Kreativa, rådiga och innovativa Logitech-medarbetare

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

VI FRÄMJAR POSITIV FÖRÄNDRING

På Logitech främjar vi en kultur som präglas av lärande där de anställda känner att de kan vidareutveckla sina sinnen, utmana idéer och göra saker bättre. Grundtanken med målen för medarbetarengagemanget är att medarbetarna ska känna sig inspirerade av företagets föresatser och bidra med saker som spelar roll. 

Mångsidig grupp av multietniska kollegor av blandad ålder i diskussion

MÅNGFALD, RÄTTVISA OCH INKLUDERING

På Logitech vill vi vårda och expandera en mångfaldig och inkluderande företagskultur som strävar efter rättvis representation, tillgång och möjlighet att avancera på alla nivåer i företaget. Genom att stödja och stärka våra underrepresenterade anställda och samhällen – samt omforma vår affärspraxis – tror vi att vi kan skapa en mer rättvis bransch och möta alltmer varierande kundbehov.

Mångsidig grupp av multietniska kollegor av blandad ålder har affärsmöte runt bordet.

LEVERANTÖRERS MÅNGFALD OCH RÄTTSÄTT UPPHANDLING AV LEVERANTÖRER

För vår fortsatta framgång är det nödvändigt för oss, som en värdebaserad organisation, att jobba med de rätta leverantörerna som har de rätta värderingarna. Våra upphandlingsprogram för Mångfald bland leverantörer och könsrättvisa upphandlingar understöds av nya interna policyer och externa avtalsenliga skyldigheter för våra leverantörer som kommer att hjälpa oss att gå från kraftfulla ord till kraftfulla handlingar.

Unga flickor skrattar med M325-mus i rosa och C270-webbkamera

GE TILLBAKA

Genom LogiCares engagerar vi oss i de samhällen där vi bor och jobbar. Vi ansluter oss till andra för att bidra till byggandet av framgångsrika samhällen och minska vår miljöpåverkan. För att främja vår påverkan ytterligare samt förfina omfattningen av våra framtida bidrag, etablerade vi LogiCares Fund, en Donor Advised Fund (DAF) med Tides Foundation.

Samhällskonstprojekt med människor som målar på en vägg

SAMMHÄLLSKAPSÅTGÄRDER

Vi finns nära för att stödja våra samhällen. Från att donera pengar och produkter till ett gott syfte, samarbeta med andra för att driva större initiativ, till mindre handlingar av individuell kreativitet och vänlighet – tillsammans är vi stolta över vår inverkan och kommer att fortsätta att svara på liknande sätt på framtida utmaningar.

Två forskare i maskintekniskt labb

LEVERANTÖRSUTVECKLING

Vår fabrik inhämtar komponenter från flera olika komponentleverantörer, tillverkare som vi samarbetar med och kontrakterade tillverkare. Vår fortsatta framgång är avhängig av våra leverantörers fortsatta framgång. Vi försöker etablera långsiktiga relationer med en kärngrupp av leverantörer, baserade på en gemensam värdegrund vad gäller etik, rutiner och RBA-efterlevnad. Vi samarbetar med leverantörer för att säkerställa att alla Logitech-produkter tillverkas i enlighet med internationella standarder för rutiner vad gäller kvalitet och hållbarhet. Vi har etablerat en förkvalificeringsprocess för nya leverantörer: 100% av nya potentiella leverantörer granskas så att vi kan verifiera om de uppfyller våra hållbarhetskrav.

Samarbete i mötesrum

TALANGUTVECKLING

Vårt utvecklingsprogram hjälper de anställda att utveckla sin kompetens och ger insikter som är relevanta för deras liv. Bland resurserna finns workshops, föreläsare och coachning. Dessa erbjuds på plats eller online. Våra förmän letar efter möjligheter att utveckla och hålla kvar talanger. På utbildningscentrerna på våra fabriker finns det utrymmen för workshops och presentationer samt modeller av produktionslinjer där arbetare kan prova nya färdigheter. Nyanställda får en omfattande orientering och upplärning för att bygga upp specifika kompetenser, som svetsning för hand, montering, testning, paketering och kvalitetskontroller. Vi följer upp med onlineövningar och praktisk träning och repetitionskurser.

Grupp av olika affärsmän pratar och ler i ett möte.

ETIK

Vi bedriver vår affärsverksamhet på ett rättvist, ärligt och transparent sätt. Vi tillämpar utomordentliga etiska standarder och rutiner, vilket hjälper oss säkerställa att vi möter våra intressenters långsiktiga intressen. Vårt åtagande att vara transparenta och tillämpa etiska rutiner driver oss att identifiera, mildra och hantera risker i verksamheten och ger såväl långsiktiga som kortsiktiga möjligheter.

Kvalitetssäkringstester av elektroniska produkter

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETE

Vi strävar efter att göra det rätta och har öppna och respektfulla samtal kring vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi samarbetar aktivt med branschkoalitionens partners i RBA för att ha samma goda rutiner, utveckla uppförandekoden och dela verktyg och träning. Vi kräver att samtliga leverantörer har en åldersverifiering av de anställda och ett fastställt förvaltningsprogram. Vi genomför även granskningar på plats av detta så väl som för förekomst av tvångsarbete.

Två industriarbetare inspekterar mineralmalm med hjälp av digital surfplatta

ANSVARSFULLT UTÖKNING AV MINERALER

100% av Logitechs produkter följer konfliktfria standarder. Som en engagerad medlem i Responsible Business Alliance (RBA) och Responsible Minerals Initiative (RMI) använder vi branschledande verktyg och tillvägagångssätt för att främja ansvarsfulla inköp och undvika konfliktmineraler i vår globala leveranskedja.

Monteringslinje för datormöss

HÄLSA OCH SÄKERHET

Vår fortsatta framgång drivs av kreativa, rådiga och innovativa människor på Logitech och i distributionskedjan. Vi strävar efter att säkerställa säkerhet, hälsa och välmående för alla medlemmar i vårt team. Vi vill se till att alla känner sig omhändertagna och att de anställda på ett säkert och kreativt sätt kan svara på den konkurrensbetonade marknadens snabba utmaningar.

Vi arbetar i enlighet med RBA Code of Conduct och rutinerna i den internationella ISO 45001-standarden för att skapa en säker arbetsmiljö för alla. Och vi arbetar med distributionskedjan för att hjälpa våra leverantörer att anta liknande eller samma standarder världen över.

Bärbar dator med överliggande bild av anslutningsdiagram med säkerhetshänglås

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Att upprätthålla intressenternas förtroende är av största vikt. Vi respekterar våra anställdas, kundernas och andra intressenters sekretess och personuppgifter. Vi upprätthåller sekretess- och säkerhetssystem och förmågor för att säkerställa intressenternas förtroende när de interagerar med Logitechs system, produkter och tjänster.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu