INNOVATIONER MED ÅTERVUNNEN PLAST

Pangea temporary hotfixes here
ERGO M575 – mus med trådlös styrkula

DESIGNINNOVATION

Logitech kommer med nya innovationer för att ge plast ett andra liv. Många återvunna plasthartser finns i dag endast i svarta och gråa nyanser och har inte samma egenskaper som jungfruplast, vilket medför utmaningar vad gäller produktdesignen. Sedan 2017 har vi arbetat med plastleverantörer för att designa nya och starkare hartser i en rad nya färger. Hittills har vi tagit fram 12 spännande nya färger och fler kommer snart. De nya hartserna kommer att användas i Logitech-produkter för att ge konsumenterna fler färgalternativ utan att kompromissa med produktkvaliteten. Hartserna kommer samtidigt att finnas tillgängliga för andra företag, för att hjälpa till att minska branschens koldioxidpåverkan.

VI MINSKAR KOLDIOXIDAVTRYCKET

Att använda återvunnen plast är en viktig del av våra satsningar på design för hållbarhet. Vi använder återvunnen plast i allt högre utsträckning i våra bästsäljande produktlinjer för möss, tangentbord, tangentbord, webbkameror och högtalare. I slutet av 2021 räknar vi med att mer än 50 % av mössen och tangentborden i kreativitets- och produktivitetsportföljen, vår största portfölj, kommer att tillverkas i återvunnen plast, vilket beräknas få bort 7 100 ton jungfruplast och 11 000 ton koldioxidavtryck per år.

återvinning av elektroniskt avfall

VI ÅTERVINNER KONSUMENTERS ELEKTRONIK

Elektroniskt avfall är en av världens snabbast växande avfallsströmmar. Vi föreställer oss en framtid där alla produkter kan återvinnas för att tillverka nya produkter. Vi uppmuntrar till och finansierar konsumentåtervinning av elektronik runtom i världen och vi samarbetar med återvinnare som omvandlar uttjänta elektroniska enheter till återvunnen plast. Genom våra satsningar arbetar vi för att göra vår sektor mer cirkulär och säkerställa att konsumenters elektronik får ett andra liv.

Ergo M575-förpackning med återvinningscertifiering

INSYN

Vårt designmål är att maximera procentsatsen återvunnen plast i våra produkter. När vi räknar ut vilken procentsats vi har uppnått följer vi ett fastställt protokoll och använder ett tillvägagångssätt som har validerats av tredje part. Vi arbetar för att uppnå produktcertifieringar för alla våra produkter med återvunnen plast. Vi åtar oss även att visa certifieringarna här för att ge konsumenter och intressenter viktig information.

Portträtt av Prakash Arunkundrum
”Vi är ute på en resa för att designa produkter för framtiden. Genom att tillämpa våra principer för design för hållbarhet på produktutvecklingsprocessen får vi en markant och varaktig påverkan och minskar koldioxidavtrycket.


Prakash Arunkundrum
chef för global verksamhet och hållbarhet på Logitech

KUNDFRÅGOR OCH SVAR

Varför varierar procentsatsen för återvunnet innehåll från produkt till produkt?

Procentsatsen som anger mängden återvunnen plast i produkterna varierar utifrån vilken typ av produkt det är, vilken färg den har och vilka material den består av. Procentsatsen för en produkts plastdelar som består av konsumentåtervunnen plast sträcker sig för närvarande från 80 % konsumentåtervunnen plast till inte mindre än 20 % för produkter som tekniskt sett är mer komplexa och har en ljusare färg. Vårt designmål är att fortsätta maximera procentsatsen återvunnet innehåll i var och en av produkterna.

Påverkar användningen av återvunnen plast produktens prestanda?

När du köper en produkt som innehåller återvunnen plast kan du räkna med samma fantastiska produktupplevelse som du förväntar dig från Logitech-produkter. Med den extra förmånen att du vet att ditt köp har lett till en minskad påverkan på miljön. Våra återvunna plasthartser och produkter genomgår samma krävande prestanda- och kvalitetstestsprocesser som våra andra produkter och uppfyller alla nödvändiga standarder.

När kommer samtliga Logitech-produkter innehålla återvunnen plast?

Vårt mål är att använda återvunnen plast i så stor utsträckning som möjligt. Vi prioriterar våra bästsäljande produkter eftersom vi vill utnyttja de största möjligheterna att minska koldioxidavtrycket, samtidigt som vi jobbar för att fortsätta uppfinna nya hartser och färger för att utöka de nuvarande möjligheterna för återvunnen plast.

Hur återvinner jag min uttjänta Logitech-produkt?

I många länder finansierar vi, direkt eller indirekt, statliga återvinningsprogram och ger tyngd åt befintliga program på platsen som organiserar insamling av konsumentelektronik för säker återvinning. Mer information finns på vår återvinningssida.