Riktlinjer för onlineforumet

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Riktlinjer för onlineforumet

Riktlinjer för Logitechs supportforum, bloggar, poängsättningar och recensioner ("nätgemenskaper")

(uppdaterades senaste i augusti 2009)

När du registrerar dig som användare förbinder du dig att följa riktlinjerna för nätgemenskaper ("riktlinjer") samt Logitechs användarvillkor, som uppdateras med jämna mellanrum. Brott mot de angivna villkoren kan leda till att ditt konto avslutas eller till att du mister behörigheten att använda nätgemenskaperna.

Om du inte godtar alla riktlinjer och användarvillkor ska du inte heller använda nätgemenskaperna på något sätt (exempelvis genom att skriva inlägg).

Beskrivning och syfte

Som nätgemenskaper räknas användarforum, bloggar och alla typer av poängsättningar och recensioner på engelska, vari Logitech-entusiaster, experter och användare samlas och diskuterar Logitechs produkter och tjänster. Du kan delta i diskussioner och olika produkter och ämnen och inhämta information och få tips och råd om hur du kan få ut så mycket som möjligt av produkterna.

Syftet med nätgemenskaperna är att hjälpa andra användare. Vi vill att att nätgemenskaperna ska präglas av en trevlig atmosfär så att du känner dig välkommen. Tänk på att nätgemenskaperna används som diskussionsforum användare emellan. Det är alltså inte säkert att du får svar direkt från Logitechs supportpersonal.

Om du har en brådskande teknisk fråga om någon av våra produkter hänvisar vi dig till Logitechs supportwebbplats där du hittar artiklar och supportinformation.

Registrering

Du kan komma åt nätgemenskaperna utan att vara registrerad, men du måste däremot vara registrerad (vilket kräver att du anger ett giltigt e-postkonto samt ett användarnamn och lösenord) och inloggad för att kunna skriva inlägg och ändra dina inställningar. Logitech handskas med all information som du anger i enlighet med företagets integritets- och säkerhetspolicy.

När du registrerar dig blir du också ombedd att ange personlig information i form av e-postadress, namn och lösenord.

När du väljer ett användarnamn och skapar din profil bör du tänka på att ditt användarnamn, en länk till din profil samt information om huruvida du är inloggad eller inte visas varje gång du skriver inlägg

Logitechs närvaro

Logitech tillhandahåller supportpersonal och moderatorer, som kan svara på kundfrågor i supportforumen. Endast anställda hos Logitech som har genomgått särskild utbildning har behörighet att representera Logitech på supportforumen. Supportforumen modereras visserligen av anställda hos Logitech, men ska framför allt fungera som mötesplatser för medlemmar som vill diskutera med andra medlemmar. Du är införstådd med att inlägg och privata meddelanden inte i något juridskt hänseende riktas till Logitech. Supportforumen ersätter inte direktkontakt med Logitechs support eller med tillämpliga juridiska tjänster.

Riktlinjer

Det är viktigt att de som använder nätgemenskaper följer vissa grundläggande regler. Logitech beviljar dig rätten att använda nätgemenskaperna under förutsättning att du följer användarvillkoren. Det kan hända att dessa villkor ändras utan att vi meddelar dig om detta. Alla användarvillkor införlivas härmed i föreliggande riktlinjer. Riktlinjerna bestämmer på vad sätt du kan använda nätgemenskaperna och anger hur du ska bete dig samt vad som ej är tillåtet. Villkoren är inte att betrakta som uttömmande och Logitech kan när som helst ändra dem. Nätgemenskaperna får endast användas av dem som är 13 år eller äldre.

I enlighet med riktlinjerna förbinder du dig att inte:

(1) trakassera, hota eller försätta annan forumdeltagare, användare eller juridisk person i förlägenhet eller i en besvärande situation.

(2) via nätgemenskapen överföra information, data, text, filer, länkar, programvara, chattmeddelanden eller annat material ("innehåll") som Logitech betraktar som olagligt, skadligt, hotande, smädligt, stötande, hatiskt eller rasistiskt eller som Logitech betraktar som trakasserier eller missfirmelse eller som tvivelaktigt på annan grund.

(3) utgöra sig för att vara någon annan (däribland en anställd hos Logitech, forumledare, guide eller värd).

(4) använda namnen Logitech eller Logi eller andra namn, varumärken, logotyper eller symboler för att påskina att du arbetar för eller på något sätt samarbetar med Logitech.

(5) störa diskussionerna på Logitechs diskussionsforum eller agera på annat sätt som påverkar andra deltagare negativt.

(6) skicka eller överföra reklam, kampanjmaterial eller på annat sätt använda Logitechs diskussionsforum i kommersiellt syfte.

(7) använda nätgemenskaperna för att öka trafikflödet till andra webbplatser.

(8) medvetet eller omedvetet bryta mot gällande lagstiftning, vilket innefattar förordningar som äger giltighet vid användning av nätgemenskaper eller i samband med användning av nätgemenskaper.

(9) kränka privatlivets helgd eller bryta mot immaterialrättsliga rättigheter som tillhör någon fysisk eller juridisk person.

(10) uppge felaktig, osann eller ofullständig information i din profil.

(11) bryta mot annan juridisk eller fysisk persons immaterialrättigheter, vilket innefattar upphovsrätt och varumärken.

Logitech förbehåller sig rätten att skriva om, modifiera, distribuera eller ta bort dina inlägg. Vi förhandsgranskar och redigerar inte inlägg innan de visas i nätgemenskaperna, men vi förbehåller oss rätten att ta bort dem om de bryter mot riktlinjerna. Logitech har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande ta bort ditt konto.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu