จุดมุ่งหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมของ Logitech ต่อผู้คนและชุมชน

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

ผลลัพธ์ทางสังคม

Logitech เชื่อว่าเมื่อร่วมมือกันเราจะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ เราสามารถส่งเสริมให้ผู้คนออกแบบชีวิตที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้นและออกแบบโลกที่ดีขึ้นได้

LogiCares กำลังรวบรวมภาพถ่าย

Logicares

เราอุทิศตนเพื่อชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน การตอบแทนสังคมและการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดสำคัญของวัฒนธรรมบริษัทของเราด้วย LogiCares มอบโอกาสให้กับพนักงานของเราในการตอบแทนชุมชนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

ภาพถ่าย LogiPride

การยอมรับความแตกต่าง

ความมุ่งมั่นที่เรามีในการยอมรับความแตกต่างช่วยให้เราสามารถดึงดูดผู้คนที่มีมุมมอง ทักษะ และแนวคิดที่แตกต่างกันให้มารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เราให้คุณค่าและชื่นชมความหลากหลายของวัฒนธรรม พื้นเพ และแน่นอนว่าแนวคิดดี ๆ นั้นล้วนมาจากพวกเราทุกคน

LogiCares ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของเรา

การรับมือกับภัยพิบัติ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราอยู่เคียงข้างเพื่อให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของเรา นับตั้งแต่การบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อผลักดันโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การลงมือทำด้วยความสร้างสรรค์และความเอื้อเฟื้อของพนักงานแต่ละคน เมื่อร่วมมือกัน เราจึงได้ทำสิ่งดี ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำดีให้มากยิ่งขึ้นไป

รูปหน้าของ Kirsty Russell

“จุดมุ่งหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคือเมื่อร่วมมือกันเราจะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนออกแบบชีวิตที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้นและออกแบบโลกที่ดีขึ้น เรามุ่งเน้น ทั้งผู้คนและชุมชน ในภาคชุมชน เราอุทิศตนให้กับชุมชนที่เราอาศัยและทำงานไม่ว่าจะในฐานะ Logitech หรือโดยผนึกกำลังร่วมกับคนอื่น ๆ

ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกที่แต่ละคน ทีมงาน และไซต์ Logitech รู้สึกมีแรงผลักดันในการลงมือทำในสิ่งที่จะช่วยชุมชนของตนและใช้ประโยชน์จากทักษะที่พวกเขามีเพื่อช่วยในยามจำเป็น"

Kirsty Russell
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ