คำแนะนำในการตั้งค่าสำหรับเมาส์ไร้สาย | Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เชื่อมต่อเมาส์

เลือกวิธีที่ต้องการใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ตัวรับสัญญาณไร้สาย

เสียบตัวรับสัญญาณ USB ไร้สายเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

Bluetooth®

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน Bluetooth — ไม่ต้องใช้พอร์ต USB