บริการสนับสุนน Logitech - ผลิตภัณฑ์, คำสั่งซื้อ, การรับประกัน, ชุมชน

รับการสนับสนุน

บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณใช่หรือไม่ เริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่นี่

บริการสนับสนุนคำสั่งซื้อทางออนไลน์

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลก่อนการขาย สถานะคำสั่งซื้อทางออนไลน์ หรือบริการสนับสนุนใช่หรือไม่ รับคำตอบที่นี่

การรับประกัน

ค้นหาข้อมูลการรับประกันของคุณ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และยื่นข้อเรียกร้องการรับประกัน

ดาวน์โหลด

รับซอฟต์แวร์และการดาวน์โหลดล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ชุมชน

ต้องการถามคำถามกับผู้ใช้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันใช่หรือไม่ เข้าร่วมการสนทนา

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ยังคงมีปัญหาและต้องการพูดคุยกับเราใช่หรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ