ไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ IE8/IE9/IE10 อีกต่อไป โปรดใช้เบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่าเพื่อดูไซต์ของเรา

คำแนะนำในการปกป้องระบบการได้ยินของคุณ

ข้อแนะนำในการฟังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางระบบการได้ยิน

การฟังเพลงผ่านหูฟังทุกรูปแบบด้วยการเปิดเสียงดังอาจก่อให้เกิดการเสียความสามารถทางการได้ยินถาวรขึ้นได้ ยิ่งเสียงดังขึ้นเท่าใด หูของคุณจะมีเวลาพักน้อยลงเท่านั้น

ควรจำไว้ว่าเสียงสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เมื่อนานเข้า ระดับการได้ยิ่งของคุณจะประตัวให้เข้ากับระดับเสียงที่สูงขึ้น ผลที่ได้คือเสียงที่คุณจะสามารถได้ยินในระดับปกติ แท้จริงแล้วจะเป็นเสียงที่ดังเกินไปและเป็นอันตรายต่อคุณได้ คุณสามารถป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณไว้ที่ระดับปลอดภัยก่อนที่ระบบการได้ยินของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป

วิธีการตั้งเสียงในระดับปลอดภัย:

  1. เริ่มใช้อุปกรณ์ด้วยระดับเสียงที่ต่ำที่สุด
  2. ค่อยๆเพิ่มระดับเสียงจนถึงระดับที่คุณได้ยินเสียงแบบสบายและชัดเจน โดยที่เสียงไม่แตก
  3. หลีกเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่ทำให้คุณไม่สามารถได้ยินการพูดคุยและเสียงอื่นๆรอบข้างตัวคุณได้

เมื่อคุณพบระดับเสียงที่ดีต่อตัวคุณแล้ว ให้ใช้ระดับเสียงนั้น หากคุณได้ยินเสียงจากข้างในหู รู้สึกเจ็บ หรือมีอาการได้ยินไม่ชัด โปรดลดระดับเสียงหรือหยุดการใช้งาน และพบแพทย์เพื่อตรวจระบบการได้ยิน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน เพื่อปกป้องระบบการได้ยินของคุณ:

  • จำกัดระยะเวลาในการใช้หูฟังกับระดับเสียงที่สูง
  • หลีกเลี่ยงการเพิ่มเสียงเมื่อไม่ต้องการได้ยินเสียงรบกวนจากรอบข้าง
  • ปรับลดเสียงลงเมื่อคุณไม่ได้ยินเสียงคนพูดเมื่อพูดในระยะใกล้ตัวคุณ