Teknikens nya roll gällande välbefinnande på arbetsplatsen

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

FRÅN BRA NOG TILL MER ÄN NOG

Företag frågar sig hur de ska förena anställdas preferens för flexibelt arbete med en ökning av omsättningen. Distansarbetsinstallationer som implementerades snabbt i funktionella syften utan tanke på bekvämlighet eller långvarig användning hjälper inte. IT kan ändra på det.

Ta reda på varför i följande rapportsammanfattning och lär dig sedan hur du kommer igång med vår djupgående rapport.

Är produktivitetsvinsterna i distansarbete under pandemin hållbara?

Stigande utbrändhet hos personal och personalomsättningssignal nr.

Allt är inte bra i arbetslivet.

$322
miljarder
USD

är den globala kostnaden på personalomsättning och förlorad produktivitet på grund av anställdas utbrändhet varje årWorld Economic Forum; "Employee Wellbeing is Key for Workplace Productivity," Gallup, 2021.; och "The Overlook Consequences of Today's Burnout Problem", Forbes, 2019.

66 %
globala arbetstagare

säger att deras distansarbete påverkade deras prestationer negativt"Global Employee Health Study," Aetna International, 2020.

Fysiskt och psykiskt välbefinnande är viktiga dimensioner som bidrar till förbättrad medarbetarupplevelse.

Men dåliga installationer för distansarbete har förvärrat utmaningarna inom varje område ytterligare.

FYSISKT VÄLBEFINNANDE

Distansanställda arbetar

fler dagar varje år än de som arbetar på kontoret"The Benefits of Working From Home", Airtasker, 2020.

Det betyder att de arbetar längre timmar och öppnar dörren för problem med fysisk smärta längre fram om deras distansarbetsplatser inte är utrustade ordentligt.

"Det har skett en anmärkningsvärd ökning av muskel- och skelettproblem hos dem som arbetar på distans i över ett år med en begränsad eller otillräcklig arbetsyta."

– Risk Management Magazine"Ergonomics and Remote Worker Behavioural Health," Risk Management Magazine, 2021.

"Det har skett en anmärkningsvärd ökning av muskel- och skelettproblem hos dem som arbetar på distans i över ett år med en begränsad eller otillräcklig arbetsyta."

– Risk Management Magazine"Ergonomics and Remote Worker Behavioural Health," Risk Management Magazine, 2021.

PSYKISKT VÄLBEFINNANDE

Distansanställda pratar med kollegor om icke-arbetsrelaterade ämnen 37 minuter mindre per dag än de på kontoret."The Benefits of Working From Home," Airtasker, 2020.

Det betyder också att de förlorar social samhörighet som stärker band och driver en känsla av tillhörighet, som båda påverkar psykiskt välbefinnande på arbetet.

arbetstagare rapporterade att dålig mental hälsa har påverkat deras arbetsprestationer negativt sedan pandemin startade"Global Employee Health Study", Aetna International, 2020.

När dåliga distansarbetsinstallationer och längre arbetstider kolliderar uppstår utmaningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Konsekvenserna får en dominoeffekt från anställd till arbetsgivare.

Fysiskt välbefinnande

Påverkan på anställda: Ökad smärta

Verksamhetspåverkan: Direkta och indirekta kostnader

Kan kosta nästan
65 000 USD

Psykiskt välbefinnande

Påverkan på anställda: Ökad stress

Verksamhetspåverkan: Kort- och långsiktiga förluster

Heltidsanställda som förlorade minst 10 timmars produktivitet per vecka på grund av psykiska problem växte från 58 % till 65 % under pandemin2020 Behavioral Health Impact Update, The Standard, 2020.

Arbetsgivare planerar att svara med differentierade strategier för välbefinnande.

Arbetsytor för distansarbete borde vara med i den beräkningen.

arbetsgivare kommer om tre år ha en differentierad strategi för välbefinnande för att tävla om talanger"Survey Provides Insights into Priorities Companies Place on Employee Well-Being," Forbes, 2022.

”Fortsatt arbete med undermålig utrustning och verktyg leder till produktivitetsförlust, frustration och i slutändan ointresse för medarbetarna.”

– International Labour Organization"Teleworking Under the COVID-19 Pandemic and Beyond," International Labour Organization (ILO), 2020.

MEN TÄNK PÅ: EN LÖSNING PASSAR INTE ALLA.

Företag har en unik och brådskande möjlighet att erkänna de kompletterande roller som samarbete på kontoret och produktivitet vid arbete hemifrån kan spela för framtidens arbetskraft.

Och utrusta distansarbetsytor därefter.

DETTA ÖGONBLICK KRÄVER ETT NYTT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN.

En där dagens distansarbetsplatser omvandlas.

Från “bra nog” till mer än nog

Organisationer som tar vara på detta ögonblick tar vara på en möjlighet: Att vinna en verklig konkurrensfördel hos deras mest värdefulla tillgång – deras människor.

TA REDA PÅ MER OM HUR DU OMVANDLAR VARJE ARBETSYTA

Medarbetarnas välbefinnande är alltid viktigt. Idag är långsiktig produktivitet och affärsframgång beroende av det. 

Ladda ner hela rapporten nu för:

  • En djupare undersökning i utvecklingen av personalens välbefinnande sedan pandemin

  • Strategier för omvandling som stödjer ett förbättrat fysiskt och psykiskt välbefinnande

  • En modell för arbetsplatsforskning som är lätt att kopiera till ditt eget företag

FÅ HELA RAPPORTEN

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu