Logi Ergo Lab - การออกแบบคีย์บอร์ดและเมาส์ตามหลักการยศาสตร์

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เรียนรู้ สำรวจ วัด ทำซ้ำ

Logi Ergo Lab คือแนวทางที่เน้นมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางและตามหลักวิทยาศาสตร์สำหรับการออกแบบ การพัฒนา และคิดค้นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นในขณะทำงาน ที่ศูนย์เทคโนโลยีและการวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในสวิสเซอร์แลนด์แห่งนี้ ทีมจากหลายแผนกของเราทำงานอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างอนาคตแห่งการทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้คนมากขึ้นด้วยความรู้ทางการยศาสตร์

ข้อเท็จจริงไม่สนุก

15%
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่นิ้ว ข้อมือ แขนท่อนปลาย มือ ไหล่ หรือข้อศอกเป็นประจำทุกวันที่มา: งานวิจัยมีกรรมสิทธิ์ของ Logitech, 500 คน, สหรัฐอเมริกา, 2019

ขั้นที่ 1

เราเข้าใจกายวิภาคของคุณ

ทั้งหมดเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจร่างกายของมนุษย์ จนถึงความตึงเครียดในการทำงาน แรงกด และการหักงอโดยทั่วไปที่ทำให้ร่างกายของเราบิดเพี้ยน เราศึกษาผู้คนทุกเพศ ทุกขนาด และโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสร้างสรรค์โซลูชันตามหลักการยศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกคน

“การศึกษาเกี่ยวกับสรีระของมนุษย์เมื่อเผชิญกับความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงานเพื่อพัฒนาโซลูชันทางสรีรศาสตร์”

ขั้นที่ 1

เราเข้าใจกายวิภาคของคุณ

ทั้งหมดเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจร่างกายของมนุษย์ จนถึงความตึงเครียดในการทำงาน แรงกด และการหักงอโดยทั่วไปที่ทำให้ร่างกายของเราบิดเพี้ยน เราศึกษาผู้คนทุกเพศ ทุกขนาด และโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสร้างสรรค์โซลูชันตามหลักการยศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกคน

“การศึกษาเกี่ยวกับสรีระของมนุษย์เมื่อเผชิญกับความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงานเพื่อพัฒนาโซลูชันทางสรีรศาสตร์”

ข้อเท็จจริงไม่สนุก

15%
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่นิ้ว ข้อมือ แขนท่อนปลาย มือ ไหล่ หรือข้อศอกเป็นประจำทุกวันที่มา: งานวิจัยมีกรรมสิทธิ์ของ Logitech, 500 คน, สหรัฐอเมริกา, 2019

ขั้นที่ 1

เราเข้าใจกายวิภาคของคุณ

ทั้งหมดเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจร่างกายของมนุษย์ จนถึงความตึงเครียดในการทำงาน แรงกด และการหักงอโดยทั่วไปที่ทำให้ร่างกายของเราบิดเพี้ยน เราศึกษาผู้คนทุกเพศ ทุกขนาด และโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสร้างสรรค์โซลูชันตามหลักการยศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกคน

“การศึกษาเกี่ยวกับสรีระของมนุษย์เมื่อเผชิญกับความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงานเพื่อพัฒนาโซลูชันทางสรีรศาสตร์”

ข้อเท็จจริงไม่สนุก

15%
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่นิ้ว ข้อมือ แขนท่อนปลาย มือ ไหล่ หรือข้อศอกเป็นประจำทุกวันที่มา: งานวิจัยมีกรรมสิทธิ์ของ Logitech, 500 คน, สหรัฐอเมริกา, 2019

รู้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Ergo ผ่านการสร้างต้นแบบนับสิบ และเมาส์ทั้งหมดของเราปั้นครั้งแรกขึ้นด้วยมือ นั่นหมายความว่าดีไซน์ของเรามักใช้รูปทรงที่เป็นธรรมชาติ

ขั้นที่ 2

ดีไซน์โดยผู้คนเพื่อผู้คน

เมื่อเราเข้าใจกายวิภาคที่มีบทบาทแล้ว ทีมนักออกแบบของเราเริ่มทำงานในการสร้างรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้คน โดยการสำรวจเรขาคณิตที่ส่งเสริมความสบาย และพื้นผิวรูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกนุ่มเมื่อสัมผัส

ขั้นที่ 2

ดีไซน์โดยผู้คนเพื่อผู้คน

เมื่อเราเข้าใจกายวิภาคที่มีบทบาทแล้ว ทีมนักออกแบบของเราเริ่มทำงานในการสร้างรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้คน โดยการสำรวจเรขาคณิตที่ส่งเสริมความสบาย และพื้นผิวรูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกนุ่มเมื่อสัมผัส

“การทดสอบต้นแบบเมาส์และคีย์บอร์ดที่เหมาะกับสรีระ”

รู้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Ergo ผ่านการสร้างต้นแบบนับสิบ และเมาส์ทั้งหมดของเราปั้นครั้งแรกขึ้นด้วยมือ นั่นหมายความว่าดีไซน์ของเรามักใช้รูปทรงที่เป็นธรรมชาติ

ขั้นที่ 2

ดีไซน์โดยผู้คนเพื่อผู้คน

เมื่อเราเข้าใจกายวิภาคที่มีบทบาทแล้ว ทีมนักออกแบบของเราเริ่มทำงานในการสร้างรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้คน โดยการสำรวจเรขาคณิตที่ส่งเสริมความสบาย และพื้นผิวรูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกนุ่มเมื่อสัมผัส

“การทดสอบต้นแบบเมาส์และคีย์บอร์ดที่เหมาะกับสรีระ”

รู้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Ergo ผ่านการสร้างต้นแบบนับสิบ และเมาส์ทั้งหมดของเราปั้นครั้งแรกขึ้นด้วยมือ นั่นหมายความว่าดีไซน์ของเรามักใช้รูปทรงที่เป็นธรรมชาติ

ประเภทการทดสอบ

กิจกรรมกล้ามเนื้อ: เราวัดการหดของกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อหลัก ๆ 6 มัดที่ใช้งานในขณะใช้เมาส์และพิมพ์งาน

ท่าทางร่างกาย: เราวัดท่าที่เกี่ยวข้องของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีเซ็นเซอร์ติดอยู่บนบริเวณสำคัญที่คอ แขน และมือ

ขั้นที่ 3

เราใช้สมองในการทดสอบ

เราติดเซ็นเซอร์ที่ตัวผู้ทดสอบเพื่อติดตามกล้ามเนื้อ ท่าทาง และแรงกด และให้พวกเขาทำงานโดยใช้ต้นแบบต่าง ๆ จากนั้นเราเก็บข้อมูล กราฟ และแผนภูมิก่อนป้อนกลับไปให้ทีมออกแบบ

แขนขวาที่มีเซ็นเซอร์กล้ามเนื้อ

ขั้นที่ 3

เราใช้สมองในการทดสอบ

เราติดเซ็นเซอร์ที่ตัวผู้ทดสอบเพื่อติดตามกล้ามเนื้อ ท่าทาง และแรงกด และให้พวกเขาทำงานโดยใช้ต้นแบบต่าง ๆ จากนั้นเราเก็บข้อมูล กราฟ และแผนภูมิก่อนป้อนกลับไปให้ทีมออกแบบ

แขนขวาที่มีเซ็นเซอร์กล้ามเนื้อ

ประเภทการทดสอบ

กิจกรรมกล้ามเนื้อ: เราวัดการหดของกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อหลัก ๆ 6 มัดที่ใช้งานในขณะใช้เมาส์และพิมพ์งาน

ท่าทางร่างกาย: เราวัดท่าที่เกี่ยวข้องของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีเซ็นเซอร์ติดอยู่บนบริเวณสำคัญที่คอ แขน และมือ

ขั้นที่ 3

เราใช้สมองในการทดสอบ

เราติดเซ็นเซอร์ที่ตัวผู้ทดสอบเพื่อติดตามกล้ามเนื้อ ท่าทาง และแรงกด และให้พวกเขาทำงานโดยใช้ต้นแบบต่าง ๆ จากนั้นเราเก็บข้อมูล กราฟ และแผนภูมิก่อนป้อนกลับไปให้ทีมออกแบบ

แขนขวาที่มีเซ็นเซอร์กล้ามเนื้อ

ประเภทการทดสอบ

กิจกรรมกล้ามเนื้อ: เราวัดการหดของกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อหลัก ๆ 6 มัดที่ใช้งานในขณะใช้เมาส์และพิมพ์งาน

ท่าทางร่างกาย: เราวัดท่าที่เกี่ยวข้องของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งมีเซ็นเซอร์ติดอยู่บนบริเวณสำคัญที่คอ แขน และมือ

พูดคุยอย่างจริงจัง

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนัก

3 ล้านครั้ง
กด

และเลื่อนเมาส์สูงสุดถึง

27 กม. (17 ไมล์)
ในแต่ละปี

ขั้นที่ 4

เราวัดประสิทธิภาพในระดับพิกเซล

เราทดสอบประสิทธิภาพต่าง ๆ เยอะแยะมากมายทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในขณะที่ทุกคนรู้สึกดีขึ้น เราไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพระดับพิกเซลลดลงแม้แต่น้อย ไม่แม้แต่จุดเดียว

ขั้นที่ 4

เราวัดประสิทธิภาพในระดับพิกเซล

เราทดสอบประสิทธิภาพต่าง ๆ เยอะแยะมากมายทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในขณะที่ทุกคนรู้สึกดีขึ้น เราไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพระดับพิกเซลลดลงแม้แต่น้อย ไม่แม้แต่จุดเดียว

“มุมมองด้านบนของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่าง

พูดคุยอย่างจริงจัง

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนัก

3 ล้านครั้ง
กด

และเลื่อนเมาส์สูงสุดถึง

27 กม. (17 ไมล์)
ในแต่ละปี

ขั้นที่ 4

เราวัดประสิทธิภาพในระดับพิกเซล

เราทดสอบประสิทธิภาพต่าง ๆ เยอะแยะมากมายทั้งหมด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในขณะที่ทุกคนรู้สึกดีขึ้น เราไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพระดับพิกเซลลดลงแม้แต่น้อย ไม่แม้แต่จุดเดียว

“มุมมองด้านบนของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่าง

พูดคุยอย่างจริงจัง

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนัก

3 ล้านครั้ง
กด

และเลื่อนเมาส์สูงสุดถึง

27 กม. (17 ไมล์)
ในแต่ละปี