Tillvägagångssätt för en produkts livscykel | Logitech – hållbara designer

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

TÄNK SLUT-TILL-SLUT

Vi utvärderar potentiell miljöpåverkan i varje steg av produktutvecklingen, från material- och designval till tillverkning, tillfredsställelse kund och återvinning vid livscykelslut.

Berg visat genom en korsöverlägg

Klimatåtgärder

Vi designar för hållbarhet för att minska koldioxidpåverkan i hela vår värdekedja. År 2030 ska vi minska våra Scope 1- och 2-utsläpp till nära noll och minska våra Scope 3-utsläpp med mer än 50 %.

Design för hållbarhet

DESIGN FÖR HÅLLBARHET

Vi vet att de största möjligheterna att minska miljöpåverkan uppstår tidigt i skapandeprocessen då viktiga beslut om en produkt tas.

Vårt mål är att skapa fantastiska produktupplevelser som förbättrar människors liv. För oss innebär det att vi väger in hållbarhet som en del av varje beslut i skapandet. För att få en verkligt hållbar produkt måste vi överväga både miljöpåverkan och social påverkan från det ögonblick som råmaterialet tas fram och hela vägen till livscykelns slut.

Koldioxidmärkning på sidan av en produktlåda för Logitech Gaming

Klarhet om koldioxid

Vi är medvetna om det pressande behovet att vidta klimatåtgärder. Genom insyn och öppenhet gällande vår påverkan tror vi att vi kan främja bättre designbeslut i vår egna team och hjälpa våra kunder att fatta mer välgrundade inköpsbeslut.

Under 2020 blev vi det första kundelektroniska företaget som åtog sig att leverera etiketter med koldioxidpåverkan på produktpaketeringen över hela vår portfölj. Vi bjuder in andra företag att göra som vi och driva positiv förändring genom att förse sina produkter med märkningar om koldioxidpåverkan . Det krävs att hela branschen anstränger sig för att göra skillnad.

Trådlös mus som delvis är tillverkad av återvunnen plastharts

NEXT LIFE PLASTICS

Vi har en etablerad plan för återvunnen plast som främjar användningen av post-consumer recycled(PCR)-plast som ett alternativ till ny plast i våra enheter. Vi använder återvunnen plast (PCR-plast) för att ge nytt liv till plast efter dess livscykelslut och bidra till att minska vårt koldioxidavtryck. Vi använder PCR skalenligt inom hela företaget och riktar in oss på våra största produktportföljer för att göra den mest kraftfulla minskningen av koldioxidavtryck.

Logitech-produkt förpackad från miljövänliga material samtidigt som den fortfarande har ett bra skydd

ANSVARSFULLA FÖRPACKNINGAR

Förpackningar spelar en avgörande roll i alla våra produkter – de håller dem inte bara säkra när de reser världen runt från vårt fabriksgolv till ditt hem, de avgör också ditt första intryck och känsla av produkten. Vi förfinar ständigt designen av våra förpackningar för att minska deras miljöpåverkan – detta gör vi genom att minska på vikten, maximera användningen av förnybara resurser och säkerställa återvinningsbarheten av våra material. Vi drar nytta av internationell erfarenhet för att kunna göra paketering med konsekvent lägre påverkan.

Återvinna elektroniskt avfall

CIRKULÄRHET

Vår ambition är att ge konsumenter möjlighet att förlänga livslängden för elektroniska enheter, komponenter och material. Vi finansierar återvinning över hela världen och vi arbetar för att förnya och utveckla mer cirkulära produktions- och konsumtionssystem för att möta konsumenternas ökande efterfrågan på elektronik, samtidigt som vi tar itu med behovet av att bevara naturresurser, biologisk mångfald och minska koldioxodutsläppen.

En person som planterar ett träd

BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi erkänner det grundläggande behovet av att skydda den biologiska mångfalden som en av de kritiska processerna i jordsystemet som är avgörande för mänsklig utveckling.

Vi anser också att bevarandet av biologisk mångfald är en viktig del av klimatåtgärder och vi stöder globala insatser för att stoppa och vända skogsavverkning och förstå vilken påverkan den biologiska mångfalden påverkar.

Vi tror att vi kan hjälpa till att visa vägen genom att överväga den fullständiga livscykelpåverkan av vår verksamhet och våra aktiviteter och genom att utveckla program för att minska den negativa påverkan på den biologiska mångfalden och skapa positiva förändringar.

Tangenter för dator

ANSVARSFULL PRODUKTION

Vårt styrande ramverk för ansvarsfull tillverkning grundas på vårt åtagande till efterlevnad av lagstiftning, RBA-uppförandekoden och regelefterlevnadsrevision samt internationell god praxis enligt ISO 14001 och ISO 45001. Eftersom en betydande del av våra intäkter kommer från de produkter som vi producerar på vår anläggning ser vi till att ständigt utmana oss själva att ta bort de steg i produktionen som är onödiga eller genererar avfall i syfte att minimera vår miljöpåverkan.

Ingenjörer granskar och testar produktdelar

BERÖRDA ÄMNEN

Tillverkning av datortillbehör och elektroniska enheter kräver en blandning av hundratals delar, material och komponenter. Materialen vi använder i våra produkter är producerade av en distributörskedja som sträcker sig över hela världen.

Vi jobbar med våra leverantörer för att granska materialspecifikationer, testa produkter och komponenter och identifiera potentiella risker för människors hälsa eller miljön genom hela livscykeln för våra produkter. Vi överväger miljöpåverkan bortom våra processer för införskaffande av material och tillverkning. Vi tar även hänsyn till vanliga scenarion vid livscykelslut.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu