Globalt återvinningsprogram för elektroniskt avfall och batterier – Logitech

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

ÅTERVINNING ÄR ENORMT VIKTIGT

På Logitech arbetar vi hårt för att minska våra produkters påverkan på miljön. Vi förnyar oss ständigt för att förbättra produkternas, förpackningarnas och batteriernas effektivitet. Vi uppmuntrar och finansierar också återvinning av elektronik världen över.

Läs varför

  • Elektroniskt avfall är en av de snabbast växande avfallsströmmarna. Det är ett globalt problem som bara blir värre.
  • Mindre än 20 procent av allt elektroniskt avfall världen över återvinns. Felaktigt hanterat elektroniskt avfall förorenar land, vatten och luft.
  • Återvinning av enheter som har nått sitt livscykelslut hjälper till att spara resurser och energi, ger lokala och globala ekonomier ett lyft, skapar jobb och bygger upp samhället.

SKRID TILL HANDLING

Lokala återvinningspartners och insamlingscenter för elektroniskt avfall i ditt område kan hjälpa till att säkerställa att dina gamla produkter återvinns. Så här kan du hjälpa till:

Glöm inte att återvinna

GLÖM INTE ATT ÅTERVINNA

Dina gamla enheter kan återvinnas för att ta tillvara på material som sedan kan användas för att skapa nya produkter.

Separera teknik och sopor

SEPARERA TEKNIK OCH SOPOR

Se till att dina gamla enheter inte hamnar i soporna. Separera batterier och förpackningar från själva enheten. Lägg alla återvinningsbara delar åt sidan för inlämning eller insamling.

Insamling

LÄMNA ELLER TILBAKA

Kolla in länkarna nedan för att hitta din närmaste återvinningslösning och möjliggöra en ansvarsfull hantering av elektroniskt avfall.

HITTA DITT NÄRMASTE ÅTERVINNINGSCENTRAL

Använd de här länkarna för att hitta din närmaste inlämningspunkt eller återvinningsanläggning. Om du vill ha mer information om återvinning kan du kontakta din lokala återvinningsinstans.

NORDAMERIKA

SYDAMERIKA

Om du vill ha mer information om återvinning kan du kontakta din lokala återvinningsinstans.

AFRIKA

Om du vill ha mer information om återvinning kan du kontakta din lokala återvinningsinstans.

ASIEN

Kina

Elektronik

Hongkong

Elektronik

Indien

Elektronik

Malaysia

Elektronik

Sri Lanka

Elektronik

Taiwan

Elektronik

Vietnam

Elektronik

OCEANIEN

Australien

Batterier | Elektronik

NYA ZEELAND

Elektronik

Träffa våra återvinningspartners

Vi samarbetar med återvinningspartners för att finansiera och stödja återvinning.

FRIVILLIGA ÅTERVINNING PROGRAM

Återvinningsetiketter

Varenda Logitech-produkt använder speciella märken för att sprida kunskap och göra återvinning enklare. Här är en guide som visar vad de betyder:

Möbiusbandsymbol

Möbiusband

Den här symbolen används för att uppmuntra till återvinning. Förpackningar som är märkta med den här symbolen ska separeras från hushållsavfallet och återvinnas.

Den gröna punkten-symbol

Den gröna punkten

Den här symbolen används för att indikera att återvinning av förpackningen enligt Den gröna punkten direkt eller indirekt finansieras av Logitech.

Överkryssad soptunna-symbol

Överkryssad soptunna

Den här symbolen är en påminnelse om att elektroniskt avfall ska separeras från hushållsavfallet och återvinnas.

Plastklassningskoder

Plastklassningskoder

Plastklassningskoder hjälper den som vill att återvinna att identifiera och sortera olika typer av plast för återvinning. Koderna 1–7 används för att identifiera polyetentereftalat (PET), högdensitetspolyeten (HDPE), polyvinylklorid (PVC), lågdensitetspolyeten (LDPE), polypropen (PP), polystyren (PS) och övriga plaster (Övriga).

Kina ROHS EFUP-etikett

RoHS EFUP (Kina)

Dessa etiketter används i Kina för att ange den miljövänliga användningsperioden (EFUP) för batterier och enheter. 5 och 10 anger det antal år inom vilka ett batteri eller en enhet sannolikt inte läcker eller har en påverkan på miljön.

Taiwan Four på en återvinningsetikett

Fyra-i-ett-återvinning (Taiwan)

Den här etiketten används i Taiwan för att uppmuntra återvinning av torrcellsbatterier.

Plastklassningskoder i Korea

Plastklassningskoder (Korea)

De här koreanska plastklassningskoderna är till hjälp vid identifiering och sortering av olika typer av plast för återvinning. Koderna omfattar högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE), polypropen (PP), polystyren (PS), polyvinylklorid (PVC) och övriga plaster (Övriga).

Pappersåtervinningsetikett Japan

Pappersåtervinning (Japan)

Den här etiketten används i Japan för att uppmuntra återvinning av pappersförpackningar.

Plastklassningskoder i Japan

Plastklassningskoder (Japan)

De här japanska plastklassningskoderna är till hjälp vid identifiering och sortering av olika typer av plast för återvinning. Koderna omfattar polyetentereftalat (PET), högdensitetspolyeten (HDPE), polyvinylklorid (PVC), polyvinylklorid (PVC), lågdensitetspolyeten (LDPE), polystyren (PS) och övriga plaster (Övriga).

Call2Recycle-etikett

Call2Recycle

Etiketten används i USA och Kanada för att dela ett telefonnummer som du kan ringa för att hitta din lokala insamlingspunkt för att återvinna litiumjonbatterier eller nickel-metallhydridbatterier.

Triman- och Info-Tri-etikett för förpackningar

Triman- och Info-Tri-etikett för förpackningar

Den här etiketten används i Frankrike för att påminna konsumenter om att sortera förpackningsmaterial för återvinning.

Triman- och Info-Tri-etikett för elektronik

Triman- och Info-Tri-etikett för elektronik

Den här etiketten används i Frankrike för att påminna konsumenter om att sortera elektronik för återvinning.

Ta kontakt

Kunder som har frågor om vårt hållbarhetsprogram och återvinning av våra produkter, eller om du vill återvinna och har frågor om isärplockning av produkter, kan kontakta sustainability@logitech.com.
 

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu