B2B förlängd garanti

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

B2B förlängd garanti

LOGITECH
Utökad garanti B2B – villkor
Gäller produkter som är köpta efter den 9 november 2020

1. Logitech ska utöka standardperioden för garantin som gäller för utvalda maskinvaruprodukter (“produkter”) som är tillverkade av Logitech (“utökad garanti”). Den här utökade garantin gäller inte tredjepartsprodukter eller -komponenter. Komponenter som har tillverkats av Logitech och inkluderats med en produkt täcks av den utökade garantin som gäller för relevanta produkter, exklusive komponenter som säljs separat och förbrukningsvaror.

2. Köp av utökad garanti berättigar företagskunder som införskaffar en produkt för användning inom verksamheten (dvs inte för kommersiell återförsäljning) ( “slutkund”) till en garantiperiod bortom tillämplig standardperiod för garanti, som motsvarar utökningen av vald tid som angetts i tillämplig köporder. Konsumenter är inte kvalificerade att köpa den utökade garantin.

3. Den utökade garantin kan endast köpas vid tidpunkten för produktinköpet eller inom 30 dagar från inköpsdatum av relevant produkt. Om en köporder för en utökad garanti tas emot efter sagda period kan Logitech, efter eget gottfinnande, komma att neka godkännande av köporder.

4. Dessa villkor för den utökade garantin B2B (“villkor för utökad garanti”) utgör ett tillägg till Logitechs begränsade standardgaranti för maskinvara, vilken är särskilt uttryckt häri genom referens och kvarstår i sin helhet. I den utsträckning som det föreligger en konflikt mellan (i) de utökade garantivillkoren och Logitechs begränsade garanti för maskinvara kommer de utökade garantivillkoren att ha företräde; (ii) de utökade garantivillkoren och digitala eller tryckta material kommer de utökade garantivillkoren att ha företräde.

5. När perioden för standardgarantin upphör kommer den utökade garantin att resultera i fortsatt täckning under garantivillkoren, samma som tiden för den utökade perioden som köpts. Logitechs godkännande av ett garantianspråk är föremål för de förutsättningar som angetts av Logitechs begränsade hårdvarugaranti. Vid Logitechs godkännande av ett utökat garantianspråk kan Logitech komma att: (i) reparera eller ersätta produkten med samma produkt eller en med samma värde. I vissa fall, där de komponenter som krävs för en reparation eller ersättning av samma modell inte längre är tillgängliga, kan Logitech komma att ersätta produkten med den nyaste modellen av motsvarande värde; eller (ii) erbjuda en återbetalning. Återbetalningen för en defekt produkt ska räknas ut som priset, minus moms, som betalats av slutkund för tillhandahållen produkt förutsatt att (a) rimligt iakttagande görs i avseende till värdet av användningen av den defekta produkten mellan tiden för inköpet och återbetalningen och (b) återbetalningsbeloppet aldrig överstiger rättvist marknadsvärde av produkten. Värdet som räknas ut av Logitech är slutgiltigt och bindande och inte föremål för dispyt. Eventuella ersättningsmaskinvaruprodukter kommer att ha en garanti under återstående garantiperiod eller trettio (30) dagar, beroende på vilket som är längst.

6. Alla rättigheter under den utökade garantin kommer att avslutas eller förverkas och inget inköpspris eller avgift kommer att återbetalas om slutkunden väljer att skicka tillbaka en icke-defekt enhet eller väljer ett tillgodokvitto som täcker en defekt enhet istället för att skicka in ett garantianspråk till Logitech.

7. Slutkunden ska utföra de åtgärder och efterfölja de procedurer som beskrivs i det här avsnittet:

  1. säkerställa att informationen i bekräftelsedokumentet för den utökade garantin är korrekt och att varje serienummer överensstämmer med serienumret på tillämplig produkt som täcks. Eventuella avvikelser ska rapporteras till Logitech-support inom trettio (30) dagar.
  2. endast kontakta Logitech-support via telefon, e-post eller annan metod som anges av Logitech om en defekt skulle upptäckas på produkten
  3. tillhandahålla Logitech information om produktmodell och serienummer, inköpsdatum, en detaljerad beskrivning av problemet liksom all annan information som rimligen kan krävas av Logitech.
  4. på begäran tillhandahålla Logitech en kopia av ett inköpsbevis av produkten som indikerar inköpsdatum och serienummer
  5. på begäran tillhandahålla Logitech en kopia av inköpsbevis av den utökade garantin.

Misslyckande med att följa dessa krav och procedurer kommer att resultera i att den utökade garantin ogiltigförklaras.

8. Den utökade garantin är begränsad till en tidsförlängning av Logitechs begränsade standardgaranti för maskinvaror från det ursprungliga inköpsdatumet av relevant produkt. DEN UTÖKADE GARANTIN ÄR ETT TILLÄGG TILL GARANTIN OCH UTGÖR INTE EN FÖRSÄKRING, OCH DEN FÖRLÄNGER PERIODEN FÖR STANDARDGARANTIN. Den täcker inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, några ytterligare eller andra omständigheter annat än defekter i materialet och hantverket som täcks i Logitechs begränsade standardgaranti för maskinvaror. Alla garantiundantag som anges i Logitechs begränsade maskinvarugaranti gäller för den här utökade garantin. I enlighet därmed är ytterligare omständigheter, så som oavsiktliga eller oförutsedda skador, indirekta skador, förlust, stöld, felhantering eller missbruk, exkluderade från täckningen.

9. Dessa villkor ingås av: (i) Logitech Inc. om slutkunden köpt produkten i Nordamerika och/eller från en återförsäljare i Nordamerika; (ii) av Logitech Europe SA om slutkunden köpt produkten i EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) och/eller från en återförsäljare som är etablerad i EMEA; (iii) av Logitech Asia Pacific Limited om slutkunden köpt produkten i Asien och Stillahavsområdet och/eller från en återförsäljare som är etablerad i Asien och Stillahavsområdet (sammantaget ”Logitech”).

10. Logitech förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu