การวิเคราะห์วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (LCA) - ระเบียบวิธีคิดผลกระทบทางคาร์บอน

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

มาสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่กว่าไปด้วยกัน

เราใช้ระเบียบวิธีที่เข้มงวด ที่ช่วยเราวัดและวิเคราะห์ระยะต่าง ๆ ในวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ และประเมินผลกระทบทางคาร์บอนในแต่ละระยะ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงเมื่อสิ้นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (LCA) ช่วยเราวัดและปรับปรุงผลกระทบทางคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด เรายังแสดงรอยเท้าคาร์บอนบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เพื่อลดรอยเท้ายส่วนตัวของตัวเองได้ โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่ำกว่า

เมื่อการติดฉลากคาร์บอนกลายเป็นกระแสหลัก และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เหมือนกัน แคลอรี่ในฉลากโภชนาการ ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในการตัดสินใจซื้อของจะมีความชัดเจนขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่เราเปิดเผยระเบียบวิธีของเราให้แก่บริษัทที่สนใจ

ภาพรวมระเบียบวิธี

LCA เป็นศูนย์กลางของแนวทางที่ครอบคลุมของเรา เราพัฒนาระเบียบวิธีหลายขั้นตอนที่ผ่านการรับรองโดยบุคคลภายนอกขึ้นมา

รู้หรือไม่

ระเบีนบวิธีของเราผ่านการรับรองของบุคคลภายนอก สอดคล้องกับมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีสากล ISO 14067 และ ISO 14026

ไอคอนฉลากคาร์บอน

ระยะที่ 1

การจัดหาและการผลิต

ไอคอนวัฏจักรของผลิตภัณฑ์

ระยะที่ 2

การขนส่งและการจัดเก็บ

ไอคอนรอยเท้าคาร์บอน

ระยะที่ 3

ขณะใช้งาน

ไอคอนความชัดเจนทางคาร์บอน

ระยะที่ 4

สิ้นอายุการใช้งาน

LCA มี 4 ระยะหลักๆ ได้แก่ การจัดหาและการผลิต, การขนส่งและการจัดเก็บ, ขณะใช้งาน และสิ้นอายุการใช้งาน แต่ละระยะเหล่านี้มาพร้อมกับหัวข้อมุ่งเน้นและความท้าทายเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลต่อผลกระทบทางคาร์บอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์

ลูกศร 2 อันในสี่เหลี่ยมแสดงการจัดหาและการผลิต

ระยะที่ 1

ระยะนี้มีหัวข้อมุ่งเน้นหลักอยู่ 3 ข้อ: 1 วัตถุดิบ, 2 การผลิต และ 3 การประกอบ เรามาดูรายละเอียดกัน...

การจัดหาและการผลิต

สำหรับระยะนี้ เราวัดผลกระทบของการสกัดและการผลิตวัตถุดิบ ทุกอย่างตั้งแต่การผลิตส่วนประกอบ จนไปถึงการประกอบจะนำมาพิจารณา เราทำงานกับซัพพลายเออร์ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบในระหว่างระยะนี้

ไอคอนลูกศร 2 อันแสดงการขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

ระยะที่ 2

ระยะนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปถึงมือคุณ

การขนส่งและการจัดเก็บ

เมื่อเราทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย ใส่กล่อง และพร้อมใช้งาน เราต้องนำไปส่งผู้บริโภค นั่นก็คือสิ้นทางที่เราวัดตั้งแต่เริ่มจนจบ

ลูกศร 2 อันในวงกลม

ระยะที่ 3

สถานการณ์จำลองของเราช่วยเราคาดการณ์การบริโภคในระยะนี้ แต่ผลกระทบอยู่ในมือคุณ!

ขณะใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของเราใช้พลังงานในขณะใช้งาน เราไม่สามารถประเมินว่าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรกันแน่ เราวัดไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างสถานการณ์จำลองการใช้งานเฉพาะ ที่เราพัฒนานี้โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะของผู้บริโภค เรารวมการประเมินการใช้งานที่ดีที่สุดและที่แย่ที่สุดในระหว่างอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และพลังงานที่ใช้ของระบบหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เราคำนึงถึงผลกระทบทางคาร์บอนเพิ่เติมที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้ในระหว่างอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วย

ลูกศร 2 อันชี้เข้าหากัน

ระยะที่ 4

ระยะนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุการใช้งาน รวมถึงการฟื้นฟูและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นไปได้

สิ้นอายุการใช้งาน

มีปัจจัยมากมายที่ต้องพิจารณาในระยะสิ้นอายุการใช้งาน เราเริ่มด้วยการประเมินการขนส่งที่ใช้ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ และนำสิ่งของเหล่านั้นจากผู้ใช้ปลายทางไปยังสถานที่จัดการ

จากนั้น เราดูว่าสิ่งของเหล่านี้แต่ละอย่างได้รับการจัดการอย่างไร โดยวัดผลกระทบของวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม และสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่และขยะที่เกิดขึ้น เรายังประเมินระยะการจัดเตรียม (เช่น การแยะขยะ) ซึ่งสิ่งของจะถูกแยกและพร้อมนำไปเผาทำลาย ฝังกลบ หรือไปยังโครงการ เช่น ระบบการนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนเราจะไปถึงขั้นตอนการรีไซเคิล ซึ่งเราดูที่การคัดแยกและการทำลายเป็นระดับพื้นฐาน แต่เราไปไกลกว่านั้น เราตรวจสอบเครือข่ายทั่วโลกของเรา และดูที่โครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการรีไซเคิลของท้องถิ่น และคาดการณ์สถานการณ์จำลองที่แย่ที่สุด โดยตระหนักว่ามีความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคขนาดเล็ก

แต่สำหรับเรา ในการพยายามนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซม และยืดอายุการใช้งาน เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เราจะทำเช่นนี้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งคืนให้เราเท่านั้น ดังนั้นโปรดรีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณเมื่อเป็นไปได้

เครื่องมือคำนวณคาร์บอนและการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก

เพื่อคำนวณรอยเท้าคาร์บอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ เราใช้ซอฟต์แวร์การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Umberto ซึ่งใช้ชุดข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งสาธารณะจาก GaBi และ Ecoinvent ร่วมกับโมเดล LCA กำหนดเองที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนความสมบูรณ์ของการคำนวณคาร์บอน เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน LCA ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลใน iPoint Group ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระ เพื่อตรวจสอบและยืนยันผลกระทบทางคาร์บอนระดับผลิตภัณฑ์ต่อมาตรฐานใบรับรองของ DEKRA

พันธมิตรของเรา

ระเบียบวิธี LCA ใช้เวลายาวนานในจัดทำ การเปลี่ยนวิสัยทัศน์คาร์บอนของ Logitech ให้กลายเป็นความจริงต้องอาศัยความพยายามอย่างยิ่งและจิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีมที่แท้จริง เส้นทางของเรายังอีกยาวไกล เพื่อบรรลุความโปร่งใสและความถูกต้องที่เราจุดประกายขึ้น และเราจะไปให้ถึง ความสำเร็จของเราในวันนี้เป็นไปได้ก็ด้วยพันธมิตรของเรา ในการทำงานร่วมกับ IFU Hamburg (เป็นส่วนหนึ่งของ iPoint Group) ที่ช่วยเราพัฒนาโมเดลวัฏจักรผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างตัวเลขที่มีความหมาย และ DEKRA รับรองว่า ไม่ว่าตัวเลขจะคืออะไร ตัวเลขดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ISO14067 และ ISO14026 แล้ว

Ifu hamburg
dekra

การเข้าถึงระเบียบวิธีของ LOGITECH แบบเปิด

ลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีเปิดกว้างของ Logitech