การติดฉลาดคาร์บอนและการวัดผลกระทบทางคาร์บอนของผลิตภัณฑ์

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

การติดฉลากคาร์บอนเพื่ออนาคตที่เอาใจใส่สภาพภูมิอากาศ

ตัวเลขบ่งบอกอะไรบ้าง? เมื่อเป็นเรื่องของคาร์บอน ตัวเลขจะบอกเล่าเรื่องราวสำคัญ เราเราเปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนที่สร้างภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในขณะที่เราผลิต ขาย กระจายสินค้า ใช้งาน และสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ของเราสิ้นสุดอายุการใช้งาน

เราทำงานหนัก เพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ของเรา และแสดงความรับผิดชอบ โดยการติดฉลากรอยเท้าคาร์บอนบนกล่องบรรจุภัณฑ์โดยตรง

เบื้องหลังตัวเลขคืออะไร

ค่อนข้างสูงเลย! ตัวเลขบนฉลากคาร์บอนของเรา คือค่าประมาณของรอยเท้าคาร์บอนรวมของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน ตัวเลขแสดงน้ำหนักก๊าซ CO2e ที่ปล่อยออกมาในช่วงอายุการใช้งานสองปีที่สมุมติขึ้น เราพัฒนาระเบียบวิธีการวิเคราะห์วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis, LCA) ที่ช่วยเราประเมินผลกระทบทางคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งานของผู้บริโภค และสุดท้ายการทิ้งหรือการรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

กำลังดูที่เมาส์เกมมิ่ง Logitech

มาสำรวจรอยเท้าคาร์บอนของเมาส์เกมมิ่งไร้สาย Logitech Pro กัน โดยการดูสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ระยะของอายุการใช้งาน

ภาพรวม

การผลิต

การขนส่ง

การใช้งานผลิตภัณฑ์

สิ้นอายุการใช้งาน

การเริ่มต้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ในเดือนมิถุนายน 2020 Logitech เป็นบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภครายแรกที่ติดฉลากผลกระทบทางคาร์บอนอย่างละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ และวัสดุการตลาดออนไลน์ของเรา เรามีผลิตภัณฑ์นับร้อย ดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และเราทำงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลของเราต่อไป สำรวจเมาส์และคีย์บอร์ดที่ติดฉลากคาร์บอนด้านล่าง และเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ