ความโปร่งใสทางคาร์บอนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบทางคาร์บอน

แผงผังเปิดเผยชิ้นส่วนพลาสติกของเมาส์

ความโปร่งใสทางคาร์บอน

เราตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ฟื้นฟูสภาพอากาศ เราเชื่อว่าเราสามารถผลักดันการออกแบบที่ดีขึ้นและทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ดีขึ้นได้ ด้วยการเปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบของเรา เราแบ่งปันผลกระทบของคาร์บอนในลักษณะที่มองเห็นได้ และเราผลักดันที่จะลดผลกระทบเท่านี้อย่างจริงจังทุกครั้งที่ทำได้

ฉลากที่โปร่งใสบนบรรจุภัณฑ์เมาส์

พบกับฉลากใหม่ของเรา

เราเชื่อว่าคุณควรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ ฉลากความโปร่งใสช่วยคุณประเมินการซื้อ นอกจากราคาและคุณสมบัติ และช่วยคุณเข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการซื้อของคุณมากขึ้น

เราติดฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอนแล้วบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Logitech บางส่วน และในเว็บไซต์แห่งนี้ ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง และเรามุ่งมั่นที่จะติดฉลากให้ครบทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

คะแนนผลกระทบทางคาร์บอนของเมาส์

การทำความเข้าใจผลกระทบทางคาร์บอน

หลายปีที่ผ่านมา เราทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (LCA) ด้วย LCA เราสามารถวัดปริมาณรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเสาะหาวัตถุดิบ จนถึงการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งานของผู้บริโภค จนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์สิ้นอายุการใช้งาน การวิเคราะห์และแนวทางนี้ผ่านการรับรองของบุคคลภายนอกในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

เมื่อเรานำฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอนมาใช้ เราจะแสดงค่ารอยเท้าคาร์บอน (ตัวเลข) บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ผู้บริโภคและพันธมิตรดูได้ในเว็บไซต์แห่งนี้

1 - แสดงรอยเท้าคาร์บอนตลอดวัฏจักรทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเสาะหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งานของผู้บริโภค และเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน
2 - แสดงว่ารอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ได้รับชดเชยอย่างพิสูจน์ได้ ดังนั้นจึงทำให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

ภาพใบหน้าของ Alastair Curtis
“ขณะที่ Logitech หวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เราชั่งตวงวัดความรับผิดชอบของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน มีจริยธรรม และเป็นประโยชน์ การเพิ่มฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอนลงบนบรรจุภัณฑ์ของเรานับว่าเป็นก้าวหนึ่งสู่เป้าหมายนี้”


Alastair Curtis
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการออกแบบ

แนวทางของเรา

เราปรับใช้แนวทางที่เป็นระบบเพื่อติดฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอนในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ขณะที่เราวัดปริมาณรอยเท้าคาร์บอนในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น นี่คือการเรียนรู้ที่เราสามารถนำไปสรวมในการออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยโปรแกรมนี้ เราแก้ไขและลดผลกระทบของเราควบคู่กับการติดฉลากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

ฉลากผลกระทบทางคาร์บอนแสดงอยู่กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้ว

ถามตอบสำหรับลูกค้า

เป้าหมายของคุณคืออะไรจากการติดฉลากระบุค่าคาร์บอน?

ในอุตสาหกรรมที่พึงพาส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก การทำความเข้าใจและโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบทางคาร์บอนของคุณ นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากการสร้างความแตกต่างที่แท้จริงต้องอาศัยความพยายามทั่วอุตสาหกรรม เราเชื้อเชิญให้บริษัทอื่น ๆ แสดงความโปร่งใสที่ระดับผลิตภัณฑ์เช่นกัน
 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าค่าผลกระทบคาร์บอนดีหรือไม่ดี?

ในขณะนี้มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่แสดงผลกระทบทางคาร์บอนในระดับผลิตภัณฑ์ แต่เราหวังว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต สำหรับปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบการปล่อย CO2e (ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) กับค่า CO2e ของงานทั่วไปหรือผลิตภัณฑ์ที่เราบริโภคก็ได้ ตัวอย่างเช่น การผลิตช็อกโกแลต 2 ปอนด์ (907 กรัม) จะปล่อย CO2e. 19 กก.
 

ผลิตภัณฑ์จะติดฉลากคาร์บอนเมื่อใด?

เราคาดว่าฉลากผลกระทบทางคาร์บอนแรกจะปรากฏบนผลิตภัณฑ์เกมมิ่งบางส่วนในปลายปีนี้ ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่เหลือ จากนั้นนำไปใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

สิ่งที่คุณวัดคืออะไร?

เราจะเปิดเผยผลกระทบทางคาร์บอนของทั้งวัฏจักรของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง นับตั้งแต่การเสาะหาวัตถุดิบ จนถึงการผลิต การกระจายสิน้คา การใช้งานของผู้บริโภค และสุดท้าย เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

ผู้ที่ประเมินค่าผลกระทบทางคาร์บอนของคุณคือใคร?

เพื่อสนับสนุนความซื่อตรงของการคำนวณภายใน Logitech ร่วมมีกับบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ IFU Hamburg ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท iPoint เพื่อกำหนดมาตรฐานการวัดที่สอดคล้องกับ ISO, ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับอนุญาตของ DEKRA เพื่อตรวจสอบและยืนยันผลกระทบทางคาร์บอนของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการรับรอง DEKRA และ Natural Capital Partners เพื่อระบุและใช้เครื่องมือชดเชยคาร์บอนที่มีการรับรอง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ sustainability@logitech.com