกจากพลาสติกใหม่ในอุปกรณ์ของเรา เราใช้ PCR เพื่อมอบชีวิตที่สองให้กับพลาสติกที่สิ้นอายุการใช้งาน และลดรอยเท้าคาร์บอนของเรา เราปรับใช้จรรยาบรรณ PCR ทั่วบริษัท โดยตั้งเป้าไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อการลดผลกระทบทางคาร์บอนให้มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ Logitech บรรจุอยู่ในวัสดุที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงให้การปกป้องเป็นอย่างดี

บรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเก็บผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยในระหว่างขนส่งไปทั่วโลกจากโรงงานของเราไปถึงบ้านของคุณ รวมไปถึงการกำหนดภาพลักษณ์และความรู้สึกแรกของประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์ เราคอยปรับแก้การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการออกแบบของเรา โดยการลดน้ำหนัก ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มากที่สุด และรับรองความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุของเรา เราใช้หลักปฏิบัติสากลในการลดใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

การหมุนเวียน

เราทะเยอทะยานที่จะมอบอำนาจให้ผู้บริโภคยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ส่วนประกอบ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เราให้ทุนการรีไซเคิลทั่วโลก และเรากำลังทำงาน เพื่อคิดค้นและพัฒนาระบบการผลิตและการบริโภคที่หมุนเวียนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่แก้ไขความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งกักเก็บคาร์บอน

คนปลูกต้นไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในฐานะที่เป็นหนึ่งในกระบวนการของระบบสำคัญที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการด้านสภาพอากาศ และเราสนับสนุนความพยายามระดับโลกเพื่อหยุดและย้อนกลับการตัดไม้ทำลายป่า และทำความเข้าใจผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เราเชื่อว่าเราสามารถช่วยนำทางได้โดยการพิจารณาถึงผลกระทบตลอดวัฏจักรทั้งหมดของการปฏิบัติการและกิจกรรมของเรา และโดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

ปุ่มคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

การผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

กรอบการดูแลกิจการของเราสำหรับการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบพบได้ในความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย, จรรยาบรรณ RBA และการปฏิบัติตามการตรวจสอบ และหลักปฏิบัติที่ดีสากล ISO 14001 และ ISO 45001 เพราะรายได้จำนวนมากของเรามาจากผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตที่โรงงานของเรา เราท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดขยะและเลิกขั้นตอนที่ไม่เพิ่มมูลค่าที่โรงงานผลิตของเรา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วิศวกรตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

สารที่เป็นเป้าหมาย

การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ชิ้นส่วน วัสดุ และส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย วัสดุที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราผลิตโดยห่วงโซ่อุปทานที่ตั้งอยู่ทั่วโลก

เราทำงานร่วมกับผู้จัดหาเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคของวัสดุ ทดสอบผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบ และระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่อสุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ของเรา เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหนือกว่าการจัดหาและการผลิต โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของการสิ้นสุดอายุใช้งานทั่วไป