Tips för installation av arbetsstation – hållning och enhetsplacering