สภาพภูมิอากาศเป็นบวก

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

โลกของเรารอไมได้

ในนามของคนรุ่นในอนาคต เราต้องลงมือทำทันที

ตั้งแต่ปี 2021 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ยังไม่พอ โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เหนือระดับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจำเป็นต้องลดผลกระทบทันที และสนับสนุนชุมชนและธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของเรา ในขณะที่เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน ฟื้นฟูป่า และสนับสนุนชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ แต่เราต้องการทำเหนือกว่านั้น เพื่อแก้ไขผลกระทบทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เพื่อขจัดคาร์บอนที่เกิดเราทั้งหมดในชั้นบรรยากาศในท้ายที่สุด เราตั้งใจที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก เพื่อให้เราฟื้นฟูโลกที่ใช้ร่วมกันไปด้วยกัน

กลยุทธ์ของเรา

ไอคอนรอยเท้าสีเขียว

ลด

การออกแบบเพื่อความยั่งยืนเพื่อบรรลุไขว้คว้าการลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และห่วงโซ่อุปทานของเรา

ไอคอนพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

หมุนเวียน

ผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานของเรา

ไอคอนต้นไม้สีเขียว

ฟื้นฟู

ฟื้นฟูป่าไม้และชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนโครงการคาร์บอนต่ำ และพัฒนาโซลูชันจากธรรมชาติ

ไอคอนรูปเมฆสีเขียว

คิดใหม่

ทบทวนวิธีการทำธุรกิจของเรา ด้วยการคิดค้นวัสดุ ห่วงโซ่อุปทาน และโอกาสทางการตลาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ลด

นี่คือหัวใจของกลยุทธ์ของเรา เราออกแบบเพื่อความยั่งยืน เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และการบริการของ Logitech ทุกเจเนอเรชันจะดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน โดยลดผลกระทบทางคาร์บอน

ลด

หมุนเวียน

เรากำลังเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เราใช้ข่าวกรองห่วงโซ่อุปทานเพื่อระบุและทำแผนที่รอยเท้าพลังงานของห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเรา และเราทำงานร่วมกับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ของเราเพื่อเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

100%

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่โรงงานผลิตของเรา

94%

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั่วโลก

ณ 31 ธันวาคม 2022

หมุนเวียน

ฟื้นฟู

เราแก้ไขผลกระทบคงเหลือทั้งหมดของรอยเท้าคาร์บอนขององค์กรของเรา ผ่านการซื้อการชดเชยคาร์บอนและมีคุณภาพสูงที่ผ่านการรับรอง เราให้ความสำคัญกับเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสนับสนุนผู้คนและโครงการที่อยู่แนวหน้าและช่วยเหลือชุมชนและระบบนิเวศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ

ฟื้นฟู

คิดใหม่

เรากำลังทบทวนวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา โดยคิดค้นวัสดุ ห่วงโซ่อุปทาน และโอกาสในการออกสู่ตลาดของเรา เรากำลังเร่งให้เกิดการวิวัฒนาการรูปแบบธุรกิจ และเรามุ่งเน้นที่ความชัดเจนทางคาร์บอน เพื่อผลักดันตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาให้

เมาส์เกมมิ่ง G502 ผลิตภัณฑ์บ็อกซ์ชอต

ความชัดเจนในข้อมูลเรื่องคาร์บอน

เราเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายแรกที่ติดฉลากผลกระทบทางคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ของเรา และเราให้คำมั่นว่าจะทำเช่นนี้กับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายในปี 2025 เป้าหมายของเราคือมอบพลังให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออย่างมีข้อมูลมากขึ้น และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อความชัดเจนทางคาร์บอน

รายงานและการรับรอง

รายงานการเป็นกลางทางคาร์บอน

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและโอกาส

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111