รายงานด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค ความปรองดอง และการเป็นส่วนหนึ่ง (DEIB)

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

“ในฐานะบริษัทที่ถ่อมตัวและ ‘เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา’ เราคาดหวังที่จะมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงแต่ผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลการดำเนินงานในการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ยุติธรรมสำหรับทุก ๆ คน การเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้กับเรา เราจะจัดการกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และช่วยรับรองความเสมอภาคภายในบริษัทของเรา และจำลองการดำเนินการที่ถูกต้องสำหรับอุตสาหกรรมของเราและอื่น ๆ"

— Bracken Darrell ซีอีโอ

จุดประสงค์ของเรา

ความมุ่งมั่นของเราต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค และความปรองดองช่วยให้เราสามารถดึงดูดผู้คนที่มีมุมมอง ทักษะ และแนวคิดที่แตกต่างกันให้มารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เราให้คุณค่าและเฉลิมฉลองความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิหลังของเรา และตระหนักดีว่าแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมาจากเราทุกคน

การสร้างวัฒนธรรมที่รวมเข้าด้วยกัน

สร้างวัฒนธรรมบริษัทที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำที่ปรองดอง และรับรองความร่วมมือในทีม นวัตกรรม และความเป็นเลิศผ่านสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกมีเกียรติ ได้รับการสนับสนุน และมีคุรค่าโดย Logitech และต่อกันและกัน

การส่งเสริมและการสนับสนุนกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม

เราส่งเสริมการมองเห็น ความสามารถ ชุมชน และการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มาจากพื้นเพและชุมชนที่ถูกมองข้ามและด้อยโอกาส

การเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเรา

เราปรับปรุงกระบวนการและโปรแกรมของ Logitech อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดต่อกับลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรได้ดีขึ้น โดยการเพิ่มความปรองดองและลดอคติ

Logitech โดยสรุป

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลกข้ามทุกมหาสมุทรและพรมแดน ขนาดของเรามาพร้อมความรับผิดชอบ เราลงมือแก้ไขปัญหาที่สำคัญ มองหาโอกาสสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแนวหน้าที่จะช่วยแก้ไขความท้าทายในวงกว้าง

แผนที่โลกสีเทา
แผนที่โลกสีดำ

Invalid HTML Content

Error: Saw “