หลักปฏิบัติด้านความหลากหลายของผู้จัดหาของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

ความหลากหลายของผู้จัดหา

เราจะให้การสนับสนุนผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรที่คนดำ ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของ

เรามุ่งมั่นที่จะขยายจำนวนผู้จัดจำหน่ายที่ชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของทั่วโลก และให้คำมั่นเป็นไปตามแผนดำเนินการสำคัญห้าประการ

 

  1. เราจะกำหนดให้การจัดซื้อในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในอนาคตของเรามีผู้จัดหาผิวดำ ผู้หญิง หรือชนกลุ่มน้อยอย่างน้อยสองรายมาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้สมัคร (ถ้ามี)

  2. เนื่องด้วยความไม่เท่าเทียมทางระบบ หากเราไม่สามารถหาผู้จัดหาผิวดำ ผู้หญิง หรือชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ได้ เราจะขอให้ผู้จัดหาที่เราคัดเลือกส่งแผนการดำเนินการเพื่อความหลากหลายที่ชัดเจน เป็นเกณฑ์คุณสมบัติข้อหนึ่งเพื่อที่จะได้ชนะการทำธุรกิจกับเรา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง หากเราไม่สามารถหาผู้จัดหาชนกลุ่มน้อยใด เราจะต้องการให้ผู้จัดหาที่เรามีอยู่มีความหลากหลายมากขึ้น เราจะขยายผลกระทบของเรา โดยการคาดหวังให้ผู้จัดหาในปัจจุบันเริ่มต้นกำหนดการดำเนินการที่เป็นรูปแบบในหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การซื้อ และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความหลากหลาย  

  3. เราจะทำให้ผู้จัดหาผิวดำ ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ทำงานกับ Logitech ง่ายขึ้น โดยลดเงื่อนไขการจ่ายเงินให้สั้นลง และลดข้อผูกพันทางสัญญาของพวกเขา ผู้จัดหาชนกลุ่มน้อยมักเป็นผู้จัดหาขนาดเล็กที่อาจเผชิญอุปสรรคในการทำงานกับองค์กร โดยอาจถูกกีดขวางไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคว้าธุรกิจ ไม่ต้องพูดถึงโอกาสการได้ทำธุรกิจด้วยซ้ำ! เรามุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคเหล่านี้ เพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมในการชนะธุรกิจของเราแก่ผู้จัดหาชนกลุ่มน้อย 

  4. แต่เราจะไม่หยุดแค่เพียง 1), 2) และ 3) เราจะร่วมมือกับองค์กรที่มีทัศนคติเหมือนกัน กลุ่มการเคลื่อนไหวด้านความหลากหลาย (เช่น สภาพัฒนาผู้จัดหาชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ) และกลุ่มสนับสนุนระหว่างประเทศ (เช่น WeConnect) เพื่อสนับสนุนผู้จัดหาผิวดำ ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อยต่อไปในเครือข่ายของเรา และเหนือกว่านั้นด้วยโปรแกรมเงินกู้และการลงทุน

  5. ณ วันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโปรแกรมการพัฒนาผู้จัดหาผิวดำ ผู้หญิง และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ เพื่อเป็นการเริ่มต้น เราเลือกผู้จัดหา 5-10 รายมาเข้าร่วมโปรแกรมนี้ในแต่ละปี ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่เราจะเสนอบริการคำปรึกษา โครงการนำร่อง การเข้าถึงเครือข่าย และเงินทุน วิสัยทัศน์ก็คือ องค์ประกอบการสนับสนุนเหล่านี้อาจมาจากโปรแกรมอาสาสมัครนอกเวลา และเราจะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมในไม่ช้า  

เบื้องต้น เราจะมุ่งเน้นที่การดำเนินการสำคัญห้าประการในสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งกลุ่มสนับสนุนมีรากฐานมั่นคงมากที่สุด เพื่อให้เราติดต่อผลกระทบของเราได้ง่าย และเราจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างรวดเร็ว เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำ และเมื่อโมเดลของเราได้ผล เราจะขยายโครงการไปทั่วโลก


เรามั่นใจว่าเราจะเป็นธรรมมากขึ้นในการสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายในหมู่ฐานผู้จัดหาของเรา แต่เรามั่นใจว่าเราจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น หากฐานผู้จัดหาของเรามีความหลากหลายมากขึ้น