Christopher Jones - กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

CHRISTOPHER JONES

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Amperity, Inc.


Christopher Jones ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Logitech เมื่อเดือนกันยายน 2022 และอยู่ในคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Logitech และคณะกรรมการเสนอชื่อและบรรษัทภิบาลของ Logitech

Mr. Jones ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Amperity, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะที่มอบพลังให้แบรนด์ผู้บริโภคทั่วโลก เขาดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 ก่อนร่วมงานกับ Amperity Mr. Jones ใช้เวลา 27 ปีที่ Microsoft Corporation โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Healthcare NexT ที่ Microsoft เขาดำรงตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ได้แก่ รองประธานองค์กรของ OneDrive & SharePoint, รองประธานองค์กรของ Outlook.com, OneDrive and Windows Services และรองประธานองค์กรของ Windows

Mr. Jones สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จาก Stanford University